Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Dobbeltbekkasin på Hardangervidda 2020Norsk Ornitologisk Forening20 0003 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått
Integrasjon med HjorteviltregisteretJon Kristian Høye15 0003 mottakere2017Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått
Dobbeltbekkasin på HardangerviddaNORSK ORNITOLOGISK FORENING40 0002 mottakere2021Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Kunnskapsformidling om villrein og villreinfjellFylkesmannen I Agder50 0002 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
GPS-prosjektet på HV&NF -Ferdsel HVStiftelsen Norsk Villreinsenter33 0003 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Kartleggin av mytende grågås Vestland og RogalandStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina25 0002 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Overvåking av jaktfalk i Vest-FinnmarkStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina60 0002 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
MIGRAPOPStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina50 0002 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
GOOSEHUNTStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina175 0002 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Horndykker i NordlandNorsk Ornitologisk Forening25 0002 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
MIGRAPOP - vårregistreringer av gjessNorsk institutt for naturforskning50 0002 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
GOOSEHUNT -Overvåking av gjess i TrøndelagNorsk institutt for naturforskning200 0002 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Vegetasjonsanalyser med hjorteviltuthengningerElgregionråd Øst 20 0002 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Registreringsmetode for villsvinUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold60 0002 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
minkregulering Laukvika 2018Tone Kanestrøm10 3902 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Etterregistrering av hekkedata på jaktfalkTore Veisetaune30 0002 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Gåseprosjekt i VestfoldNorsk institutt for naturforskning90 0002 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Temakveld om elg og hjortUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold15 0002 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Kartlegging av hjortestammen i ØstfoldRakkestad kommune50 0002 mottakere2014Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
SørHjort - Et merkeprosjekt for hjort NIBIO100 0003 mottakere2014Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Analyse av sett hjort i Oslo og AkershusUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold20 0002 mottakere2014Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
EN LEVENDE KYST – Overvåking reetablering av oter Norsk institutt for naturforskning20 0005 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått
Raudrev på Hardangervidda Norsk institutt for naturforskning45 0003 mottakere2017Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt
Lappuglas vandringsmønster og habitatbrukNorsk Ornitologisk Forening40 0003 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget
Hubroens territoriebruk i ulike habitattyperNorsk Ornitologisk Forening20 00016 mottakere2013Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
A LIVING COAST – INTERACTIONS BETWEEN OTTER, MINK Norsk institutt for naturforskning22 0004 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt
Handbok i praktisk hjorteforvaltningStiftelsen Norsk Hjortesenter40 0008 mottakere2015Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Elgforvaltning i kulturlandskap med stort pressJohan Bergerud40 0002 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Avslått
Temakveld om rådyrforvaltningUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold10 0002 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Avslått
Kartlegging av horndykker i nordlig del av TrøndelNorsk Ornitologisk Forening100 0002 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Avslått
Poster per side31 - 60 of 4161 items