Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Opplæringsjakt småviltNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2014Ikke behandlet
Stimuleringsmidler rovviltNorges jeger- og fiskerforbund Buskerud Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Småvilt og skadeskytingNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2014Ikke behandlet
Omorg og drift av Grong Storvald hjorteviltGrong Fritid Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Småviltforvaltning i Sogn og FjordaneSogn og Fjordane Skogeigarlag Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Elgmerkeprosjektet i Akershus 2008-2014 Faun Naturforvaltning AS Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Grunnkurs hundNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2014Ikke behandlet
Fyrstegongsjegeropplæring - praktisk øvingFellesanlegget - Tua Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
A:Villreinens arealbruk. B: Støtte villreinoppsyneForollhogna Villreinområde Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Hjorteprosjektet i VerdalNorsk institutt for naturforskning Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Grunnkurs ettersøkNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2014Ikke behandlet
Kartlegging av pattedyr i steinurMichaelsen Biometrika Statsforvalteren i Møre og Romsdal2014Ikke behandlet
Bestandsregistrering av beverØyer fjellstyre Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Forebyggende foring av elgØyer fjellstyre Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Tiltak human jaktNJFF Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Utdanning av jegerprøveinstruktørerNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2014Ikke behandlet
Småviltforvaltning i RogalandSogn og Fjordane Skogeigarlag Rogaland fylkeskommune2014Ikke behandlet
Opplæring i føring av hundNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2014Ikke behandlet
Taksering av vinterbeite for elgØyer fjellstyre Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Modell for småviltforvaltningNJFF Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Utdanning av ettersøksekvipasjerNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2014Ikke behandlet
Prosjekt forvaltning av hjortebestandHornindal kommune Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Aversjonstrening av hund på reinNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2014Ikke behandlet
Jegerprøveinstruktørkurs del 3 og 4Norges Jeger og Fiskerforbund Rogaland Rogaland fylkeskommune2014Ikke behandlet
Kurs-serie i RogalandNorges Jeger og Fiskerforbund Rogaland Rogaland fylkeskommune2014Ikke behandlet
Vintertelling av sjøfugl: Grip, Inngripan, Orskjæroum Statsforvalteren i Møre og Romsdal2014Ikke behandlet
Kartlegging av hekkelokaliteter til nattravnNorske Naturveiledere Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Kartlegging av hekkelokaliteter til nattravnNorske Naturveiledere Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Kartlegging av sangsvane i HedmarkNorske Naturveiledere Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Kartlegging av sangsvane i Oslo og AkershusNorske Naturveiledere Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Poster per side601 - 630 of 4650 items