Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Forskning om habitatbruk av teist fra VegaSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA70 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
ElgbeitetakstELGREGIONEN TRYSIL-RENDALEN-ÅMOT80 000Innlandet fylkeskommune2021Delvis innvilget
Oppfølging av erstatningsdammer for amfibierLeif Åge Strand20 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Delvis innvilget
Introjakt - elgjakt for damer/unge jenter.NORGES JEGER OG FISKEFORBUND FINNMARK NJFF Troms og Finnmark fylkeskommune2021Ikke behandlet
Introjakt - elgjakt for ungdom.NORGES JEGER OG FISKEFORBUND FINNMARK NJFF Troms og Finnmark fylkeskommune2021Ikke behandlet
Kurs i flåing av rev og småpredatorer. NORGES JEGER OG FISKEFORBUND FINNMARK NJFF Troms og Finnmark fylkeskommune2021Ikke behandlet
Kurs i revejakt og fellefangst NORGES JEGER OG FISKEFORBUND FINNMARK NJFF Troms og Finnmark fylkeskommune2021Ikke behandlet
Hønsehaukundersøkelser i Trøndelag 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Jaktfalkundersøkelser i Trøndelag 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
På tur med førstegangsjegereNAMDALSEID JEGER OG FISKARLAG17 500Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Jaktcamp for ungdom 14- 18 årNAMDALSEID JEGER OG FISKARLAG10 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
MUSEOBS: Et smågnagersamfunn i endringHØGSKOLEN I INNLANDET Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
Fellefangst på Mink og MårJesper Maj Larsen Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Forvaltningsplan for GrågåsEIGERSUND KOMMUNE22 500Statsforvalteren i Rogaland2021Innvilget som omsøkt
Tiltaksmidler Villrein 2021SETESDAL RYFYLKE VILLREINLAG20 0003 mottakere2021Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Oppsyn Villreinjakt 2021SETESDAL RYFYLKE VILLREINLAG 3 mottakere2021Ikke behandlet
jaktlederseminar Sørfold 2021NORGES BONDELAG15 000Nordland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Slaktekurs Beiarn 2021NORGES BONDELAG35 000Nordland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Digitalt bestandsplankurs HeVNORGES BONDELAG20 000Nordland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
kurs - hjorteviltregistret for kom.viltforvaltereNORGES BONDELAG15 000Nordland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Kurs om hjorteviltregistret for jaktledereNORGES BONDELAG10 000Nordland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Forprosjekt villminkNORGES BONDELAG50 000Nordland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Drift Salten Viltforvaltningsråd 2021NORGES BONDELAG50 000Nordland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Drift Helgeland Viltforvaltningsråd 2021NORGES BONDELAG50 000Nordland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Støylandskapets påvirkning på elgHØGSKOLEN I INNLANDETInnlandet fylkeskommune2021Avslått
Rødrevens demografi – effekter av jakt - ÅR 2STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA375 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Årlig område bruk av ungfugl av Lomvi fra HornøyaSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA170 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Endringer i alpine fuglesamfunnNNI RESOURCES AS30 000Statsforvalteren i Vestland2021Delvis innvilget
Isfugl, etablering i AgderMorten ErichsenStatsforvalteren i Agder2021Avslått
Hekkebestander hos grågåsNNI RESOURCES AS30 000Statsforvalteren i Vestland2021Delvis innvilget
Poster per side31 - 60 of 4160 items