Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Byttedyr levert på reir hos kongeørn (Aquila chrysTorbjørn LaursenStatsforvalteren i Innlandet2021Avslått
Overvåking av norske trekkfuglerNORSK ORNITOLOGISK FORENING9 mottakere2021Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Minkfritt 2021BRENSHOLMEN/SOMMARØY UTVIKLINGSLAG30 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Utdanning av ettersøksekvipasjerNORDLAND DACHSHUNDKLUBB40 000Nordland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Foodscapes for large herbivoresHØGSKOLEN I INNLANDET50 000Innlandet fylkeskommune2021Delvis innvilget
GPS-merkeprosjektet på villrein på HV -FerdselSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA25 0003 mottakere2021Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Foodscapes for large herbivoresHØGSKOLEN I INNLANDETMiljødirektoratet2021Avslått
GPS-merkeprosjektet på villrein på HV -FerdselSTIFTELSEN NORSK VILLREINSENTER300 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
kommunale mål hjorteviltforvaltningUTMARKSAVDELINGA VEST ASMiljødirektoratet2021Avslått
VILT VED KYSTENSABIMA9 mottakere2021Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Jakt på ulike arterNJFF SØR-TRØNDELAG36 500Trøndelag fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Ikke-hekkende sjøfugl i RyfylkebassengetNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. ROGALAND10 000Statsforvalteren i Rogaland2021Innvilget som omsøkt
Overvåkning av faunapassasjer Rv. 3/25ELGREGION MJØSA-GLOMMA50 000Innlandet fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Prosjekt havørnNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. ROGALAND20 000Statsforvalteren i Rogaland2021Innvilget som omsøkt
Gåse- og svanetellingerNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. ROGALAND30 000Statsforvalteren i Rogaland2021Delvis innvilget
Sandsvale - kartlegging av hekkekolonierNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. ROGALAND6 000Statsforvalteren i Rogaland2021Innvilget som omsøkt
Kartlegging av gjess i Oslo og AkershusOSLO KOMMUNE BYMILJØETATENStatsforvalteren i Oslo og Viken2021Avslått
Overvåking av sjøfugl ved Muddvær FFOSTIFTELSEN VEGAØYAN VERDENSARVNordland fylkeskommune2021Avslått
Søknad om trykking og utgivelse av temahefte 2021VILLREINRÅDET I NORGE70 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Skadefelling av grågås i Aurskog HølandBJØRKELANGEN JEGER OG FISKERFORENINGStatsforvalteren i Oslo og Viken2021Avslått
Vandringer, økologi og bestand hos fjellvåk NORSK ORNITOLOGISK FORENING25 0005 mottakere2021Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt
Vandringer, økologi og bestand hos fjellvåk (M)NORSK ORNITOLOGISK FORENING75 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Drone-born monitoring of moose and browsing damageHØGSKOLEN I INNLANDETMiljødirektoratet2021Avslått
Moose in a Changing ClimateHØGSKOLEN I INNLANDET2 mottakere2021Avslått, Avslått
Modell for småviltforvaltningNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND SOGN OG FJORDANE50 000Vestland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Populasjonsutvikling og trekk hos lappspurv (M)NORSK ORNITOLOGISK FORENING30 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Populasjonsutvikling og trekk hos lappspurvNORSK ORNITOLOGISK FORENING10 0005 mottakere2021Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Kartlegging av lappspovens trekk og hekkeområderNORSK ORNITOLOGISK FORENINGStatsforvalteren i Troms og Finnmark2021Avslått
Kartlegging av lappspovens trekk og hekkeområder MNORSK ORNITOLOGISK FORENING30 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Human JaktNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND SOGN OG FJORDANE95 000Vestland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Poster per side571 - 600 of 4578 items