Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Overvåking av hønsehauk i Nord-TrøndelagNorsk institutt for naturforskning120 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Småviltseminar 2022NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND115 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Forebygge viltpåkjørsler i Målselv kommune 2019Målselv Kommune115 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Delvis innvilget
Habitatbruk og dykkeøkologi til ærfuglNorsk institutt for naturforskning115 0005 mottakere2019Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
StorviltjaktkursNJFF SØR-TRØNDELAG114 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
StorviltjaktkursNjff Sør-trøndelag114 000Trøndelag fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Informasjon- og skoleringstiltak i Nord-TrøndelagNorges Jeger Og Fiskeforbund - Nord Trondelag113 000Trøndelag fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til forvaltningsplan for grågåsProsjekt Utmark112 500Statsforvalteren i Nordland2017Innvilget som omsøkt
Norsk ringmerking av fugler 2013/2014ARC112 500Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Oppsyn Villreinjakt 2019Setesdal Ryfylke Villreinlag112 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Sluttrapport FoU_ prosjektet Jakt i Lierne (TFK)Nord universitet 112 000Trøndelag fylkeskommune2019Delvis innvilget
Oppsyn Villreinjakt 2017Setesdal Ryfylke Villreinlag112 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Overgang til bestandplanområde/bestandplanarØYGARDEN KOMMUNE110 000Vestland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Jaktopplæring for ungdom og førstegangsjegereNORGES JEGER OG FISKEFORBUND OPPLAND110 000Innlandet fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Overvåking av gjess i Vesterålen 2022STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA110 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Forvaltning av hjort i VestlandNORGES BONDELAG110 000Vestland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Jaktopplæring for ungdom og førstegangsjegereNORGES JEGER OG FISKEFORBUND OPPLAND110 000Innlandet fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Jaktopplæring for ungdom og førstegangsjegereNorges Jeger Og Fiskeforbund Oppland110 000Innlandet fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Fagrapport "Hjorten i Vestland"Faun Naturforvaltning As110 000Vestland fylkeskommune2020Delvis innvilget
Jaktopplæring for ungdom og førstegangsjegereNorges Jeger og Fiskerforbund - Oppland110 000Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Krykkjehotell i BerlevågBerlevåg Kommune110 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Delvis innvilget
VillreintiltakSetesdal Austhei Villreinlag110 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Overvåking av vårrastende hvitkinngås 2016Herøy kommune110 000Statsforvalteren i Nordland2016Delvis innvilget
Seminaret Hjortevilt 2015Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)110 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Oppsyn Villreinjakt 2022SETESDAL RYFYLKE VILLREINLAG108 500Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Oppsyn Villreinjakt 2021SETESDAL RYFYLKE VILLREINLAG108 500Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Telling av villrein Hardangervidda 2019Hardangervidda Villreinutval108 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Delvis innvilget
Drift Hardangervidda villreinutvalHardangervidda Villreinutval108 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Delvis innvilget
Endring av jakttidsstart på grågås (Anser anser) iNORGES BONDELAG107 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Viltlokaliteter for hare (Lepus timidus) - KleppECOFACT SØRVEST AS105 541Rogaland fylkeskommune2021Delvis innvilget
Poster per side571 - 600 of 4578 items