Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Hjelp til bakkerugende fugler i kulturlandskapet. ØSTFOLD FUGLEHUNDKLUBB20 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
Sporing av steinvender, temmincksnipe, svømmesnipeBIRDLIFE NORGE20 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Sporing steinvender, svømmesnipe, temmincksnipe MBIRDLIFE NORGEMiljødirektoratet2022Avslått
Kartlegging av takhekkende måker i Oslo byNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. OSLO OG AKERSHUSStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Avslått
Kartlegging av vipe i områder i AkershusNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. OSLO OG AKERSHUSStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Avslått
Faglig bistand til ny bestandsplanÅSAN NATURTJENESTERAgder fylkeskommune2022Avslått
Kartlegging av hønsehauk i øvre deler av Buskerud.FURUSETH LARS-EGIL40 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Innvilget som omsøkt
Termisk sjekk av åkere, før slått.RÆLINGEN JEGER- OG FISKERFORENINGViken fylkeskommune2022Avslått
Endringer i alpine fuglesamfunnNNI RESOURCES AS50 000Statsforvalteren i Vestland2022Delvis innvilget
oppsyn under villreinjaktFJELLHEIMEN GRUNNEIGARSAMSKIPNAD OG VILLREINUTVAL Statsforvalteren i Vestland2022Levert
Pilotprosjekt for valg av nytt ringmerkingsprogramARC - Arctic Research and Consulting DAMiljødirektoratet2022Avslått
teljing av villreinFJELLHEIMEN GRUNNEIGARSAMSKIPNAD OG VILLREINUTVAL32 000Statsforvalteren i Vestland2022Innvilget som omsøkt
Predicting waterbird distributions in NorwaySTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2022Avslått
Rovfuglprosjekt i HordalandBirdLife Hordaland30 000Statsforvalteren i Vestland2022Innvilget som omsøkt
Utrydding av minkBRENSHOLMEN/SOMMARØY UTVIKLINGSLAG30 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Urbanisering av krykkjerSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA200 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Virkninger av introdusert fiskeart på vannfuglerNNI RESOURCES AS80 000Vestland fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Urbanisering av krykkjerSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA20 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Skadefelling - omfang og bestandseffektSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2022Avslått
Årsaker til massedød av lomvi i Nordsjøen/SkagerraSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2022Avslått
Hekkende andefugler i kystlandskapetNNI RESOURCES AS85 000Vestland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Tilskot til vilttiltak - interaktivt spelBLÅST SPEL AS Møre og Romsdal fylkeskommune2022Levert
GrågåsundersøkelserSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA100 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Orrfugl i Vestland fylkeNNI RESOURCES AS105 000Vestland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Alders- og kjønnsfordeling hos sjøenderSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA200 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Utarbeide regional forvaltningsplan for grågås P H PEDERSEN NATUR- OG MILJØRÅDGIVNINGStatsforvalteren i Trøndelag2022Avslått
MIGRAPOP VesterålenSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA250 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Reinsgevira fortel villreinhistoriaTARANDUS AS2 mottakere2022Avslått
Jaktfalkens relasjon til rype i et varmere klima UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET300 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
MIGRAPOP TrøndelagSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA170 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Poster per side571 - 600 of 5085 items