Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Trekk og habitatbruk hos fiskeørnNORSK ORNITOLOGISK FORENING20 0003 mottakere2021Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
GPS-merkeprosjektet på villrein på HV -FerdselSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 3 mottakere2021Ikke behandlet
A thriving coast- otter, mink and seabirdsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA3 mottakere2021Avslått, Avslått, Delvis innvilget
A thriving coast- otter, mink and seabirdsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA50 0003 mottakere2021Delvis innvilget, Delvis innvilget
Forflytninger, bestand og økologi hos lappugleNORSK ORNITOLOGISK FORENING20 0003 mottakere2021Delvis innvilget
Raudrev på Hardangervidda og rolla til subsidierSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA20 0003 mottakere2021Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Raudrev på Hardangervidda - rolla til subsidierSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA3 mottakere2021Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt
Registreringer til Miljøkvalitetsnorm for villreinREINHEIMEN-BREHEIMEN VILLREINUTVALG20 0003 mottakere2021Delvis innvilget, Avslått
Villreinens områdebruk i Reinheimen-BreheimenREINHEIMEN-BREHEIMEN VILLREINUTVALG3 mottakere2021Avslått, Avslått
VillreinjaktoppsynFOROLLHOGNA VILLREINVALD24 5003 mottakere2021Delvis innvilget, Avslått
VillreinjaktoppsynKNUTSHØ VILLREINUTVALG3 mottakere2021Avslått, Delvis innvilget
Oterpredasjon på laks og sjøørretStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina3 mottakere2020Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Diett hos hubro i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening20 0003 mottakere2020Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
GPS-prosjektet på HV&NF -Ferdsel HVStiftelsen Norsk Villreinsenter 3 mottakere2020Ikke behandlet
Raudrev på HardangerviddaStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina30 0003 mottakere2020Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Veg Store Urevatn - evaluering av ferdselFylkesmannen I Agder15 0003 mottakere2020Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
Delprosjekter - ugler og hakkespetterNatur, Plan Og Utvikling Baklid3 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Qustioning bycatch - What is the true scale ?Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina45 0003 mottakere2020Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt
Habitatbruk og dykkeøkologi til ærfugl Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina3 mottakere2020Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget, Avslått
Innlegging av havørndata fra N-Norge i RovbaseStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina100 0003 mottakere2020Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
Kartlegging av trekkruter til tyvjo fra Nordnorge Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina3 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet
Viltseminar 2020Stiftelsen Norsk Hjortesenter3 mottakere2020Ikke realitetsbehandlet, Avslått, Avslått
Lappuglas vandringsmønster og habitatbrukNorsk Ornitologisk Forening40 0003 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Dobbeltbekkasin på Hardangervidda 2020Norsk Ornitologisk Forening20 0003 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått
Kartlegging og overvåking av vandrefalkRaptor Survey V/odd Frydenlund Steen15 0003 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Gjess i Vestfold og TelemarkStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina10 0003 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget
Minkfritt 2020Brensholmen/sommarøy Utviklingslag30 0003 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget
Byttedyrhåndtering på reiret til vandrefalkenMari Louise Smith3 mottakere2019Avslått, Innvilget som omsøkt
Oterpredasjon på laks og sjøørret - RevidertNorsk instituut for naturforskning25 0003 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget
FriKalvNorsk institutt for naturforskning130 0003 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Poster per side571 - 600 of 4174 items