Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Skadefelling av grågåsNamdalseid Jeger Og Fiskarlag15 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Overvåking av hønsehauk i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening65 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Mottak for skadde rovfuglerTom Roger Østerås20 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
DNA-basert overvåking av hubro Hitra-FrøyaNorsk institutt for naturforskning (NINA)15 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
Arbeid med prøveinnsamling CWDKnutshø Villreinutvalg10 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Bekjemping av mink i Leka 2019Leka kommuneStatsforvalteren i Trøndelag2019Avslått
Kartlegging flaggermus Trøndelag 2019 - viltformålHabitatDesign Eva Tilseth35 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Komparativt studie av rugeatferd Larus canusAndreas Baskår PedersenStatsforvalteren i Trøndelag2019Avslått
Grågåsundersøkelser i TrøndelagNorsk institutt for naturforskning20 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Konflikt mellom tam- og villrein i ForrolhognaForollhogna VillreinområdeStatsforvalteren i Trøndelag2019Avslått
Overvåking av hønsehauk i Trøndelag (sør-delen)Norsk Ornitologisk Forening65 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
Oppfølgingprøver for å bestemme nivå av miljøgiftRandi Grønnestad20 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Jaktfalkundersøkelser i TrøndelagNorsk institutt for naturforskning60 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
Forsøk med sperregjerde for grågåsMidtre Namdal samkommune, Miljø og landbruk20 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
Kartlegging av småpattedyr i TrøndelagBangjord20 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Overvåking av kattugle i nordlige TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening Trøndelags ugleprosjekter10 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Økologi og overvåking av spurveugleNorsk Ornitologisk Forening Trøndelags ugleprosjekter15 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
VillreinjaktoppsynKnutshø Villreinutvalg10 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Overvåking av vandrefalk i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening30 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Mottak for skadde rovfuglerTom Roger Østerås15 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
Kartlegging og overvåkning av jaktfalk i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening21 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Administrasjon av CWD prøvetaking SnøhettaSnøhetta villreinutvalg12 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Arbeid med prøveinnsamling CWDKnutshø Villreinutvalg12 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Videre kartlegging av flaggermus i Trondheim kommuTrondheim kommune, Miljøenheten20 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Overvåking av hønsehauk i Sør-TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening65 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Grågåsundersøkelser i TrøndelagNorsk institutt for naturforskning23 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Overvåking av kattugle i Nord-trøndelag Norsk Ornitologisk Forening avd. Nord-Trøndelags ugleprosjekter15 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Hekke/vinterøkologi og overvåking av spurveugleNorsk Ornitologisk Forening avd. Nord-Trøndelags ugleprosjekter15 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Kartlegging, overvåking og tiltak mot villminkHitra kommuneStatsforvalteren i Trøndelag2018Avslått
Overvåking av vandrefalk i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening40 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Poster per side541 - 570 of 4176 items