Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Fjellets ressursgrunnlagUNIVERSITETET I SØRØST-NORGE4 mottakere2021Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Moose reproduction in a changing climateHØGSKOLEN I INNLANDETMiljødirektoratet2021Avslått
Fjellets ressursgrunnlag 2021UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE4 mottakere2021Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått
SCANDLYNX STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2021Avslått
NOK HJORT 2021-2025SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT Møre og Romsdal fylkeskommune2021Levert
Snøuglas økologi og bestandsforholdSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA7 mottakere2021Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Elg i endringHØGSKOLEN I INNLANDET200 000Innlandet fylkeskommune2021Delvis innvilget
NOK HJORT 2021-2025SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT100 000Rogaland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
NOK HJORT 2021-2025SKOGBRUKETS KURSINSTITUTTVestland fylkeskommune2021Avslått
Risikokart for hjortepåkjørslerNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Møre og Romsdal fylkeskommune2021Levert
Fugler i kulturlandskap i Møre og RomsdalMICHAELSEN BIOMETRIKA ASStatsforvalteren i Møre og Romsdal2021Avslått
Kartlegging av oter i Norge - 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA10 mottakere2021Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt
NOK HJORT 2021-2025SKOGBRUKETS KURSINSTITUTTMiljødirektoratet2021Avslått
Sammenstilling av kunnskap om hønsehaukINDRE ØSTFOLD KOMMUNE30 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Delvis innvilget
Jaktleders ansvarNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2021Levert
Kurs og kvalitetskrav i HønsefuglportalenHØGSKOLEN I INNLANDET300 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Leie jaktterrengNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2021Levert
Lundens populasjonsøkologi på RøstSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA480 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Introjakt storviltNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2021Levert
Elgbeitetakst ØyerGAUSDAL KOMMUNE40 000Innlandet fylkeskommune2021Delvis innvilget
SCANDCAM – viltovervåking med viltkamera 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2021Avslått
Kunnskapsstatus for storjo på SpitsbergenSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2021Avslått
Flaggermus Sognefjorden-BergenMICHAELSEN BIOMETRIKA AS18 417Statsforvalteren i Vestland2021Innvilget som omsøkt
SCANDCAM – viltovervåking med viltkamera 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA50 0007 mottakere2021Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Gjess i Ytre Oslofjord: bidrag til forvaltningSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA20 0002 mottakere2021Delvis innvilget
Vipeprosjekt 2021NORDRE FOLLO KOMMUNEStatsforvalteren i Oslo og Viken2021Avslått
Introjakt småviltNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2021Levert
Helikoptertelling av elg - Kvænangen kommuneKVÆNANGEN KOMMUNE100 000Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Rehabilitering av dagrovfugler og uglerNORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)20 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
Hønsehauken i Nord-Norge 2021NATURTJENESTER I NORD AS2 mottakere2021Avslått, Avslått
Poster per side601 - 630 of 4578 items