Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Verifisering av otertilstedeværelseNorsk instituut for naturforskning 2 mottakere2018Ikke behandlet
Elgen i FinnmarkNIBIO 2 mottakere2018Ikke behandlet
Videreføring prosjekt ang. småvilt og skadeskytingNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2018Ikke behandlet
SNØUGLAS ØKOLOGI OG BESTANDSFORHOLDNorsk Institutt for naturforskning 10 mottakere2018Ikke behandlet
Unik biobank med historisk materialeVeterinærinstituttet Miljødirektoratet2018Ikke behandlet
Introjakt storviltNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2018Ikke behandlet
Forebygging av barkgnagskader på gran Faun Naturforvaltning AS 10 mottakere2018Ikke behandlet
Viltseminar 2018Stiftelsen Norsk Hjortesenter 4 mottakere2018Ikke behandlet
Flaggermuskasser i parklandskapFredrikstad kommune Miljø og landbruk Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Gåsejakt i Sandebukta - Praktisk iverksettingSande kommune  Fylkesmannen i Vestfold (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfuglNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2018Ikke behandlet
Registrering av villrein og tamrein øst i Forollh.Forollhogna Villreinområde Miljødirektoratet2018Ikke behandlet
Skjøtsel av hubroreirHaugesund kommune v/Miljøvernleder Ingrid Ebne Rogaland fylkeskommune2018Ikke behandlet
Villreinjaktoppsyn Hardangervidda 2018Hardangervidda Villreinutval Miljødirektoratet2018Ikke behandlet
Villrein - prosjekt for trinn 9 i ungdomsskoleneForollhogna Villreinområde Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Kartlegging/overvåking av fugler i kulturlandskapMichaelsen Biometrika AS Miljødirektoratet2018Ikke behandlet
Utdanning av hunder og førere for ettersøk av skadErling Kjelvik Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Tilskudd til GPS-merking av lirypeNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2018Ikke behandlet
Ikke jaktbare arterPer Ole Halvorsen Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Svelgbrems hos elg i TrøndelagNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2018Ikke behandlet
Kartlegging i havørn i TelemarkJan Erik Tangen Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2017Ikke behandlet
Skrantesyke hos elg i Trøndelag 2018-2020Norsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2018Ikke behandlet
Dronning uten landArtic Light AS Miljødirektoratet2017Ikke behandlet
Bestandseffekter av akutt oljesøl på sjøfuglNorsk Institutt for Naturforskning Miljødirektoratet2017Ikke behandlet
Støtte til bevaringstiltak for dverggås i IranNorsk Ornitologisk Forening Miljødirektoratet2017Ikke behandlet
Produksjon av interaktive faktaark sensitive arterNorsk Ornitologisk Forening Miljødirektoratet2017Ikke behandlet
Kartlegging og overvåking av hønsehaukInge Slaaen Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2017Ikke behandlet
Overvåkning av faunapassasjer Vestfold – et pilotNorsk institutt for naturforskning 2 mottakere2017Ikke behandlet
Ekstraordinært oppsyn ifm.villreinjaktBrattefjell - Vindeggen villreinutval Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2017Ikke behandlet
Oppsyn villreinjakt Tolga ØstfjellTerje Sandberg Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2017Ikke behandlet
Poster per side631 - 660 of 4613 items