Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Beiteregistrering elgVikna Utmarksråd Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
ViltmatkursOlav SchrøderFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2014Ikke realitetsbehandlet
Kurs i harejakt for damer.Olav SchrøderFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2014Ikke realitetsbehandlet
Kurs i skogsfugljakt for damerOlav Schrøder1 500Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
Jakttur for ungdomOlav Schrøder6 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Innvilget som omsøkt
Reinsjakt for damerOlav Schrøder5 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
EttersøksinstruktørkursOlav Schrøder5 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
Tilrettelegging for jaktDagfinn FlottorpFylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2014Avslått
Elgbeitetaksering i Flekkefjord KommuneFlekkefjod Kommune32 000Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
slakte hygiene og stell av knivSiljan Jeger- og FiskerforeningTelemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
Kurs, organisering, ettersøk, vilttiltakNissedal viltlag5 000Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
Drift/administrasjon av Viltlaget SørLindesnes Sør ViltlagVest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
Kurs i taksering samt takseringOlav Schrøder13 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
2 temakvelder "Bedre Jakt"Prosjekt Utmark Nordland fylkeskommune2014Ikke behandlet
OtterawayNIBIO, fagavdeling utmarksressurser og næringsutvikling Statsforvalteren i Nordland2014Avslått
SAU-HUBRO: INTERAKSJONER & HEKKESUKSESS Høgskolen i Innlandet, Evenstad Statsforvalteren i Nordland2014Avslått
Seminaret Hjortevilt 2014Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)10 mottakere2014Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Kartlegging av hjortestammen i ØstfoldRakkestad kommune10 0002 mottakere2014Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Naturdatas viltkonferanse 2014Naturdata as150 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
telling av grågåsDønna kommuneStatsforvalteren i Nordland2014Delvis innvilget
Jaging/skremming av hvitkinngåsHerøy kommuneStatsforvalteren i Nordland2014Delvis innvilget
Gjødsling av beite hvitkinngåsHerøy kommuneStatsforvalteren i Nordland2014Delvis innvilget
Registrering av hvitkinngjess på vårtrekkHerøy kommune200 000Statsforvalteren i Nordland2014Delvis innvilget
Flytelling av hvitkinngås på HelgelandHerøy kommuneStatsforvalteren i Nordland2014Delvis innvilget
Søknad om tilskudd til viltformålSabimaMiljødirektoratet2014Avslått
Norsk Elgfestival TrysilTrysil Utmarkstjenester2 mottakere2014Avslått
Foring av vilt og bedring av biotopRFK, Rogaland fuglehund klubb Rogaland fylkeskommune2014Ikke behandlet
Kartlegging av trekk og habitatbruk hos fiskeørnNorsk Ornitologisk Forening3 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Vintertelling av elgSørfold kommune Nordland fylkeskommune2014Ikke behandlet
Spesielle utfordringer i viltforvaltningaGrong kommune Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Poster per side601 - 630 of 4176 items