Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Hønsehauken i skog- og kulturlandskapNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI 2 mottakere2022Ikke behandlet
Stedtrohet, habitatvalg og trekk hos åkerrikseBIRDLIFE NORGE 6 mottakere2022Ikke behandlet
Forflytninger, bestand og økologi hos lappugleBIRDLIFE NORGE 3 mottakere2022Ikke behandlet
Lirypas økologi i et skiftende klima 3.0STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
A thriving coast - predators and seabirdsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 3 mottakere2022Ikke behandlet
Kartlegging av årets fugl - rødstilk (M)BIRDLIFE NORGE Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Kartlegging av årets fugl - rødstilk (S)BIRDLIFE NORGE Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Overvåking av storspove (S)BIRDLIFE NORGE Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Hvitkinngås og effekt av lokalforvaltningstiltak MBIRDLIFE NORGE Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Sjøfugltellinger i Færder Nasjonalpark 2022STORE FÆRDER ORNITOLOGISKE STASJON Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Ikke behandlet
Hønsefuglportalen: Drift og konsollidering 2022-25STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Etablering av åtebu for jakt på rødrevNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2022Ikke behandlet
FeltkontrollørkursNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2022Ikke behandlet
Digitalisering av eldre ringmerkingsdataMUSEUM STAVANGER AS Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Kompetanseheving for jegereKILSFJORD GRENDAHUS AKTIVITETSLAG Møre og Romsdal fylkeskommune2022Ikke behandlet
Kartlegging av hønsehauk i nedre BuskerudRAPTOR SURVEY V/ODD FRYDENLUND STEEN Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Villreinoppsyn 2022-Rondane sør villreinområdeRONDANE SØR VILLREINOMRÅDE Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Introjakt slaktefasiliteterNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2022Ikke behandlet
Jaktleders ansvarNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2022Ikke behandlet
Leie av jaktterreng til introjakterNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2022Ikke behandlet
Webinar og seminar om vilt, skogbruk og ny FSCNATUR, PLAN OG UTVIKLING BAKLID 2 mottakere2022Ikke behandlet
Villreinens områdebruk i Reinheimen-BreheimenREINHEIMEN-BREHEIMEN VILLREINUTVALG Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfuglSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Etablering av våtmarksområdet m/dam og buffersonePORSGRUNN KOMMUNE Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Ikke behandlet
Introjakt småviltNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2022Ikke behandlet
Introjakt StorviltNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2022Ikke behandlet
SUSTHERBSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 5 mottakere2022Ikke behandlet
URBPOPSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 8 mottakere2022Ikke behandlet
Overvintringsområder til horndykkere fra NordNorgeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Kartlegging av hønsehauk i deler av BuskerudThor Erik Jelstad Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Poster per side31 - 60 of 4647 items