Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kartlegging av havørn i Vestfold og TelemarkJan Erik Tangen Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2020Ikke behandlet
Produksjon og utgivelse av medlemsbladNorsk Ornitologisk Forening, avd. Telemark Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2019Ikke behandlet
Grågåsundersøkelser i Vestfold og TelemarkNorsk institutt for naturforskning Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2019Ikke behandlet
Tellinger av hekkende sjøfugl 27 sjøfuglreservaterNOF Telemark Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2019Ikke behandlet
Gåsejakt i Sandebukta - Praktisk iverksettingSande kommune  Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2019Ikke behandlet
Telling av grågåsHITRA KOMMUNE30 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Kartlegging av hubro i RindalINGVAR STENBERG BIOLOG15 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Kartlegging av småpattedyr i TrøndelagGeorg Bangjord15 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Overvåking av kattugle i nordlige TrøndelagIngar Jostein Øien10 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Utarbeide regional forvaltningsplan for grågås P H PEDERSEN NATUR- OG MILJØRÅDGIVNINGStatsforvalteren i Trøndelag2022Avslått
MIGRAPOP TrøndelagSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA65 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Grågåsundersøkelser i TrøndelagSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA20 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Flaggermus i Trøndelag 2022 - VilttiltakHABITATDESIGN EVA TILSETH35 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Hønsehaukundersøkelser i Trøndelag 2022STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA90 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Jaktfalkundersøkelser i Trøndelag 2022STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA90 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Økologi og overvåking av spurveugleIngar Jostein Øien5 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Overvåking av vandrefalk i nordlige TrøndelagBIRDLIFE NORGE10 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Kartlegging og overvåking av jaktfalk i TrøndelagBIRDLIFE NORGE10 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Overvåking av hønsehauk i Trøndelag (sør-delen)BIRDLIFE NORGE25 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
GOOSEHUNTSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA100 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
DNA-basert overvåking av hubro på Hitra og FrøyaSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA25 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Kartlegging av hekkende vipe 2022TRONDHEIM KOMMUNEStatsforvalteren i Trøndelag2022Avslått
Mottak for skadde rovfuglerTom Roger Østerås20 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Hønsehaukundersøkelser i Trøndelag 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA90 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Jaktfalkundersøkelser i Trøndelag 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA90 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Flaggermuskartlegging i nordre TrøndelagNATUROBSERVATØREN Per Inge Værnesbranden5 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Grågåsundersøkelser i TrøndelagSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA20 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Søknad om vilttiltak 2021 – GOOSEHUNTSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA100 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Kartlegging av jaktfalk i TrøndelagNORSK ORNITOLOGISK FORENING20 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Overvåking av vandrefalk i nordlige TrøndelagNORSK ORNITOLOGISK FORENING25 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Poster per side601 - 630 of 4650 items