Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
HønsefugltakseringFinnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat20 000Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Delvis innvilget
Hønsefugltakseringer 2017Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat20 000Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Delvis innvilget
Hønsefugltaksering 2016Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Levert
Hønsefugltaksering 2015Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat30 000Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Hønsefugltaksering 2014Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Hønsefugltaksering- kjøregodtgjøringFinnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Telling av grågåsreir i Finnøy og Rennesøy kommuneFinnøy kommune30 000Statsforvalteren i Rogaland2015Delvis innvilget
Telling av grågåsreir i Finnøy kommuneFinnøy kommune18 000Statsforvalteren i Rogaland2014Innvilget som omsøkt
Aldersbestemming av hjorteviltFjaler kommune Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Prosjekt Forvaltning av hjortebestand 2013-2017Fjaler kommune Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Oppretting og drift av regionalt hjorteutvalFjell kommune2 mottakere2015Avslått, Delvis innvilget
Oppsynn VillreinjaktFjellheimen Grunneigarsamskipnad Og Villreinutval21 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Teljing av villreinFjellheimen Grunneigarsamskipnad Og Villreinutval32 000Statsforvalteren i Vestland2020Innvilget som omsøkt
teljing av villreinFJELLHEIMEN GRUNNEIGARSAMSKIPNAD OG VILLREINUTVAL40 000Statsforvalteren i Vestland2023Delvis innvilget
oppsyn under villreinjaktFJELLHEIMEN GRUNNEIGARSAMSKIPNAD OG VILLREINUTVAL Statsforvalteren i Vestland2022Levert
teljing av villreinFJELLHEIMEN GRUNNEIGARSAMSKIPNAD OG VILLREINUTVAL32 000Statsforvalteren i Vestland2022Innvilget som omsøkt
teljing av villreinFJELLHEIMEN GRUNNEIGARSAMSKIPNAD OG VILLREINUTVAL32 000Statsforvalteren i Vestland2021Innvilget som omsøkt
oppsyn under villreinjaktFJELLHEIMEN GRUNNEIGARSAMSKIPNAD OG VILLREINUTVALStatsforvalteren i Vestland2021Avslått
JaktistjørdalFjellstyrene i Stjørdal Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2015Levert
Innsamling av slakteavfall etter elgjakta.Fjellstyrene i Stjørdal Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Levert
Jaktistjordal- økt jakt på smårovvilt.Fjellstyrene i Stjørdal Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Levert
Feltoppsyn og oppsyn villreinjaktFlaten Jan-ove Miljødirektoratet2020Levert
Elgbeitetaksering i Flekkefjord KommuneFlekkefjod Kommune32 000Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
Bestandsvurdering av elg i Nedre HallingdalFlå kommune Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Levert
Oppdatering av karttemaet vilttrekk i FolloFollo landbrukskontor25 0002 mottakere2016Delvis innvilget, Delvis innvilget
Viltgjerde til Voksenenga nærmiljøhageForeningen Voksenenga NærmiljøhageOslo fylkeskommune 2017Avslått
Konflikt mellom tam- og villrein i ForrolhognaForollhogna VillreinområdeStatsforvalteren i Trøndelag2019Avslått
Villrein - prosjekt for trinn 9 i ungdomsskoleneForollhogna Villreinområde Statsforvalteren i Innlandet2019Levert
Tilskudd til villreinoppsyn 2019Forollhogna Villreinområde24 500Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Registrering av villrein og tamrein øst i Forollh.Forollhogna Villreinområde Miljødirektoratet2018Levert
Poster per side571 - 600 of 5085 items