Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Aldersanalyse av elgUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold10 0002 mottakere2013Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
HordaHjortNIBIO 2 mottakere2013Ikke behandlet
Elgbeitetaksering Østmarka ElgregionUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold35 0002 mottakere2013Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Jakt på storviltOlav Schrøder6 0002 mottakere2013Innvilget som omsøkt, Avslått
Elgbeitetaksering Øvre Romerike ElgregionUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold37 0002 mottakere2013Innvilget som omsøkt
Redusere kråkebestandTom Robin Nilsen 2 mottakere2013Ikke behandlet
grønnliGeir Glømme2 mottakere2013Ikke realitetsbehandlet
Vårtrekk av polarsniper i VarangerfjordenJames Robert Wilson70 0002 mottakere2013Delvis innvilget, Delvis innvilget
Rovvilt beskatningglomsrudkollen jæger og fiskerforening2 mottakere2013Avslått
Kartlegging av hekkende vepsevåkOdd Taale Frydenlund Steen25 0002 mottakere2013Delvis innvilget
Vegetasjonsanalyser med hjorteviltuthegningerElgregionråd Øst35 0002 mottakere2013Innvilget som omsøkt
SmågnagertakseringStatskog SF, region Helgeland 2 mottakere2013Ikke behandlet
GPS-merkeprosjekt på villrein i Setesdal Vesthei-RNorsk Villreinsenter Sør25 0002 mottakere2013Innvilget som omsøkt
Ungdomsprosjekt/beskatning/mår/mink/rev.Nes jakt og fiskeforening2 mottakere2013Ikke realitetsbehandlet
Jaktcamp for nybegynnere, ungdom, kvinnerNJFF-Troms15 0002 mottakere2013Delvis innvilget
Storviltjaktkurs med rifleskyting for kvinnerNJFF-Troms 2 mottakere2013Ikke behandlet
Digitalisering av LRSK-arkivNorsk Ornitologisk Forening avd. Nord-Trøndelag 2 mottakere2013Ikke behandlet
Rydding av vegetasjon - forbygging hjorteviltLesja kommune 2 mottakere2013Ikke behandlet
Foring av rådyr.Kristin Schibbye2 mottakere2013Avslått, Avslått
Felles mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltAure kommune 2 mottakere2013Ikke behandlet
ElgjaktopplæringNJFF-Troms15 0002 mottakere2013Delvis innvilget
Kartlegging av sjøfugl langs VestfoldkystenStore Færder Ornitologiske Stasjon10 0002 mottakere2013Delvis innvilget
Felles viltforvaltning på Fosen - "Felles Fosen"Åfjord utmarksråd 2 mottakere2013Ikke behandlet
Villsvinets plass i ØstfoldUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold2 mottakere2013Avslått, Delvis innvilget
Lærende forvaltning av hønsefuglHøgskolen i Hedmark, Avd. Evenstad 20 mottakere2013Ikke behandlet
Nasjonal gåsekonferanseUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold5 00021 mottakere2018Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Fødselstid hos bever i Sør-NorgeUniversitetet I Sørøst-Norge28 mottakere2019Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Ikke realitetsbehandlet
TILTAK FOR TILGJENGELIGGJØRING AV NATURINFORMASJONNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)29 mottakere2019Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Tiltaksmidler Villrein 2021SETESDAL RYFYLKE VILLREINLAG20 0003 mottakere2021Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Oppsyn Villreinjakt 2021SETESDAL RYFYLKE VILLREINLAG 3 mottakere2021Ikke behandlet
Poster per side541 - 570 of 4174 items