Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Tilrettelegging jaktfeltLardal jeger og fiskelag Fylkesmannen i Vestfold (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Tilrettelegging for svalerKåre Nes10 000Statsforvalteren i Vestland2021Delvis innvilget
Tilrettelegging for rekruttering til jakt /infoGjerstad Jeger- Og Fiskerforening31 400Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Tilrettelegging for rekruttering til jaktAlta Jeger- og Fiskerforening30 000Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Delvis innvilget
Tilrettelegging for predatorjaktTrondheim Jeger og fiskerforening Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Tilrettelegging for jaktDagfinn FlottorpFylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2014Avslått
Tilrettelagt hogst i vinterbeiteområder for elgNord-Fron kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Ikke behandlet
Tilrettelagt hogst i vinterbeiteområder for elgNord-Fron kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Ikke behandlet
Tilrettelagt hogst i vinterbeiteområder for elgNord-Fron kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Tilbudsfolder for småvilt- og beverjakt i AkershusUtmarksavdelingen for Akershus og ØstfoldAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
Tidsskriftet Hjorteviltet 2014Stiftelsen Elgen125 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Tidsskriftet Hjorteviltet 2013Stiftelsen Elgen125 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Tidsskriftet HjorteviltetStiftelsen Elgen130 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
tidsskriftet HjorteviltetStiftelsen Elgen130 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Tidlig jaktstart på grågåsNorsk institutt for naturforskning150 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
The unique, straight-lined adder of NorwayDag Dolmen2 mottakere2019Avslått, Avslått
The effect of wind energy on large carnivoresStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
TESTAnne Lene Rambøl Statsforvalteren i Innlandet2019Ikke behandlet
Termografisk drone i viltforvaltningenGUSTAVSEN NATURANALYSER2 mottakere2021Avslått, Delvis innvilget
Termiske kikkerter til fallviltgruppa - ViltvaktaMARKER KOMMUNEViken fylkeskommune2022Ikke realitetsbehandlet
Termisk sjekk av åkere, før slått.RÆLINGEN JEGER- OG FISKERFORENINGViken fylkeskommune2022Avslått
Temporær nisje hos rådyrNorges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)Akershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Avslått
Temaplan for hjorteviltforvaltning Nannestad Kommune41 000Viken fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Temamøte for hjortFrøya kommune16 000Trøndelag fylkeskommune2019Innvilget som omsøkt
Temakvelder i ettersøk på hjorteviltSørum kommune16 000Akershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Temakvelder 2021MÅLSELV KOMMUNE60 000Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Temakveld om rådyrforvaltningUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold2 mottakere2019Avslått, Innvilget som omsøkt
Temakveld om rådyrforvaltningUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold10 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Temakveld om rådyrUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold10 0002 mottakere2017Delvis innvilget, Delvis innvilget
Temakveld om hjortejaktKvinesdal kommune10 000Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Innvilget som omsøkt
Poster per side601 - 630 of 4650 items