Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Vintertelling av elgVågan Kommune60 000Nordland fylkeskommune2015Innvilget som omsøkt
Oppdatering av info om rovfuglar (sårbare artar)Voss- Osterfjorden vassområde Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Vurdering av funksjonsområder for villreinVoss Kommune 2 mottakere2019Ikke behandlet
Fuglane i MytologienVoss kommune200 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Kartlegging åkerrikseVoss kommune Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Viltstell - Utsetting av hare VINDAFJORD JAKT OG FISKELAGRogaland fylkeskommune2021Avslått
Hygiene/kompetanse byggende tiltak, elgjaktVILTHALLEN AS Nordland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Oppsyn under villreinjaktVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre21 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Oppsyn under villreinjaktVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre21 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Villreinens arealbruk Villreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyreMiljødirektoratet2018Avslått
Oppsyn under villreinjaktVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre17 5002 mottakere2017Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet
Villreinens bruksområder i randsoneneVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre2 mottakere2017Avslått, Avslått
Bestandsovervåkning villreinVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre2 mottakere2017Avslått, Avslått
Overvåkning av kalvingsområderVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre2 mottakere2017Avslått, Avslått
Oppsyn under villreinjsktVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre16 0002 mottakere2016Delvis innvilget
Overvåkning av kalvingsområderVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyreFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2016Avslått
Registrering av villreinens bruksområder Villreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre65 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Minimums- og strukturtelling i Rondane NordVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre Miljødirektoratet2015Ikke behandlet
Registrering kalvingsområderVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre Miljødirektoratet2015Ikke behandlet
Oppsyn under villreinjaktaVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre20 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Reg. av villreinens områdebruk i Gråhøa og KuvaVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre Miljødirektoratet2015Ikke behandlet
Registrering av villreinen sin områdebruk RondaneVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre80 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Villreinoppsyn i Rondane NordVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre13 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Minimums- og strukturtelling i RondaneVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyreMiljødirektoratet2014Ikke realitetsbehandlet
Registrering kalvingsområderVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyreMiljødirektoratet2014Ikke realitetsbehandlet
Arealregistrering villrein Rondane NordVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre80 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Registrering av villreinen sin områdebruk, Gråhøa Villreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre Miljødirektoratet2013Ikke behandlet
Registrering av villreinen sin områdebruk innan oVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre Miljødirektoratet2013Ikke behandlet
Oppsyn villreinjakta 2021VILLREINUTVALGET FOR RONDANE NORD17 500Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Oppfølging fotråtesituasjon Rondane NVillreinutvalget For Rondane Nord80 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Poster per side31 - 60 of 4179 items