Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Jaktfelt for ungdommerGRATANGEN JEGER- OG FISKERFORENING4 000Troms og Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2024)2022Delvis innvilget
Organisering av vald i SnillfjordORKLAND KOMMUNE30 000Trøndelag fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Kartlegging av hubro i RindalINGVAR STENBERG BIOLOG15 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Viltkameraer EVENES OG TJELDSUND BEITELAG30 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Introjakter i Nordland. NJFFNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND - NORDLAND200 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Videføring følgeprosjekt i Rondane villreinområdeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA270 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Prosjekt omelettNORGES BONDELAG70 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Hustad jaktfelt kjølelagerELLINGSEN GUNNARNordland fylkeskommune2022Avslått
Bekjempelse av minkVidar Furuborg20 000Statsforvalteren i Agder2022Delvis innvilget
Gåsejakt og jaktstart i Nord-NorgeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA90 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Rekruttering jakt for ungdommer.NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND - NORDLAND200 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Skitt Jakt!STIFTELSEN NORDLAND NASJONALPARKSENTERNordland fylkeskommune2022Avslått
Introjakt Elg NJFF NordlandNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND - NORDLAND200 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Kompetanseheving av ledere av skyteutvalgene NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND - NORDLAND60 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Vintertelling av elgBARDU KOMMUNE60 000Troms og Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2024)2022Innvilget som omsøkt
Kurs Gåsejakt for unge jegereHADSEL KOMMUNE17 500Nordland fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Elgtelling LangøyaSORTLAND KOMMUNE / SUORTTÁ SOUHKAN90 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Skadefelling av gås, kartlegging av, beiteskaderHADSEL KOMMUNEStatsforvalteren i Nordland2022Avslått
Minkjakt og fangst i søgne, vassdrag og sjærgårdSØGNE JEGER OG FISKERFORENING20 000Statsforvalteren i Agder2022Delvis innvilget
Fugleinfluensa og effekt for rastende kortnebbgåsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA50 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Elgprosjektet VegaNORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU1 000 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Jaktfalk i VestlandBIRDLIFE NORGE AVD. HORDALAND20 000Statsforvalteren i Vestland2022Innvilget som omsøkt
Beitetakst elg og hjortØSTRE TOTEN KOMMUNEInnlandet fylkeskommune2022Avslått
Jakt som næringsvei i RennsjøenRENNSJØEN DA30 0002 mottakere2022Innvilget som omsøkt
Vintertelling av elgVÅGAN KOMMUNE37 500Nordland fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Kurs i beitetaksering for HeVNORGES BONDELAG70 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Minkfangst Helgeland 2022NORGES BONDELAG100 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Drift Helgeland Viltforvaltningsråd 2022NORGES BONDELAG50 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Drift Salten Viltforvaltningsråd 2022NORGES BONDELAG50 000Nordland fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Godkjent FeltkontrollørkursNORGES BONDELAG80 000Nordland fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Poster per side541 - 570 of 5097 items