Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
OPPSYN AV VILLREIN I FØRDEFJELLAFØRDEFJELLA VILLREINUTVAL Miljødirektoratet2016Ikke behandlet
Søknad om tilskudd til elgbeitetakseringGausdal fjellstyre Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Søknad om tilskudd til elgbeitetakseringGausdal fjellstyre Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Registrering av bever i Øyer statsallmenningGAUSDAL KOMMUNE30 000Innlandet fylkeskommune2022Delvis innvilget
Elgbeitetakst ØyerGAUSDAL KOMMUNE40 000Innlandet fylkeskommune2021Delvis innvilget
Registrering av spillplasser for storfugl i GausdaGausdal Kommune - Landbrukskontoret i Lillehammerregionen25 000Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Registrering av spillplasser for storfugl i GausdaGausdal Kommune - Landbrukskontoret i LillehammerregionenFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2017Avslått
Registrering av spillplasser for storfugl i ØyerGausdal Kommune - Landbrukskontoret i Lillehammerregionen Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Ikke behandlet
Spillområder for storfugl i LillehammerGausdal Kommune - Landbrukskontoret i Lillehammerregionen15 000Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Registrering - spillplasser for tiur i LillehammerGausdal Kommune - Landbrukskontoret i Lillehammerregionen2 mottakere2014Ikke realitetsbehandlet
Registrering av beverlokaliteter - Rinna og AuggaGausdal Kommune - Landbrukskontoret i Lillehammerregionen Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
grønnliGeir Glømme2 mottakere2013Ikke realitetsbehandlet
Predasjonsreduserende tiltak hos hekkende tjeld ogGeir Olav ToftStatsforvalteren i Rogaland2017Avslått
Rehabilitering av syk og skadet rovfugl Geir Sjøli Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Rehabilitering av syk og skadet rovfugl Geir Sjøli10 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Innvilget som omsøkt
Rehabilitering av syk og skadet rovfuglGeir Sjøli10 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
hjorts ødeleggelser av rundballGeir Ståle Landsverk3 mottakere2018Avslått, Avslått
Kartlegging av småpattedyr i TrøndelagGeorg Bangjord15 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Kartlegging av småpattedyr i FinnmarkGeorg Bangjord20 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Kartlegging av småpattedyr i FinnmarkGeorg Bangjord20 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Kartlegging av småpattedyr i NordlandGeorg BangjordStatsforvalteren i Nordland2018Avslått
Kartlegging av småpattedyr i TrøndelagGeorg Bangjord20 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Kartlegging av småpattedyr i Sør-Trøndelag i 2017Georg Bangjord10 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Delvis innvilget
Kartlegging av småpattedyr i Finnmark 2017Georg BangjordFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2017Avslått
Kartlegging av flaggermus i Nord-Trøndelag i 2017Georg Bangjord Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Ikke behandlet
Vandringsmønster hos fjæreplytt i VarangerGeorg Bangjord15 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Kartlegging av småpattedyr i Sør-TrøndelagGeorg Bangjord12 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Delvis innvilget
Kartlegging av småpattedyr i Sør-TrøndelagGeorg Bangjord10 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Delvis innvilget
Kartlegging av småpattedyr i Sør-TrøndelagGeorg Bangjord10 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Delvis innvilget
Småpattedyr i Sør-TrøndelagGeorg Bangjord Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Poster per side571 - 600 of 4647 items