Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Trekk og habitatbruk hos fiskeørnNORSK ORNITOLOGISK FORENING20 0003 mottakere2021Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
GPS-merkeprosjektet på villrein på HV -FerdselSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA25 0003 mottakere2021Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
A thriving coast- otter, mink and seabirdsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA3 mottakere2021Avslått, Avslått, Delvis innvilget
A thriving coast- otter, mink and seabirdsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA50 0003 mottakere2021Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Forflytninger, bestand og økologi hos lappugleNORSK ORNITOLOGISK FORENING40 0003 mottakere2021Delvis innvilget, Delvis innvilget
Raudrev på Hardangervidda og rolla til subsidierSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA20 0003 mottakere2021Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Raudrev på Hardangervidda - rolla til subsidierSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA3 mottakere2021Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått
Registreringer til Miljøkvalitetsnorm for villreinREINHEIMEN-BREHEIMEN VILLREINUTVALG20 0003 mottakere2021Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Villreinens områdebruk i Reinheimen-BreheimenREINHEIMEN-BREHEIMEN VILLREINUTVALG3 mottakere2021Avslått, Avslått, Avslått
VillreinjaktoppsynFOROLLHOGNA VILLREINVALD3 mottakere2021Avslått, Delvis innvilget, Avslått
VillreinjaktoppsynKNUTSHØ VILLREINUTVALG3 mottakere2021Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Oterpredasjon på laks og sjøørretStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina3 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Diett hos hubro i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening80 0003 mottakere2020Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
GPS-prosjektet på HV&NF -Ferdsel HVStiftelsen Norsk Villreinsenter33 0003 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Raudrev på HardangerviddaStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina3 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Veg Store Urevatn - evaluering av ferdselFylkesmannen I Agder35 0003 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått
Delprosjekter - ugler og hakkespetterNatur, Plan Og Utvikling Baklid20 0003 mottakere2020Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Qustioning bycatch - What is the true scale ?Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina52 0003 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget
Habitatbruk og dykkeøkologi til ærfugl Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina3 mottakere2020Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget, Avslått
Innlegging av havørndata fra N-Norge i RovbaseStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina100 0003 mottakere2020Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
Kartlegging av trekkruter til tyvjo fra Nordnorge Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina3 mottakere2020Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget
Viltseminar 2020Stiftelsen Norsk Hjortesenter3 mottakere2020Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Avslått
Lappuglas vandringsmønster og habitatbrukNorsk Ornitologisk Forening40 0003 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Dobbeltbekkasin på Hardangervidda 2020Norsk Ornitologisk Forening30 0003 mottakere2020Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt
Kartlegging og overvåking av vandrefalkRaptor Survey V/odd Frydenlund Steen40 0003 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Gjess i Vestfold og TelemarkStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina 3 mottakere2020Ikke behandlet
Minkfritt 2020Brensholmen/sommarøy Utviklingslag45 0003 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget
Byttedyrhåndtering på reiret til vandrefalkenMari Louise Smith 3 mottakere2019Ikke behandlet
Oterpredasjon på laks og sjøørret - RevidertNorsk instituut for naturforskning 3 mottakere2019Ikke behandlet
FriKalvNorsk institutt for naturforskning130 0003 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Poster per side601 - 630 of 4647 items