Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Rødrevens demografi videreføring, ÅR 3STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA300 000Miljødirektoratet2023Delvis innvilget
Jaktlederkurs, Lindesnes kommuneLINDESNES KOMMUNE25 000Agder fylkeskommune2023Delvis innvilget
Kartlegging av beverRENNEBU KOMMUNETrøndelag fylkeskommune2023Avslått
Ekstraordinært tilskot drift, arbeid driftsplanVILLREINUTVALET NORDFJELLA150 000Miljødirektoratet2023Innvilget som omsøkt
Jaktoppsyn Nordfjella villreinområde jakta 2023VILLREINUTVALET NORDFJELLA38 500Miljødirektoratet2023Delvis innvilget
Tiltaksmidler Villrein 2023SETESDAL RYFYLKE VILLREINLAG25 0003 mottakere2023Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
Oppsyn Villreinjakt 2023SETESDAL RYFYLKE VILLREINLAG108 500Miljødirektoratet2023Delvis innvilget
Kurs for jaktleder i kommunenGJØVIK KOMMUNEInnlandet fylkeskommune2023Avslått
Elgbeitetaksering i Gjøvik kommuneGJØVIK KOMMUNE40 000Innlandet fylkeskommune2023Delvis innvilget
VillreintiltakSETESDAL AUSTHEI VILLREINLAG SAMiljødirektoratet2023Avslått
Modell for småviltforvaltningNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND SOGN OG FJORDANE50 000Vestland fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Human JaktNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND SOGN OG FJORDANE100 000Vestland fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Rikosjettfaren under reinsjaktaTARANDUS ASStatsforvalteren i Innlandet2023Avslått
Redusert kalvevekt hos villreinSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA600 000Miljødirektoratet2023Delvis innvilget
Forvaltning av lirype i et klimaperspektivSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2023Avslått
Kartlegging av forekomst/status bjørkemus i VikenNATURFORMIDLING, KONSEKVENSUTREDNING OG FORSKNING Jeroen van der KooijStatsforvalteren i Oslo og Viken2023Avslått
Kartlegging og tiltak for tårnseiler (M)BIRDLIFE NORGEMiljødirektoratet2023Avslått
Kartlegging og tiltak for tårnseiler (S)BIRDLIFE NORGE15 00010 mottakere2023Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Overvåking av kulturmarksarter i Nordhordland (S)BIRDLIFE NORGE20 000Statsforvalteren i Vestland2023Delvis innvilget
Overvåking av storspove (S)BIRDLIFE NORGE15 0003 mottakere2023Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Pilotprosjekt - overvåking av arter med miljø-DNA STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2023Avslått
Oppstart av forvaltningsplan for hjortedyr m.m.SANDNES KOMMUNE103 000Rogaland fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Dobbeltbekkasin på Hardangervidda (S)BIRDLIFE NORGE40 0002 mottakere2023Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Rekrutteringsarbeid/ IntroduksjonsjaktNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND - NORDLAND235 000Nordland fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Stedtrohet, habitatvalg og trekk hos åkerrikseBIRDLIFE NORGE 6 mottakere2023Levert
Akustisk overvåkning av lirypeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2023Avslått
Hvorfor er gamle salteplasser attraktive?VETERINÆRINSTITUTTET260 000Miljødirektoratet2023Innvilget som omsøkt
Tilskot til vilttiltak - interaktivt spelBLÅST SPEL AS Møre og Romsdal fylkeskommune2023Levert
Utdanne ettersøkshunderVESTLAND DACHSHUNDKLUBBVestland fylkeskommune2023Avslått
BirdLife vilt-tiltak for fugler i Trøndelag samletBIRDLIFE NORGEStatsforvalteren i Trøndelag2023Avslått
Poster per side31 - 60 of 5097 items