Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Norman-prosjektetNord-Fron kommune Statsforvalteren i Innlandet2019Ikke behandlet
Hjort - årlig registrering og statistikkUtmarksavdelingen Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Ikke behandlet
Arealbruk og overvintringsområder til storskarv i Norsk institutt for naturforskning 8 mottakere2019Ikke behandlet
Kartlegging av småpattedyr i NordlandBangjord Statsforvalteren i Nordland2019Ikke behandlet
Kartlegging av trekk og habitatbruk hos fiskeørnNorsk Ornitologisk Forening 4 mottakere2019Ikke behandlet
Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfuglNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2019Ikke behandlet
Trekk flaggermus om våren InnlandMichaelsen Biometrika AS Statsforvalteren i Innlandet2019Ikke behandlet
Overvåking av hekkende horndykker i Troms i 2019Norsk institutt for naturforskning 5 mottakere2019Ikke behandlet
DNA-fingerprinting av ærfugl Norsk institutt for naturforskning 5 mottakere2019Ikke behandlet
SUSTHERBNorsk institutt for naturforskning 6 mottakere2019Ikke behandlet
Produksjon av oppdatert Europeisk hekkeatlasNorsk Ornitologisk Forening 11 mottakere2019Ikke behandlet
Videreføring av leieavtaler av jakttereng.Skodje Jeger Og Fiskeforening Møre og Romsdal fylkeskommune2019Ikke behandlet
Bruk av drone i villreinregistreringer Reinheimen-Breheimen villreinutvalg 7 mottakere2019Ikke behandlet
Fødselstid hos bever i Sør-NorgeUniversitetet I Sørøst-Norge 28 mottakere2019Ikke behandlet
Reinens områdebruk i Reinheimen-BreheimenReinheimen-Breheimen villreinutvalg 7 mottakere2019Ikke behandlet
Oppsyn i VillreinjaktaReinheimen-Breheimen villreinutvalg 4 mottakere2019Ikke behandlet
Skogsfugltaksering i Fjellaområdet 2019Marker kommune Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Ikke behandlet
Elgbeiteregistrering østre elgregionRakkestad Kommune Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Ikke behandlet
Aldersanalyse elgRakkestad Kommune Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Ikke behandlet
Kartlegging og overvåking av hekkende vandrefalkRaptor Survey v/Odd Frydenlund Steen 2 mottakere2019Ikke behandlet
Kartlegging av havørn i TelemarkJan Erik Tangen Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2019Ikke behandlet
Diettanalyse av ørretFylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Miljødirektoratet2018Ikke behandlet
BioakkustikkFylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Miljødirektoratet2018Ikke behandlet
Ikke jaktbare arterPer Ole Halvorsen Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Hjortedyr i sone 1 av Nordfjella villreinområdeNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2018Ikke behandlet
Optimalisering forvaltningsområde jerv 2Norsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
SKOGSJERV - Bestand og konfliktreduksjonHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
BJØRNEBINNER I HEDMARKHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Miljøprion-prosjektetNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2018Ikke behandlet
Effekten av jakt på sosial organisering hos elgCentre for Biodiversity Dynamics, NTNU Miljødirektoratet2018Ikke behandlet
Poster per side571 - 600 of 4606 items