Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Søknad til forebygging mot vilt skadeLars Kristian Brekke2 mottakere2016Avslått, Avslått
Få opp sjøfuggelbestandenØksnes Jeger og Fisk2 mottakere2016Avslått, Avslått
Viltseminar 2016Vestskog sa2 mottakere2016Avslått, Avslått
Bestandssituasjon hos lirype og fjellrype NNI2 mottakere2016Avslått, Avslått
Hvitryggspettinventering i Aust-Agder 2016Norsk Ornitologisk Forening avd. Aust-Agder2 mottakere2016Avslått, Avslått
Elgforing Tiltak for å redusere påkjørsler i Rana Rana kommune2 mottakere2016Avslått, Avslått
Fangst av mink i Ljønesøya naturreservatBodø kommune2 mottakere2016Avslått, Avslått
Søknad om midler til statuskartlegging av tradisjoNorconsult AS2 mottakere2016Avslått, Avslått
Viltstasjon HordalandNorsk Viltsykehus Frivillige Hordaland2 mottakere2016Avslått, Avslått
Omlegging av turløyper Ljosland - Setesdal VestheiErik Eriksen2 mottakere2015Avslått, Avslått
Bekjempelse av mink i vernev. omr. for sjøfugl Kristiansund jeger og fiskerforening2 mottakere2015Avslått, Avslått
Kartgrunnlag for elgregioner og elgvald i AkershusUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold2 mottakere2015Avslått, Avslått
Viltkamera i Rovviltregion 2Norsk institutt for naturforskning2 mottakere2015Avslått, Avslått
Prosjekt ØrnStord Fitjar Landbruks- og Miljøkontor2 mottakere2015Avslått, Avslått
Lyngbrenningsplan for grenseområdet Bygland-ÅseralEcofact sørvest AS2 mottakere2015Avslått, Avslått
vinterforin av rådyrAndrè Moseid2 mottakere2015Avslått, Avslått
Prosjekt ElgbeiteHøgskolen i Hedmark4 mottakere2014Avslått, Avslått
Kartlegging av trekk og vinterområder for brushaneNorsk Ornitologisk Forening2 mottakere2014Avslått, Avslått
Overvåking av grå skimmelflaggermus i OsloNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)2 mottakere2014Avslått, Avslått
Kartlegging av barbastell i Drammen-områdetNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)3 mottakere2014Avslått, Avslått
Hønsehauk og skogbruk i VesterålenNorsk institutt for naturforskning2 mottakere2014Avslått, Avslått
Genetisk overvåking av jaktfalk i FinnmarkNorsk Institutt for naturforskning2 mottakere2014Avslått, Avslått
Orrfuglleik registrering Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus2 mottakere2014Avslått, Avslått
Fallviltarbeid i KristiansandKristiansand kommune, parkvesenet2 mottakere2014Avslått, Avslått
Tiltak for skjeggmusøre ved Romsåsen gruverNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)2 mottakere2014Avslått, Avslått
Overvåking av hubro i Oslo og AkershusNorske Naturveiledere3 mottakere2014Avslått, Avslått
Munkholmen fuglelagune - prosjekteringTrondheim kommune, Miljøenheten3 mottakere2014Avslått, Avslått
Elektronisk Løpende Elgbane Torridal Skytterlag V/ Arne Brøvig2 mottakere2014Avslått, Avslått
Konfliktdempende fallviltÅmli jeger- og fiskeforneing2 mottakere2013Avslått, Avslått
Mårhundprosjektet 2013Midt Troms Utmarkservice3 mottakere2013Avslått, Avslått
Poster per side601 - 630 of 4176 items