Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Skitt Jakt!STIFTELSEN NORDLAND NASJONALPARKSENTERNordland fylkeskommune2022Avslått
Introjakt Elg NJFF NordlandNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND - NORDLAND200 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Kompetanseheving av ledere av skyteutvalgene NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND - NORDLAND60 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Vintertelling av elgBARDU KOMMUNE60 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Kurs Gåsejakt for unge jegereHADSEL KOMMUNE17 500Nordland fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Elgtelling LangøyaSORTLAND KOMMUNE / SUORTTÁ SOUHKAN90 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Skadefelling av gås, kartlegging av, beiteskaderHADSEL KOMMUNEStatsforvalteren i Nordland2022Avslått
Minkjakt og fangst i søgne, vassdrag og sjærgårdSØGNE JEGER OG FISKERFORENING20 000Statsforvalteren i Agder2022Delvis innvilget
Fugleinfluensa og effekt for rastende kortnebbgåsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA50 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Elgprosjektet VegaNORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU1 000 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Jaktfalk i VestlandBIRDLIFE NORGE AVD. HORDALAND20 000Statsforvalteren i Vestland2022Innvilget som omsøkt
Beitetakst elg og hjortØSTRE TOTEN KOMMUNEInnlandet fylkeskommune2022Avslått
Jakt som næringsvei i RennsjøenRENNSJØEN DA 2 mottakere2022Levert
Vintertelling av elgVÅGAN KOMMUNE37 500Nordland fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Kurs i beitetaksering for HeVNORGES BONDELAG70 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Minkfangst Helgeland 2022NORGES BONDELAG100 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Drift Helgeland Viltforvaltningsråd 2022NORGES BONDELAG50 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Drift Salten Viltforvaltningsråd 2022NORGES BONDELAG50 000Nordland fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Godkjent FeltkontrollørkursNORGES BONDELAG80 000Nordland fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
ECOFUNC TARGETSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2022Avslått
NZF Flaggermusprosjekter 2022NORSK ZOOLOGISK FORENING228 700Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Slakte-Parteringskurs SørfoldNORGES BONDELAG55 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
ECOFUNC TARGETSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA10 mottakere2022Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Forvaltningsseminar Salten 2022NORGES BONDELAG42 000Nordland fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
"Ekstremår" og hjortedyrforvaltningSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2022Avslått
Den arktiske hønsehaukenNATURTJENESTER ASMiljødirektoratet2022Avslått
Kartlegging av småpattedyr i TrøndelagGeorg Bangjord15 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
VipeprosjektetBIRDLIFE NORGEMiljødirektoratet2022Avslått
Beitetakst i Finsland, Laudal og BjellandÅSAN NATURTJENESTERAgder fylkeskommune2022Avslått
Overvåking av kattugle i nordlige TrøndelagIngar Jostein Øien10 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Poster per side31 - 60 of 4578 items