Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
slakte hygiene og stell av knivSiljan Jeger- og FiskerforeningTelemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
Kurs, organisering, ettersøk, vilttiltakNissedal viltlag5 000Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
Drift/administrasjon av Viltlaget SørLindesnes Sør ViltlagVest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
Kurs i taksering samt takseringOlav Schrøder13 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
2 temakvelder "Bedre Jakt"Prosjekt Utmark Nordland fylkeskommune2014Levert
Seminaret Hjortevilt 2014Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)10 mottakere2014Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Kartlegging av hjortestammen i ØstfoldRakkestad kommune50 0002 mottakere2014Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
OtterawayNIBIO, fagavdeling utmarksressurser og næringsutvikling Statsforvalteren i Nordland2014Avslått
SAU-HUBRO: INTERAKSJONER & HEKKESUKSESS Høgskolen i Innlandet, Evenstad Statsforvalteren i Nordland2014Avslått
Naturdatas viltkonferanse 2014Naturdata as150 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Søknad om tilskudd til viltformålSabimaMiljødirektoratet2014Avslått
telling av grågåsDønna kommuneStatsforvalteren i Nordland2014Delvis innvilget
Jaging/skremming av hvitkinngåsHerøy kommuneStatsforvalteren i Nordland2014Delvis innvilget
Gjødsling av beite hvitkinngåsHerøy kommuneStatsforvalteren i Nordland2014Delvis innvilget
Registrering av hvitkinngjess på vårtrekkHerøy kommune200 000Statsforvalteren i Nordland2014Delvis innvilget
Flytelling av hvitkinngås på HelgelandHerøy kommuneStatsforvalteren i Nordland2014Delvis innvilget
Norsk Elgfestival TrysilTrysil Utmarkstjenester 2 mottakere2014Levert
Foring av vilt og bedring av biotopRFK, Rogaland fuglehund klubb Rogaland fylkeskommune2014Levert
Forvaltning av hjortebestand 2014SfSkog 4 mottakere2014Levert
Hjort 2014Stiftelsen Norsk Hjortesenter 4 mottakere2014Levert
Nettbasert hjorteforvaltningsverktøyStiftelsen Norsk Hjortesenter 9 mottakere2014Levert
HønsefuglportalenNorsk institutt for naturforskning 14 mottakere2014Levert
kartlegging av utfordringene i rådyrforvaltningenNINA 14 mottakere2014Levert
Kurs-serie i RogalandNorges Jeger og Fiskerforbund Rogaland Rogaland fylkeskommune2014Levert
Overnattende kråkefuglNOF avdeling Rogaland Rogaland fylkeskommune2014Levert
Jegerprøveinstruktørkurs del 3 og 4Norges Jeger og Fiskerforbund Rogaland Rogaland fylkeskommune2014Levert
Småviltforvaltning i RogalandSogn og Fjordane Skogeigarlag Rogaland fylkeskommune2014Levert
Overvaking av skoghønsreir 2014Høgskolen i Hedmark 16 mottakere2014Levert
Viltfôring mot viltulukker?Høgskolen i Hedmark16 mottakere2014Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Fallviltarbeid i KristiansandKristiansand kommune, parkvesenet2 mottakere2014Avslått, Avslått
Poster per side601 - 630 of 5086 items