Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Gjess som utfordring og ressurs Norsk institutt for naturforskning 3 mottakere2019Ikke behandlet
GPS-merking villrein HV&NF, ferdsel HVNorsk Villreinsenter Sør3 mottakere2019Avslått
GPS-prosjektet på HV&NF -Ferdsel HVNorsk Villreinsenter Sør3 mottakere2019Avslått, Avslått, Avslått
Oterpredasjon på laks og sjøørretNorsk instituut for naturforskning3 mottakere2019Ikke realitetsbehandlet, Ikke realitetsbehandlet
Hønsehauken i skog- og kulturlandskap 2019Nibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi3 mottakere2019Avslått, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
fagsamling for bestandsplanområdaVestskog sa3 mottakere2019Avslått, Avslått
Prosjekt forvaltning av hjortebestand sørVestskog sa45 0003 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått
felles Informasjon og forvaltnings arbeid Valhall elgregion3 mottakere2019Ikke realitetsbehandlet, Innvilget som omsøkt, Avslått
Gjess i Vestfold; overvåking og konfl.foreb.tiltakNorsk institutt for naturforskning40 0003 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
kommunesamarbeid hjorteforvaltning 2019-2020Vestskog sa25 0003 mottakere2019Delvis innvilget, Avslått
Havørn i N-Norge & innlegging i Rovbase 2019Norsk Institutt for naturforskning3 mottakere2019Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget
DunprosjektetBirgitta Berglund3 mottakere2019Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Kurs i minkfangstUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold15 0003 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Lappuglas vandringsmønster og habitatbrukNorsk Ornitologisk Forening40 0003 mottakere2019Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått
Diett hos hubro i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening75 0003 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget
Kunnskapsformidling om villrein og villreinfjellVerneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane50 0003 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget
Effektivisering av jervejakt(Tilskudd til jaktbu)Nils Jøran Hætta 3 mottakere2018Ikke behandlet
Effekter av klima- og habitatendring på lavskrikeNorsk institutt for naturforskning3 mottakere2018Avslått, Avslått, Avslått
Kunnskapsformidling om villrein og villreinfjellVerneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane3 mottakere2018Avslått, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Diett hos hubro i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening100 0003 mottakere2018Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget
GPS-merking villrein HV&NF, - FERDSEL HVNorsk Villreinsenter Sør3 mottakere2018Avslått, Avslått, Avslått
Prosjekt Forvaltning av hjortebestand 2018Vestskog sa100 0003 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Hønsehauken i skog- og kulturlandskapNIBIO 3 mottakere2018Ikke behandlet
Prosjekt bestandsplan og CWD 2018 og 2019Vestskog sa 3 mottakere2018Ikke behandlet
GPS merkeprosjektBrattefjell - Vindeggen villreinutval 3 mottakere2018Ikke behandlet
GPS-merking villrein HV&NF, -FERDSEL HVNorsk Villreinsenter Sør 3 mottakere2018Ikke behandlet
Svarthalespove i Nord-NorgeNorsk Ornitologisk Forening20 0003 mottakere2018Delvis innvilget, Delvis innvilget
DunprosjektetBirgitta Berglund40 0003 mottakere2018Delvis innvilget, Avslått, Avslått
hjorts ødeleggelser av rundballGeir Ståle Landsverk 3 mottakere2018Ikke behandlet
Kartlegging av trekk og hekkeområder hos lappspoveNorsk Ornitologisk Forening50 0003 mottakere2018Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Poster per side601 - 630 of 4175 items