Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
ElgtellingGildeskål kommune3 mottakere2015Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget
Smårovpattedyr, slakteavfall og kadaverGjermund Gomo150 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Utkaster av leirduer til ungdomsgruppa GJFFGjerstad Jeger- Og FiskerforeningStatsforvalteren i Agder2020Avslått
Tilrettelegging for rekruttering til jakt /infoGjerstad Jeger- Og Fiskerforening31 400Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Prosjekt Hjorten på Jæren og i DalaneGjesdal kommune Rogaland fylkeskommune2013Ikke behandlet
Brukertest av varslingssystem i bil om elgfareGjøril B Fjeldstad2 6582 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Ajourhold av naturbase i Gjøvik kommuneGjøvik kommune2 mottakere2015Avslått
Nasjonal gåsekonferanseGlommen skog v/Utmarksavdelingen for Akershus og Øsfold200 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Rovvilt beskatningglomsrudkollen jæger og fiskerforening2 mottakere2013Avslått
Støtte til viltmottak i Gol kommuneGol kommune31 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Elgmerkeprosjekt i Valdres og HallingdalGol kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Ikke behandlet
Elgmerkeprosjekt i Valdres og HallingdalGol kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Ikke behandlet
Elgmerkeprosjekt i Valdres og HallingdalGol kommune2 mottakere2014Ikke realitetsbehandlet
Merkeprosjekt elg i Valdres og HallingdalGol kommune400 0003 mottakere2013Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet, Ikke realitetsbehandlet
Merkeprosjekt elg i Valdres og HallingdalGol kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Merkeprosjekt elg i Valdres og HallingdalGol kommune Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
SkyteskoleGratangen Jeger- Og Fiskerforening31 000Troms og Finnmark fylkeskommune2020Delvis innvilget
Jaktfelt for ungdommerGRATANGEN JEGER- OG FISKERFORENING4 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Delvis innvilget
Feltskyting for ungdommerGRATANGEN JEGER- OG FISKERFORENING4 500Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
statuskartlegging av orrfuglleiker i BuskerudGregersen, HåkonBuskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Avslått
overvåkning av utvalgte orrfuglleiker i HedmarkGregersen, HåkonHedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Avslått
overvåkning av utvalgte orrfuglleiker i Oppland Gregersen, Håkon Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Ikke behandlet
overvåkning av utvalgte orrfuglleiker i Telemark Gregersen, HåkonTelemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Avslått
Overvåkning av orrfuglleiker i TelemarkGregersen, HåkonTelemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
overvåkning av utvalgte orrfuglleiker i Buskerud fGregersen, Håkon Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Overvåkning av orrfugl BuskerudGregersen, Håkon Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Overvåkning av utvalgte orrfuglleik lokaliteterGregersen, Håkon Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Videreutvikling og fornying av GSHGrong Fritid Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2015Ikke behandlet
Revitalisering av Grong UtmarksrådGrong Fritid Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2015Ikke behandlet
Omorg og drift av Grong Storvald hjorteviltGrong Fritid Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Poster per side601 - 630 of 4650 items