Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Aversjonstrening av hund på reinNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2014Levert
Fyrstegongsjegeropplæring - praktisk øvingFellesanlegget - Tua Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Smårovdyr; slakteavfall og kadavrePål Fossland Moa Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2014Levert
Hekke/vinterøkologi og overvåking av spurveugleNorsk Ornitologisk Forening avd. Nord-Trøndelags ugleprosjekter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Levert
Bedre jakt seminar Buskerud Norges jeger- og fiskerforbund Buskerud Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Overvaking av havørn i Sogn og FjordaneNorsk Ornitologisk Forening Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2014Levert
Kartlegging av stor- og smålom i Oslo og AkershusNorske Naturveiledere Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Levert
Kartlegging av trekk og vinterområder for boltitNorsk Ornitologisk Forening 6 mottakere2014Levert
Ettersøksundersøkelse 2013-2014NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2014Levert
Stimuleringsmidler rovviltNorges jeger- og fiskerforbund Buskerud Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Kartlegging av hekkelokaliteter til nattravnNorske Naturveiledere Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Levert
Overvåking av vandrefalk i Nord-TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Levert
Forebyggande vilttiltak - vegetasjonsryddingLesja kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Opplæringsjakt småviltNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2014Levert
Småviltforvaltning i Sogn og FjordaneSogn og Fjordane Skogeigarlag Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Kartlegging av barbastell i Asker og BærumNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF) 3 mottakere2014Levert
Overvåking av kattugle i Nord-TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening avd. Nord-Trøndelags ugleprosjekter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Levert
Overvåking av hubro i Oslo og AkershusNorske Naturveiledere 3 mottakere2014Levert
Diett hos hubro i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening 3 mottakere2014Levert
Modell for småviltforvaltningNJFF Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Smårovdyr, slakteavfall og kadaverPål Fossland Moa Nordland fylkeskommune2014Levert
Småviltforvaltning i RogalandSogn og Fjordane Skogeigarlag Rogaland fylkeskommune2014Levert
Telemetristudie av revHøgskolen i Hedmark, avd for anvendt økologi og landbruksfag Miljødirektoratet2014Levert
Utdanning av jegerprøveinstruktørerNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2014Levert
Prosjekt forvaltning av hjortebestandHornindal kommune Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2014Levert
Bestandsregistrering av beverØyer fjellstyre Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Kartlegging av stor vannsalamander øst for GlommaNorske Naturveiledere Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Levert
Spesielle utfordringer i viltforvaltningaGrong kommune Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2014Levert
Utdanning av ettersøksekvipasjerNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2014Levert
Kartlegging av slagugle i Nord-TrøndelagTrondheimsfjorden våtmarkssenter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Levert
Poster per side631 - 660 of 4578 items