Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Utrydding av minkBRENSHOLMEN/SOMMARØY UTVIKLINGSLAG Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Urbanisering av krykkjerSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Virkninger av introdusert fiskeart på vannfuglerNNI RESOURCES AS Vestland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Urbanisering av krykkjerSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Skadefelling - omfang og bestandseffektSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Årsaker til massedød av lomvi i Nordsjøen/SkagerraSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Hekkende andefugler i kystlandskapetNNI RESOURCES AS Vestland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Tilskot til vilttiltak - interaktivt spelBLÅST SPEL AS Møre og Romsdal fylkeskommune2022Ikke behandlet
GrågåsundersøkelserSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Orrfugl i Vestland fylkeNNI RESOURCES AS Vestland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Alders- og kjønnsfordeling hos sjøenderSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Utarbeide regional forvaltningsplan for grågås P H PEDERSEN NATUR- OG MILJØRÅDGIVNING Statsforvalteren i Trøndelag2022Ikke behandlet
MIGRAPOP VesterålenSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Reinsgevira fortel villreinhistoriaTARANDUS AS 2 mottakere2022Ikke behandlet
Jaktfalkens relasjon til rype i et varmere klima UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
MIGRAPOP TrøndelagSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
MIGRAPOP TrøndelagSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Trøndelag2022Ikke behandlet
Bestandsutvikling for gjess i Vestfold og TelemarkSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Ikke behandlet
Prosjekt havørn i Steigen 2022Gunnar Svalbjørg Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Risikokart for hjortepåkjørslerNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Møre og Romsdal fylkeskommune2022Ikke behandlet
Byttedyr levert på reir hos kongeørn Runa Odden Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Overvåkning av faunapassasjer Rv. 3/25-videreførinELGREGION MJØSA-GLOMMA Innlandet fylkeskommune2022Ikke behandlet
Utarbeidelse av veiledere og brukerkursNATURDATA AS Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Rehabilitering av dagrovfugler og uglerNORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) Statsforvalteren i Innlandet2022Ikke behandlet
Human JaktNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND SOGN OG FJORDANE Vestland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Naturdatas viltkonferanse 2022NATURDATA AS Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Byttedyr hos kongeørn: VideoovervåkingNORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) Statsforvalteren i Innlandet2022Ikke behandlet
Sporing av havsvale 2022STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Mårprosjektet 2022-2023HØGSKOLEN I INNLANDET Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Nok hjort 2022 VestlandUTMARKSAVDELINGA VEST AS Vestland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Poster per side31 - 60 of 4606 items