Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Grågåsundersøkelser i TrøndelagSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Orrfugl i kystlandskapet på VestlandetNNI RESOURCES AS Vestland fylkeskommune2021Ikke behandlet
økt oppslutning sett og skutt rogalandUTMARKSAVDELINGA VEST AS Rogaland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Tilskot til vilttiltak - interaktivt spelBLÅST SPEL AS Møre og Romsdal fylkeskommune2021Ikke behandlet
økt andel bestandsplanUTMARKSAVDELINGA VEST AS 2 mottakere2021Ikke behandlet
Trekk og habitatbruk hos fiskeørnNORSK ORNITOLOGISK FORENING 3 mottakere2021Ikke behandlet
Trekk og habitatbruk hos fiskeørn (M)NORSK ORNITOLOGISK FORENING Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Byttedyr levert på reir hos kongeørn (Aquila chrysTorbjørn Laursen Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
Utdanning av ettersøksekvipasjerNORDLAND DACHSHUNDKLUBB Nordland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Foodscapes for large herbivoresHØGSKOLEN I INNLANDET Innlandet fylkeskommune2021Ikke behandlet
Foodscapes for large herbivoresHØGSKOLEN I INNLANDET Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Overvåkning av faunapassasjer Rv. 3/25ELGREGION MJØSA-GLOMMA Innlandet fylkeskommune2021Ikke behandlet
Kartlegging av gjess i Oslo og AkershusOSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Skadefelling av grågås i Aurskog HølandBJØRKELANGEN JEGER OG FISKERFORENING Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Vandringer, økologi og bestand hos fjellvåk NORSK ORNITOLOGISK FORENING 5 mottakere2021Ikke behandlet
Vandringer, økologi og bestand hos fjellvåk (M)NORSK ORNITOLOGISK FORENING Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Moose in a Changing ClimateHØGSKOLEN I INNLANDET 2 mottakere2021Ikke behandlet
Modell for småviltforvaltningNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND SOGN OG FJORDANE Vestland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Populasjonsutvikling og trekk hos lappspurv (M)NORSK ORNITOLOGISK FORENING Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Populasjonsutvikling og trekk hos lappspurvNORSK ORNITOLOGISK FORENING 5 mottakere2021Ikke behandlet
Human JaktNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND SOGN OG FJORDANE Vestland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Fjellets ressursgrunnlag 2021UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE 4 mottakere2021Ikke behandlet
NOK HJORT 2021-2025SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT Møre og Romsdal fylkeskommune2021Ikke behandlet
Elg i endringHØGSKOLEN I INNLANDET Innlandet fylkeskommune2021Ikke behandlet
NOK HJORT 2021-2025SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT Rogaland fylkeskommune2021Ikke behandlet
NOK HJORT 2021-2025SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT Vestland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Risikokart for hjortepåkjørslerNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Møre og Romsdal fylkeskommune2021Ikke behandlet
Sammenstilling av kunnskap om hønsehaukINDRE ØSTFOLD KOMMUNE Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Jaktleders ansvarNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2021Ikke behandlet
Leie jaktterrengNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2021Ikke behandlet
Poster per side31 - 60 of 4159 items