Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Rovvilt beskatningglomsrudkollen jæger og fiskerforening 2 mottakere2013Ikke behandlet
Kartlegging av hekkende vepsevåkOdd Taale Frydenlund Steen 2 mottakere2013Ikke behandlet
SmågnagertakseringStatskog SF, region Helgeland 2 mottakere2013Ikke behandlet
Vegetasjonsanalyser med hjorteviltuthegningerElgregionråd Øst 2 mottakere2013Ikke behandlet
Jaktcamp for nybegynnere, ungdom, kvinnerNJFF-Troms 2 mottakere2013Ikke behandlet
Digitalisering av LRSK-arkivNorsk Ornitologisk Forening avd. Nord-Trøndelag 2 mottakere2013Ikke behandlet
Ungdomsprosjekt/beskatning/mår/mink/rev.Nes jakt og fiskeforening 2 mottakere2013Ikke behandlet
Storviltjaktkurs med rifleskyting for kvinnerNJFF-Troms 2 mottakere2013Ikke behandlet
GPS-merkeprosjekt på villrein i Setesdal Vesthei-RNorsk Villreinsenter Sør 2 mottakere2013Ikke behandlet
Rydding av vegetasjon - forbygging hjorteviltLesja kommune 2 mottakere2013Ikke behandlet
ElgjaktopplæringNJFF-Troms 2 mottakere2013Ikke behandlet
Felles mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltAure kommune 2 mottakere2013Ikke behandlet
Kartlegging av sjøfugl langs VestfoldkystenStore Færder Ornitologiske Stasjon 2 mottakere2013Ikke behandlet
Foring av rådyr.Kristin Schibbye2 mottakere2013Avslått, Avslått
Felles viltforvaltning på Fosen - "Felles Fosen"Åfjord utmarksråd 2 mottakere2013Ikke behandlet
Villsvinets plass i ØstfoldUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold2 mottakere2013Avslått, Delvis innvilget
Lærende forvaltning av hønsefuglHøgskolen i Hedmark, Avd. Evenstad 20 mottakere2013Ikke behandlet
Nasjonal gåsekonferanseUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold 21 mottakere2018Ikke behandlet
Fødselstid hos bever i Sør-NorgeUniversitetet I Sørøst-Norge 28 mottakere2019Ikke behandlet
TILTAK FOR TILGJENGELIGGJØRING AV NATURINFORMASJONNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF) 29 mottakere2019Ikke behandlet
Tiltaksmidler Villrein 2022SETESDAL RYFYLKE VILLREINLAG79 0003 mottakere2022Delvis innvilget, Delvis innvilget
Raudrev på Hardangervidda - subsidiarSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 3 mottakere2022Ikke behandlet
Raudrev på Hardangervidda - subsidiarSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA3 mottakere2022Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt
Forflytninger, bestand og økologi hos lappugleBIRDLIFE NORGE 3 mottakere2022Ikke behandlet
Trekk og habitatbruk hos fiskeørnBIRDLIFE NORGE20 0003 mottakere2022Innvilget som omsøkt, Avslått
A thriving coast- predators and seabirdsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA100 0003 mottakere2022Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
A thriving coast - predators and seabirdsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA40 0003 mottakere2022Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Tiltak for å forbedre innsamlingen av vektdataSNØHETTA VILLREINUTVALG3 mottakere2022Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Tiltaksmidler Villrein 2021SETESDAL RYFYLKE VILLREINLAG20 0003 mottakere2021Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Oppsyn Villreinjakt 2021SETESDAL RYFYLKE VILLREINLAG3 mottakere2021Avslått, Delvis innvilget
Poster per side571 - 600 of 4650 items