Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Havørn i N-Norge & innlegging i Rovbase 2019Norsk Institutt for naturforskning20 0003 mottakere2019Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
DunprosjektetBirgitta Berglund40 0003 mottakere2019Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Kurs i minkfangstUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold 3 mottakere2019Levert
Viltseminar 2019Stiftelsen Norsk Hjortesenter25 0003 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått
Overvintring og trekkruter til tyvjo Norsk institutt for naturforskning3 mottakere2019Avslått, Avslått
Lappuglas vandringsmønster og habitatbrukNorsk Ornitologisk Forening40 0003 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget
Diett hos hubro i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening75 0003 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget
Kunnskapsformidling om villrein og villreinfjellVerneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane50 0003 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget
Effekter av klima- og habitatendring på lavskrikeNorsk institutt for naturforskning3 mottakere2018Avslått, Avslått, Avslått
Svarthalespove i Nord-NorgeNorsk Ornitologisk Forening 3 mottakere2018Levert
Prosjekt bestandsplan og CWD 2018 og 2019Vestskog sa 3 mottakere2018Levert
GPS merkeprosjektBrattefjell - Vindeggen villreinutval 3 mottakere2018Levert
Prosjekt Forvaltning av hjortebestand 2018Vestskog sa 3 mottakere2018Levert
Hønsehauken i skog- og kulturlandskapNIBIO 3 mottakere2018Levert
GPS-merking villrein HV&NF, -FERDSEL HVNorsk Villreinsenter Sør 3 mottakere2018Levert
DunprosjektetBirgitta Berglund40 0003 mottakere2018Delvis innvilget, Avslått, Avslått
GPS-merking villrein HV&NF, - FERDSEL HVNorsk Villreinsenter Sør3 mottakere2018Avslått, Avslått, Avslått
Kunnskapsformidling om villrein og villreinfjellVerneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane30 0003 mottakere2018Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt
Kartlegging av trekk og hekkeområder hos lappspoveNorsk Ornitologisk Forening20 0003 mottakere2018Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
hjorts ødeleggelser av rundballGeir Ståle Landsverk3 mottakere2018Avslått, Avslått
DNA- fingerprinting av ærfuglNorsk institutt for naturforskning3 mottakere2018Avslått, Avslått, Avslått
Habitatbruk og dykkeøkologi til ærfuglNorsk institutt for naturforskning3 mottakere2018Avslått, Avslått, Avslått
Den økonomiske effekten av skadefelling på grågåsNIBIO-Norsk institutt for bioøkonomi3 mottakere2018Avslått, Avslått, Avslått
Konflikter mellom sørhare og stedegen hareNorsk institutt for naturforskning3 mottakere2018Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt
Overvintringsområder til horndykker, pilotstudieNorsk institutt for naturforskning3 mottakere2017Avslått, Avslått, Avslått
REINCARNorsk institutt for naturforskning3 mottakere2017Avslått, Avslått
Predatorkartlegging - bakkehekkende fuglerStoravatnet Storvald3 mottakere2017Avslått, Avslått
Overvåking av hekkende horndykker i Troms i 2017. Norsk institutt for naturforskning 3 mottakere2017Levert
Forbedret elgforvaltning ved bruk an DNA teknologiHøyskolen i Hedmark, avdeling Evenstad 3 mottakere2017Levert
Raudrev på Hardangervidda Norsk institutt for naturforskning45 0003 mottakere2017Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt
Poster per side601 - 630 of 4578 items