Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Oppsyn Villreinjakt 2017Setesdal Ryfylke Villreinlag112 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Hvorfor er elgkalvene mindre enn før? HØGSKOLEN I INNLANDET110 000Innlandet fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Overgang til bestandplanområde/bestandplanarØYGARDEN KOMMUNE110 000Vestland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Jaktopplæring for ungdom og førstegangsjegereNORGES JEGER OG FISKEFORBUND OPPLAND110 000Innlandet fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Overvåking av gjess i Vesterålen 2022STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA110 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Forvaltning av hjort i VestlandNORGES BONDELAG110 000Vestland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Jaktopplæring for ungdom og førstegangsjegereNORGES JEGER OG FISKEFORBUND OPPLAND110 000Innlandet fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Jaktopplæring for ungdom og førstegangsjegereNorges Jeger Og Fiskeforbund Oppland110 000Innlandet fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Fagrapport "Hjorten i Vestland"Faun Naturforvaltning As110 000Vestland fylkeskommune2020Delvis innvilget
Jaktopplæring for ungdom og førstegangsjegereNorges Jeger og Fiskerforbund - Oppland110 000Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Krykkjehotell i BerlevågBerlevåg Kommune110 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Delvis innvilget
VillreintiltakSetesdal Austhei Villreinlag110 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Overvåking av vårrastende hvitkinngås 2016Herøy kommune110 000Statsforvalteren i Nordland2016Delvis innvilget
Seminaret Hjortevilt 2015Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)110 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Oppsyn Villreinjakt 2023SETESDAL RYFYLKE VILLREINLAG108 500Miljødirektoratet2023Delvis innvilget
Oppsyn Villreinjakt 2022SETESDAL RYFYLKE VILLREINLAG108 500Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Oppsyn Villreinjakt 2021SETESDAL RYFYLKE VILLREINLAG108 500Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Telling av villrein Hardangervidda 2019Hardangervidda Villreinutval108 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Delvis innvilget
Drift Hardangervidda villreinutvalHardangervidda Villreinutval108 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Delvis innvilget
Endring av jakttidsstart på grågås (Anser anser) iNORGES BONDELAG107 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Viltlokaliteter for hare (Lepus timidus) - KleppECOFACT SØRVEST AS105 541Rogaland fylkeskommune2021Delvis innvilget
Orrfugl i VestlandNNI RESOURCES AS105 000Vestland fylkeskommune2023Delvis innvilget
Orrfugl i Vestland fylkeNNI RESOURCES AS105 000Vestland fylkeskommune2022Delvis innvilget
jaktfalk i Innlandet 2020Kistefos Skogtjenester As105 000Statsforvalteren i Innlandet2020Innvilget som omsøkt
Oppstart av forvaltningsplan for hjortedyr m.m.SANDNES KOMMUNE103 000Rogaland fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Bedre hjorteviltjakt i Hedmark 2020Norges Jeger Og Fiskeforbund Hedmark103 000Innlandet fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Overvintring til horndykker, oppfølging pilotstudiNorsk institutt for naturforskning102 0005 mottakere2019Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått
Human JaktNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND SOGN OG FJORDANE100 000Vestland fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Elgen i Oppland 2020-2023STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA100 000Innlandet fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
GrågåsundersøkelserSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA100 000Miljødirektoratet2023Delvis innvilget
Poster per side601 - 630 of 5097 items