Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Registrering av spillplasser for storfugl i GausdaGausdal Kommune - Landbrukskontoret i LillehammerregionenFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2017Avslått
Registrering av spillplasser for storfugl i ØyerGausdal Kommune - Landbrukskontoret i Lillehammerregionen Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Levert
Spillområder for storfugl i LillehammerGausdal Kommune - Landbrukskontoret i Lillehammerregionen15 000Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Registrering - spillplasser for tiur i LillehammerGausdal Kommune - Landbrukskontoret i Lillehammerregionen Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Registrering av beverlokaliteter - Rinna og AuggaGausdal Kommune - Landbrukskontoret i Lillehammerregionen Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
grønnliGeir Glømme Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Predasjonsreduserende tiltak hos hekkende tjeld ogGeir Olav ToftStatsforvalteren i Rogaland2017Avslått
Rehabilitering av syk og skadet rovfugl Geir Sjøli10 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Innvilget som omsøkt
Rehabilitering av syk og skadet rovfugl Geir Sjøli10 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Innvilget som omsøkt
Rehabilitering av syk og skadet rovfuglGeir Sjøli10 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
hjorts ødeleggelser av rundballGeir Ståle Landsverk3 mottakere2018Avslått, Avslått
Kartlegging av småpattedyr i TrøndelagGeorg Bangjord15 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Kartlegging av småpattedyr i FinnmarkGeorg Bangjord20 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Kartlegging av småpattedyr i FinnmarkGeorg Bangjord20 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Kartlegging av småpattedyr i NordlandGeorg BangjordStatsforvalteren i Nordland2018Avslått
Kartlegging av småpattedyr i TrøndelagGeorg Bangjord20 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Kartlegging av småpattedyr i Sør-Trøndelag i 2017Georg Bangjord10 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Delvis innvilget
Kartlegging av småpattedyr i Finnmark 2017Georg BangjordFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2017Avslått
Kartlegging av flaggermus i Nord-Trøndelag i 2017Georg Bangjord Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Levert
Vandringsmønster hos fjæreplytt i VarangerGeorg Bangjord15 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Kartlegging av småpattedyr i Sør-TrøndelagGeorg Bangjord12 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Delvis innvilget
Kartlegging av småpattedyr i Sør-TrøndelagGeorg Bangjord10 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Delvis innvilget
Kartlegging av småpattedyr i Sør-TrøndelagGeorg Bangjord10 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Delvis innvilget
Småpattedyr i Sør-TrøndelagGeorg Bangjord Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Levert
ElgtellingGildeskål kommune2 mottakere2015Avslått, Delvis innvilget
Smårovpattedyr, slakteavfall og kadaverGjermund Gomo150 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Utkaster av leirduer til ungdomsgruppa GJFFGjerstad Jeger- Og FiskerforeningStatsforvalteren i Agder2020Avslått
Tilrettelegging for rekruttering til jakt /infoGjerstad Jeger- Og Fiskerforening31 400Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Prosjekt Hjorten på Jæren og i DalaneGjesdal kommune Rogaland fylkeskommune2013Levert
Brukertest av varslingssystem i bil om elgfareGjøril B Fjeldstad2 6582 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Poster per side571 - 600 of 4578 items