Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Slakte-Parteringskurs SørfoldNORGES BONDELAG55 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
ECOFUNC TARGETSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA30 00010 mottakere2022Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Forvaltningsseminar Salten 2022NORGES BONDELAG42 000Nordland fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
"Ekstremår" og hjortedyrforvaltningSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2022Avslått
Den arktiske hønsehaukenNATURTJENESTER ASMiljødirektoratet2022Avslått
Kartlegging av småpattedyr i TrøndelagGeorg Bangjord15 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
VipeprosjektetBIRDLIFE NORGEMiljødirektoratet2022Avslått
Beitetakst i Finsland, Laudal og BjellandÅSAN NATURTJENESTERAgder fylkeskommune2022Avslått
Overvåking av kattugle i nordlige TrøndelagIngar Jostein Øien10 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Kartlegging av hekkende jaktfalk i Buskerud 2022FURUSETH LARS-EGIL20 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Innvilget som omsøkt
Hjelp til bakkerugende fugler i kulturlandskapet. ØSTFOLD FUGLEHUNDKLUBB20 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
Sporing av steinvender, temmincksnipe, svømmesnipeBIRDLIFE NORGE20 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Sporing steinvender, svømmesnipe, temmincksnipe MBIRDLIFE NORGEMiljødirektoratet2022Avslått
Kartlegging av takhekkende måker i Oslo byNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. OSLO OG AKERSHUSStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Avslått
Kartlegging av vipe i områder i AkershusNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. OSLO OG AKERSHUSStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Avslått
Faglig bistand til ny bestandsplanÅSAN NATURTJENESTERAgder fylkeskommune2022Avslått
Kartlegging av hønsehauk i øvre deler av Buskerud.FURUSETH LARS-EGIL40 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Innvilget som omsøkt
Termisk sjekk av åkere, før slått.RÆLINGEN JEGER- OG FISKERFORENINGViken fylkeskommune (før 1.1.2024)2022Avslått
Endringer i alpine fuglesamfunnNNI RESOURCES AS50 000Statsforvalteren i Vestland2022Delvis innvilget
oppsyn under villreinjaktFJELLHEIMEN GRUNNEIGARSAMSKIPNAD OG VILLREINUTVAL Statsforvalteren i Vestland2022Levert
Pilotprosjekt for valg av nytt ringmerkingsprogramARC - Arctic Research and Consulting DAMiljødirektoratet2022Avslått
teljing av villreinFJELLHEIMEN GRUNNEIGARSAMSKIPNAD OG VILLREINUTVAL32 000Statsforvalteren i Vestland2022Innvilget som omsøkt
Predicting waterbird distributions in NorwaySTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2022Avslått
Rovfuglprosjekt i HordalandBirdLife Hordaland30 000Statsforvalteren i Vestland2022Innvilget som omsøkt
Utrydding av minkBRENSHOLMEN/SOMMARØY UTVIKLINGSLAG30 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Urbanisering av krykkjerSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA200 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Virkninger av introdusert fiskeart på vannfuglerNNI RESOURCES AS80 000Vestland fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Urbanisering av krykkjerSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA20 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Skadefelling - omfang og bestandseffektSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2022Avslått
Årsaker til massedød av lomvi i Nordsjøen/SkagerraSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2022Avslått
Poster per side571 - 600 of 5095 items