Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Transport av elever til OPPTURSandefjord Turistforening Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2020Levert
Traner i TrøndelagSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA20 000Statsforvalteren i Trøndelag2023Innvilget som omsøkt
Traner i TrøndelagSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2023Avslått
Toppskarvenes områdebruk i tareskogsområderStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina300 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Toppskarvenes områdebruk i tareskogsområderNorsk institutt for naturforskning200 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Toppskarvenes områdebruk i tareskogsområderNorsk institutt for naturforskning250 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Toppdykker, sivhøne og sothøne i Oslo og Akershus:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet10 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
To ugle-overvåkingsprosjekter i NTIngar Jostein Øien20 000Statsforvalteren i Trøndelag2023Delvis innvilget
Tiltaksplan for skogsfugl - Modellering og kartlegNorconsult AsViken fylkeskommune (før 1.1.2024)2020Avslått
Tiltaksmidler Villrein 2023SETESDAL RYFYLKE VILLREINLAG25 0003 mottakere2023Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
Tiltaksmidler Villrein 2022SETESDAL RYFYLKE VILLREINLAG79 0003 mottakere2022Delvis innvilget, Delvis innvilget
Tiltaksmidler Villrein 2021SETESDAL RYFYLKE VILLREINLAG20 0003 mottakere2021Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Tiltaksmidler Villrein 2020Setesdal Ryfylke Villreinlag50 000Statsforvalteren i Agder2020Delvis innvilget
Tiltaksmidler Villrein 2019Setesdal Ryfylke Villreinlag143 000Statsforvalteren i Agder2019Delvis innvilget
Tiltaksmidler Villrein 2018Setesdal Ryfylke Villreinlag59 186Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Tiltaksmidler VillreinSetesdal Ryfylke Villreinlag120 111Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Tiltaksmidler VillreinSetesdal Ryfylke Villreinlag135 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Tiltaksmidler VillreinSetesdal Ryfylke Villreinlag125 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Tiltak Vestjotunheimen Vidar Moen40 000Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Tiltak og overvåking av lappmeisSTATSFORVALTEREN I TRØNDELAG20 000Statsforvalteren i Trøndelag2023Delvis innvilget
Tiltak mot vilutlykker Øyer fjellstyre20 000Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Innvilget som omsøkt
Tiltak mot svartelistet mink langs Reisaelva REISA ELVELAG25 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Innvilget som omsøkt
Tiltak mot svartelistet art: minkREISA ELVELAG20 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Tiltak mot svarelistet mink langs Reisaelva 2023REISA ELVELAG25 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Delvis innvilget
Tiltak mot beiteskader fra grågås på GrytøyaNIBIO-Norsk institutt for bioøkonomi65 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Delvis innvilget
Tiltak human jakt NJFF Sogn og Fjordane100 000Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Innvilget som omsøkt
Tiltak human jaktNJFF Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Tiltak for å redusere viltpåkjørsler.Arne Olav Aune30 000Trøndelag fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Tiltak for å redusere viltpåkjørslerKristiansund Kommune Statsforvalteren i Møre og Romsdal2013Levert
Tiltak for å redusere tap av rådyrkillinger.Norges Jeger- og Fiskerforbund100 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Poster per side571 - 600 of 5095 items