Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Ulvedrepte hunder i Norge – en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Beiteregistrering elgVikna Utmarksråd Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
2 temakvelder "Bedre Jakt"Prosjekt Utmark Nordland fylkeskommune2014Ikke behandlet
Foring av vilt og bedring av biotopRFK, Rogaland fuglehund klubb Rogaland fylkeskommune2014Ikke behandlet
Vintertelling av elgSørfold kommune Nordland fylkeskommune2014Ikke behandlet
Spesielle utfordringer i viltforvaltningaGrong kommune Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Kartlegging av jaktfalkbestanden i Nord-TrøndelagNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Smårovdyr, slakteavfall og kadaverPål Fossland Moa Nordland fylkeskommune2014Ikke behandlet
FoU Menneskelig aktivitet & villrein i ForollhognaNorsk Villreinsenter Nord 2 mottakere2014Ikke behandlet
Bedre jakt seminar Buskerud Norges jeger- og fiskerforbund Buskerud Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Integrert forvaltning av skog och elgHøgskolen i Hedmark 2 mottakere2014Ikke behandlet
Smårovdyr; slakteavfall og kadavrePål Fossland Moa Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Grågåsundersøkelser i Telemark og VestfoldNorsk institutt for naturforskning 4 mottakere2014Ikke behandlet
Overvåking av kattugle i Nord-TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening avd. Nord-Trøndelags ugleprosjekter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Grågåsundersøkelser i Nord-TrøndelagNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Smårovpattedyr - slakteavfall og kadaverPål Fossland Moa Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Hekke/vinterøkologi og overvåking av spurveugleNorsk Ornitologisk Forening avd. Nord-Trøndelags ugleprosjekter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Overvaking av havørn i Sogn og FjordaneNorsk Ornitologisk Forening Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Stedtrohet, habitatvalg og trekk hos åkerrikseNorsk Ornitologisk Forening 12 mottakere2014Ikke behandlet
Overvåking av vandrefalk i Nord-TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Innkjøp av passive detektorerNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF) Fylkesmannen i Vestfold (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Forebyggande vilttiltak - vegetasjonsryddingLesja kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Hjort 2014Stiftelsen Norsk Hjortesenter 4 mottakere2014Ikke behandlet
Mårhundberedskap i HedmarkNJFF Hedmark Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
HønsefuglportalenNorsk institutt for naturforskning 14 mottakere2014Ikke behandlet
Minkfangst i sjøørretførende vassdragNorges Jeger og Fiskerforbund avd Vestfold Fylkesmannen i Vestfold (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Opplæring/kurs i storviltjaktNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2014Ikke behandlet
Opplæringsjakt Norges jeger- og fiskerforbund Buskerud Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Kjeveinnsamling og -granskingVillreinutvalet for Nordfjella 2 mottakere2014Ikke behandlet
forebyggende tiltak elgLesja kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Poster per side571 - 600 of 4650 items