Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
"Dun i 2000 år - DunprosjektetBirgitta Berglund40 00011 mottakere2014Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
"Dun i 2000 år" - DunprosjektetBirgitta Berglund40 0005 mottakere2017Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet, Avslått, Avslått, Avslått
"Dun i 2000 år" - DunprosjektetBirgitta Berglund40 00012 mottakere2015Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
"Dun i 2000 år" - DunprosjektetBirgitta Berglund45 0007 mottakere2013Delvis innvilget
#EcoTickAtle Mysterud300 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
”SPARC – analyser av paleozoologisk materiale” (reBirgitte Skar Miljødirektoratet2013Ikke behandlet
14th Arctic Ungulate ConferenceNINA300 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
2 temakvelder "Bedre Jakt"Prosjekt Utmark Nordland fylkeskommune2014Ikke behandlet
2016 Sildemåkeprosjektet Finnmark og TromsNOF avdeling Troms20 0002 mottakere2016Delvis innvilget, Avslått
A LIVING COAST – INTERACTIONS BETWEEN OTTER, MINK Norsk institutt for naturforskning4 mottakere2019Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt
A thriving coast- otter, mink and seabirdsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA10 0003 mottakere2021Delvis innvilget, Avslått, Avslått
A thriving coast- otter, mink and seabirdsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 3 mottakere2021Ikke behandlet
A Thriving Coat - En levende kystStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina9 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
A.Arealbruk. B Villreinoppsyn. C SkoleprosjektForollhogna Villreinområde Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2016Ikke behandlet
A.Villreinens arealbruk. B. Støtte villreinoppsynForollhogna Villreinområde Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
A:Villreinens arealbruk. B: Støtte villreinoppsyneForollhogna Villreinområde Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
A:Villreinens arealbruk. B:Støtte villreinoppsynetForollhogna Villreinområde Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Accounting for lynx predation in roe deer harvest NINA Miljødirektoratet2014Ikke behandlet
Action-planning workshop for the Common EiderStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina65 900Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Adaptive mink management in NorwayNORD UNIVERSITETStatsforvalteren i Trøndelag2021Avslått
Administrasjon av CWD prøvetaking SnøhettaSnøhetta villreinutvalg12 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Ajourhold av naturbase i Gjøvik kommuneGjøvik kommune2 mottakere2015Avslått
Aksjon viltulykkerBamble kommune20 000Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Aktivitetsdager Skytebane Ungdommer Nordreisa JFLNORDREISA JEGER OG FISKERLAG28 400Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Alders- og kjønnsfordeling hos sjøenderSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA160 00012 mottakere2021Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Aldersanalyse av elgUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold10 0002 mottakere2015Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Aldersanalyse av elgUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold10 0002 mottakere2013Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Aldersanalyse av elg i Østre ElgregionINDRE ØSTFOLD KOMMUNE20 000Viken fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Aldersanalyse av elgtennerMidt Telemark landbrukskontorTelemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Aldersanalyse elgRakkestad Kommune Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Ikke behandlet
Poster per side31 - 60 of 4176 items