Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Tiltak for å redusere tap av rådyrkillinger.Norges Jeger- og Fiskerforbund100 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Tiltak for å hindre viltpåkjørsler i Levanger 2019Levanger kommuneTrøndelag fylkeskommune2019Avslått
Tiltak for å forbedre innsamlingen av vektdataSNØHETTA VILLREINUTVALG3 mottakere2022Avslått, Delvis innvilget, Avslått
TILTAK FOR TILGJENGELIGGJØRING AV NATURINFORMASJONNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF) 28 mottakere2019Levert
Tiltak for skjeggmusøre ved Romsåsen gruverNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)2 mottakere2014Avslått, Avslått
Tiltak for sandsvalekolonier i pukkverk NATUR OG SAMFUNN AS45 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Delvis innvilget
Tiltak for lappmeis i FemundsmarkaNorsk Ornitologisk Forening, Avdeling Røros Lokallag16 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Tiltak for hekkande vipe i 2022NORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. MØRE OG ROMSDAL40 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Delvis innvilget
Tiltak for hekkande storlomoum4 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2018Innvilget som omsøkt
Tiltak for bakkehekkende fugler i kulturlandskapNOF HADELAND LOKALLAG25 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
Tiltak for bakkehekkende fugler i kulturlandskapNOF HADELAND LOKALLAG50 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
Tilskuddsordning villreintiltak - oppsynTrollbua Eggedal AS Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2016Levert
Tilskudd vilttiltak 2020 - Rydding av viltovergangSteinkjer KommuneTrøndelag fylkeskommune2020Avslått
Tilskudd vilttiltak 2020 - Oppdatering av tellendeSteinkjer Kommune40 000Trøndelag fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Tilskudd vilreinoppsyn 2017Forollhogna Villreinområde28 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Tilskudd vilreinoppsyn 2017Forollhogna Villreinområde Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2017Levert
Tilskudd til økt kunnskap om bestandsdynamikkVegårshei viltlag v/leder Bjørn Saga20 000Agder fylkeskommune2020Delvis innvilget
Tilskudd til vilttiltakNorsk institutt for naturforskning 5 mottakere2017Levert
Tilskudd til viltfaglige seminarerVest-Agder fylkeskommune Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Tilskudd til villreintiltakRondane Sør villreinutvalg60 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Tilskudd til villreinoppsyn 2019Forollhogna Villreinområde24 500Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Tilskudd til villreinjaktoppsyn Forollhogna Villreinvald21 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Tilskudd til utgivelse av Villreinen 2021VILLREINRÅDET I NORGE250 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Tilskudd til utgivelse av Villreinen 2020Villreinrådet I Norge250 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Tilskudd til utgivelse av Villreinen 2019Villreinrådet i Norge230 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Tilskudd til utgifter til ettersøk av rådyrAverøy kommune Statsforvalteren i Møre og Romsdal2014Levert
Tilskudd til tiltak på linjenettet for hubro 2013Hurum Energiverk AS Statsforvalteren i Nordland2013Levert
Tilskudd til overvåking storsalamander i 2019Norsk institutt for naturforskningStatsforvalteren i Oslo og Viken2019Avslått
Tilskudd til minkfeller rundt Myre i Øksnes Tommy Jenssen Statsforvalteren i Nordland2019Levert
Tilskudd til jaktleder kursOppdal Kommune49 500Trøndelag fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Poster per side541 - 570 of 4578 items