Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
radiobjeller til sauHermann Abelsen2 mottakere2014Ikke realitetsbehandlet
Prosjekt Skadefelling og jaging av GrågåsHerøy Jeger- Og Fiskerforening100 000Nordland fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Jaging/skremming av hvitkinngåsHerøy kommune20 000Statsforvalteren i Nordland2019Delvis innvilget
Gjødsling av beite til hvitkinngåsHerøy kommune50 000Statsforvalteren i Nordland2019Delvis innvilget
Jaging/skremming av hvitkinngåsHerøy kommune20 000Statsforvalteren i Nordland2018Delvis innvilget
Gjødsling av beite til hvitkinngåsHerøy kommune50 000Statsforvalteren i Nordland2018Delvis innvilget
Gjødsling av beite for hvitkinngåsHerøy kommune50 000Statsforvalteren i Nordland2017Delvis innvilget
Jaging/skremming av hvitkinngåsHerøy kommune20 000Statsforvalteren i Nordland2017Delvis innvilget
Jaging/skremming av hvitkinngåsHerøy kommune30 000Statsforvalteren i Nordland2016Delvis innvilget
Gjødsling av beite for hvitkinngåsHerøy kommune60 000Statsforvalteren i Nordland2016Delvis innvilget
Overvåking av vårrastende hvitkinngås 2016Herøy kommune110 000Statsforvalteren i Nordland2016Delvis innvilget
Telling av grågåsHerøy kommuneStatsforvalteren i Nordland2015Delvis innvilget
Jaging/skremming av hvitkinngåsHerøy kommune200 000Statsforvalteren i Nordland2015Delvis innvilget
Gjødsling av beite hvitkinngåsHerøy kommuneStatsforvalteren i Nordland2015Delvis innvilget
Flytelling av hvitkinngås i NordlandHerøy kommuneStatsforvalteren i Nordland2015Delvis innvilget
Flytelling av hvitkinngås mai 2015Herøy kommune50 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Overvåking av vårrastende hvitkinngjess 2015Herøy kommuneStatsforvalteren i Nordland2015Delvis innvilget
Jaging/skremming av hvitkinngåsHerøy kommuneStatsforvalteren i Nordland2014Delvis innvilget
Gjødsling av beite hvitkinngåsHerøy kommuneStatsforvalteren i Nordland2014Delvis innvilget
Registrering av hvitkinngjess på vårtrekkHerøy kommune200 000Statsforvalteren i Nordland2014Delvis innvilget
Flytelling av hvitkinngås på HelgelandHerøy kommuneStatsforvalteren i Nordland2014Delvis innvilget
Helikoptertelling av elg og rådyr i Herøy kommuneHerøy kommune Statsforvalteren i Nordland2013Ikke behandlet
FallviltHerøy kommune Nordland fylkeskommune2013Ikke behandlet
Jaging/skremming av hvitkinngåsHerøy Kommune20 000Statsforvalteren i Nordland2020Delvis innvilget
Gjødsling av beite for hvitkinngåsHerøy Kommune50 000Statsforvalteren i Nordland2020Delvis innvilget
Gjødsling av beite for hvitkinngåsHERØY KOMMUNE50 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Jaging/skremming av hvitkinngåsHERØY KOMMUNE20 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Kartlegging, overvåking og tiltak mot villminkHitra kommuneStatsforvalteren i Trøndelag2018Avslått
kjølecontainere til håndtering av viltkjøtt Hol kommune v/ Utmarkskontoret130 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Elgforvaltning Follo ElgregionHolthe Vidar11 000Viken fylkeskommune2020Delvis innvilget
Poster per side601 - 630 of 4176 items