Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Introjakt småviltNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2021Ikke behandlet
Effekter av klimastress på beiteplanterNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Møre og Romsdal fylkeskommune2021Ikke behandlet
Endring av jakttidsstart på grågås (Anser anser) iNORGES BONDELAG Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Hekkesuksess hos kongeørn i NorgeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Innsamling av kjever på hjort for alder.Sveinung Idar Giske Møre og Romsdal fylkeskommune2021Ikke behandlet
Stedtrohet, habitatvalg og trekk hos åkerrikseNORSK ORNITOLOGISK FORENING Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Redusert hjort – Reduserte skader 2021-2023SUNDVOR HJORTEVALD Vestland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Overvåking av storspoveNORSK ORNITOLOGISK FORENING Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Kartlegging av Årets fugl - gulspurvNORSK ORNITOLOGISK FORENING Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Hjorten i RogalandFAUN NATURFORVALTNING AS Rogaland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Hjorten i Møre og Romsdal FAUN NATURFORVALTNING AS Møre og Romsdal fylkeskommune2021Ikke behandlet
Utarbeiding av ny bestandsplan Våmur-RoanVÅMUR - ROAN VILLREINLAG Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Bestandskartlegging villrein Våmur-RoanVÅMUR - ROAN VILLREINLAG Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Bestandplan for Elg og Hjort i Lund KommuneTorbjørn Eike Rogaland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Kartlegging av kongeørn på PorsangerhalvøyaSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Tellinger av hekkende sjøfugl 27 sjøfuglreservaterNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD TELEMARK Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Viltlokaliteter for hare (Lepus timidus) - KleppECOFACT SØRVEST AS Rogaland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Fangst av minkSteinar Solli Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Handlingsplan mot mink i Porsgrunn og Skien.SKIEN KOMMUNE Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Minkfangst i skærgårdenNORGES JEGER OG FISKEFORBUND VESTFOLD Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Skytesimulator for jakttreningKILSFJORD GRENDAHUS AKTIVITETSLAG Møre og Romsdal fylkeskommune2021Ikke behandlet
Kartlegging av sporvefugl i flaumskogmark i SøyaNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2021Ikke behandlet
Forhindre tap av rådyrkje i landbruketTYSVÆR JEGER OG FISKERFORENING Rogaland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Fugleliv på fuktenger i BørsesjøNILSSEN NATURFORVALTNING & VAKTMESTERTJENESTER Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Kartlegging av havørn i Vestfold og TelemarkJan Erik Tangen Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Kartlegging og registrering fiskeørn og kongeørn nPER OLE HALVORSEN Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Lyngbrenning for lirype på BlåfjellendenECOFACT SØRVEST AS Rogaland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Viltstell - Utsetting av hare VINDAFJORD JAKT OG FISKELAG Rogaland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Undersøkelse av død ærfugl ØstlandetStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina Miljødirektoratet2020Ikke behandlet
Rehabilitering av syk og skadet rovfuglGeir Sjøli Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Ikke behandlet
Poster per side31 - 60 of 4175 items