Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Overvåkning av kalvingstidspunkt i ForollhognaStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina50 0002 mottakere2020Delvis innvilget
RypeAnne Lene Rambøl Fylkesmannen i Innlandet2020Ikke behandlet
Action-planning workshop for the Common EiderStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina65 900Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
VillreintiltakSetesdal Austhei Villreinlag Sa50 000Fylkesmannen i Agder2020Delvis innvilget
Naturdatas viltkonferanse 2020Naturdata As200 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Ekstraordinært tilskot til drift og forvalting NorVillreinutvalet Nordfjella200 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Tilskot til vilttiltak - interaktivt spelBlåst Film As Møre og Romsdal fylkeskommune2020Ikke behandlet
Prosjekt havørn i Steigen 2020Aasmund Gylseth15 000Fylkesmannen i Nordland2020Delvis innvilget
Tiltaksplan for skogsfugl - Modellering og kartlegNorconsult As Viken fylkeskommune2020Ikke behandlet
Utmarksseminar i regi av Nordland UtmarkslagNorges Bondelag Nordland fylkeskommune2020Ikke behandlet
Prosjekt Kvalietssikring av tiurleiker 2020Aurskog-høland Kommune Viken fylkeskommune2020Ikke behandlet
BJØRNEBINNER I INNLANDETHøgskolen I Innlandet Fylkesmannen i Innlandet2020Ikke behandlet
Havørn reetablering i østre AgderMorten Erichsen 2 mottakere2020Ikke behandlet
Søknad om tilskudd til kommunikasjon om viltarterSabima70 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Salten ViltforvaltningsrådNorges Bondelag Nordland fylkeskommune2020Ikke behandlet
Seminarserie i Salten - Jaktleder og jegers ansvarNorges Bondelag Nordland fylkeskommune2020Ikke behandlet
Kartlegging og overvåkning av jaktfalk i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening Fylkesmannen i Trøndelag2020Ikke behandlet
Helgeland ViltforvaltningsrådNorges Bondelag Nordland fylkeskommune2020Ikke behandlet
Kartlegging av trekk og habitatbruk hos fiskeørnNorsk Ornitologisk Forening 4 mottakere2020Ikke behandlet
Introjaktvirksomhet NJFF NordlandNorges Jeger- Og Fiskerforbund - Nordland Nordland fylkeskommune2020Ikke behandlet
Videreføring av prosjektet «Saltslikkesteiner som Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Rødrevens demografi – effekter av jakt i LierneStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina400 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Lage en app for registrering av felte villsvinStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Småvilt nettverkHøgskolen I Innlandet - Hedmark Miljødirektoratet2020Ikke behandlet
Hvordan påvirkes viltet av fyrverkeri på nyttårsaNorges Miljø- Og Biovitenskapelige Universitet (nmbu) Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Ikke behandlet
Kurs og kvalitetskrav i HønsefuglportalenHøgskolen I Innlandet - Hedmark300 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Hvitryggspettens økologi i vestnorske furuskogerNni Resources AsFylkesmannen i Vestland2020Avslått
Hekkende andefugler i kystlandskapetNni Resources As60 000Vestland fylkeskommune2020Delvis innvilget
Kjeveinnsamling fra elg 2020-2024Oppdal Kommune53 500Trøndelag fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Moose reproduction in a changing climateHøgskolen I InnlandetMiljødirektoratet2020Avslått
Poster per side31 - 60 of 3709 items