Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kurs om hjorteviltregistret for jaktledereNORGES BONDELAG10 000Nordland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Forprosjekt villminkNORGES BONDELAG50 000Nordland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Drift Salten Viltforvaltningsråd 2021NORGES BONDELAG50 000Nordland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Drift Helgeland Viltforvaltningsråd 2021NORGES BONDELAG50 000Nordland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Støylandskapets påvirkning på elgHØGSKOLEN I INNLANDETInnlandet fylkeskommune2021Avslått
Rødrevens demografi – effekter av jakt - ÅR 2STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA375 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Årlig område bruk av ungfugl av Lomvi fra HornøyaSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA170 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Endringer i alpine fuglesamfunnNNI RESOURCES AS30 000Statsforvalteren i Vestland2021Delvis innvilget
Isfugl, etablering i AgderMorten ErichsenStatsforvalteren i Agder2021Avslått
Hekkebestander hos grågåsNNI RESOURCES AS30 000Statsforvalteren i Vestland2021Delvis innvilget
teljing av villreinFJELLHEIMEN GRUNNEIGARSAMSKIPNAD OG VILLREINUTVAL32 000Statsforvalteren i Vestland2021Innvilget som omsøkt
Overvåking av fugler v ringmerking i Øvre Pasvik MNORSK ORNITOLOGISK FORENING30 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Næringsvalg hos havørnNNI RESOURCES ASStatsforvalteren i Vestland2021Avslått
Slått og Rådyrprosjekt i Lillestrøm kommuneANDERS AASViken fylkeskommune2021Avslått
oppsyn under villreinjaktFJELLHEIMEN GRUNNEIGARSAMSKIPNAD OG VILLREINUTVALStatsforvalteren i Vestland2021Avslått
Orrfugl i Vestland fylkeNNI RESOURCES AS80 000Vestland fylkeskommune2021Delvis innvilget
Overvåking av fugler v ringmerking i Øvre PasvikNORSK ORNITOLOGISK FORENING20 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Flaggermuskartlegging i nordre TrøndelagNATUROBSERVATØREN Per Inge Værnesbranden5 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Utvidet overvåking av grågåsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2021Avslått
Fugler og fuglefolk i Aust-Agder - JubileumsbokNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. AUST-AGDER39 000Statsforvalteren i Agder2021Delvis innvilget
Grågåsundersøkelser i Rogaland og VestlandSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA7 0002 mottakere2021Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Overvåkning av fjæreplyttLONGYEARBYEN FELTBIOLOGISKE FORENINGStatsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke realitetsbehandlet
Overvaking av havørn i Møre og RomsdalNORSK ORNITOLOGISK FORENING30 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Delvis innvilget
Grågåsundersøkelser i Troms og FinnmarkSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA46 600Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Hekkende andefugler i kystlandskapetNNI RESOURCES AS65 000Vestland fylkeskommune2021Delvis innvilget
Fugler og fuglefolk i Aust-Agder - JubileumsbokNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. AUST-AGDER30 000Agder fylkeskommune2021Delvis innvilget
Grågåsundersøkelser i NordlandSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA50 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Virkninger av introdusert fiskeart på vannfuglerNNI RESOURCES AS67 000Vestland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Grågåsundersøkelser i TrøndelagSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA20 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Overvaking av havørn i VestlandNORSK ORNITOLOGISK FORENINGStatsforvalteren i Vestland2021Avslått
Poster per side541 - 570 of 4650 items