Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
grønnliGeir Glømme2 mottakere2013Ikke realitetsbehandlet
Rovvilt beskatningglomsrudkollen jæger og fiskerforening 2 mottakere2013Ikke behandlet
Kartlegging av hekkende vepsevåkOdd Taale Frydenlund Steen 2 mottakere2013Ikke behandlet
Vegetasjonsanalyser med hjorteviltuthegningerElgregionråd Øst35 0002 mottakere2013Innvilget som omsøkt
SmågnagertakseringStatskog SF, region Helgeland 2 mottakere2013Ikke behandlet
Digitalisering av LRSK-arkivNorsk Ornitologisk Forening avd. Nord-Trøndelag 2 mottakere2013Ikke behandlet
Jaktcamp for nybegynnere, ungdom, kvinnerNJFF-Troms 2 mottakere2013Ikke behandlet
Ungdomsprosjekt/beskatning/mår/mink/rev.Nes jakt og fiskeforening 2 mottakere2013Ikke behandlet
Storviltjaktkurs med rifleskyting for kvinnerNJFF-Troms 2 mottakere2013Ikke behandlet
Rydding av vegetasjon - forbygging hjorteviltLesja kommune 2 mottakere2013Ikke behandlet
GPS-merkeprosjekt på villrein i Setesdal Vesthei-RNorsk Villreinsenter Sør 2 mottakere2013Ikke behandlet
Felles mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltAure kommune 2 mottakere2013Ikke behandlet
ElgjaktopplæringNJFF-Troms 2 mottakere2013Ikke behandlet
Kartlegging av sjøfugl langs VestfoldkystenStore Færder Ornitologiske Stasjon 2 mottakere2013Ikke behandlet
Foring av rådyr.Kristin Schibbye2 mottakere2013Avslått, Avslått
Felles viltforvaltning på Fosen - "Felles Fosen"Åfjord utmarksråd 2 mottakere2013Ikke behandlet
Villsvinets plass i ØstfoldUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold2 mottakere2013Avslått, Delvis innvilget
Lærende forvaltning av hønsefuglHøgskolen i Hedmark, Avd. Evenstad 20 mottakere2013Ikke behandlet
Nasjonal gåsekonferanseUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold 21 mottakere2018Ikke behandlet
Fødselstid hos bever i Sør-NorgeUniversitetet I Sørøst-Norge 28 mottakere2019Ikke behandlet
TILTAK FOR TILGJENGELIGGJØRING AV NATURINFORMASJONNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF) 29 mottakere2019Ikke behandlet
Tiltaksmidler Villrein 2022SETESDAL RYFYLKE VILLREINLAG 3 mottakere2022Ikke behandlet
Raudrev på Hardangervidda - subsidiarSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 3 mottakere2022Ikke behandlet
Raudrev på Hardangervidda - subsidiarSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 3 mottakere2022Ikke behandlet
Forflytninger, bestand og økologi hos lappugleBIRDLIFE NORGE 3 mottakere2022Ikke behandlet
Trekk og habitatbruk hos fiskeørnBIRDLIFE NORGE 3 mottakere2022Ikke behandlet
A thriving coast- predators and seabirdsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 3 mottakere2022Ikke behandlet
A thriving coast - predators and seabirdsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 3 mottakere2022Ikke behandlet
Tiltak for å forbedre innsamlingen av vektdataSNØHETTA VILLREINUTVALG 3 mottakere2022Ikke behandlet
Tiltaksmidler Villrein 2021SETESDAL RYFYLKE VILLREINLAG20 0003 mottakere2021Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Poster per side571 - 600 of 4610 items