Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Viltsporregistrering i fbm sporing av store rovdyrNorges jeger- og fiskerforbund Buskerud2 mottakere2013Ikke realitetsbehandlet
Opplæringsjakt på elg og rådyr Norges jeger- og fiskerforbund Buskerud2 mottakere2013Ikke realitetsbehandlet
Bedre jakt i BuskerudNorges jeger- og fiskerforbund Buskerud2 mottakere2013Ikke realitetsbehandlet
Søknad om støtte til prosjekt ”Urbane måker”CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO2 mottakere2013Avslått
Gåse- og svanetellingerNOF avdeling Rogaland25 0002 mottakere2013Delvis innvilget
Overnattende kråkerNOF avdeling Rogaland2 mottakere2013Avslått
Hubro og kraftforsyning på Solværøyene, Lurøy kommNorsk institutt for naturforskning300 0002 mottakere2013Delvis innvilget
Søknad om støtte til prosjekt ”Urbane måker” CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO2 mottakere2013Avslått
Grågåsundersøkelser i TromsNorsk institutt for naturforskning30 0002 mottakere2013Delvis innvilget
Villrein-Områdebruk-Randsonene i RondaneNord-Fron kommune60 0002 mottakere2013Delvis innvilget
Søknad om støtte til prosjekt ”Urbane måker”CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO 2 mottakere2013Ikke behandlet
Grågåsundersøkelser i Møre og RomsdalNorsk institutt for naturforskning 2 mottakere2013Ikke behandlet
"alternativ jakt" rettet mot skoler/ungdomRøros kommune 2 mottakere2013Ikke behandlet
Grågåsundersøkelser i Nord-TrøndelagNorsk institutt for naturforskning 2 mottakere2013Ikke behandlet
Viltkart- oppdatere, kvalitetssikre, digitalisereRøros kommune 2 mottakere2013Ikke behandlet
Rødlistearter- overvåking kjente hekkelokaliteterRøros kommune 2 mottakere2013Ikke behandlet
Grågåsundersøkelser i NordlandNorsk institutt for naturforskning 2 mottakere2013Ikke behandlet
Grågåsundersøkelser i Sør-TrøndelagNorsk institutt for naturforskning 2 mottakere2013Ikke behandlet
Uttesting av et nytt overvåkingssystem for oterNorsk instituut for naturforskning 2 mottakere2013Ikke behandlet
Revidering av viltkartverket i Tydal kommuneTydal kommune 2 mottakere2013Ikke behandlet
Sjøfugløy på Munkholmen - teknisk utredningTrondheim kommune, Miljøenheten 2 mottakere2013Ikke behandlet
Redusere kråkebestandTom Robin Nilsen 2 mottakere2013Ikke behandlet
Elgbeitetaksering Øvre Romerike ElgregionUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold 2 mottakere2013Ikke behandlet
Kartlegging av hekkende kongeørn på HelgelandNorsk institutt for naturforskning 2 mottakere2013Ikke behandlet
HordaHjortNIBIO 2 mottakere2013Ikke behandlet
Elgbeitetaksering Østmarka ElgregionUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold35 0002 mottakere2013Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Aldersanalyse av elgUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold10 0002 mottakere2013Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Jakt på storviltOlav Schrøder6 0002 mottakere2013Innvilget som omsøkt, Avslått
Vårtrekk av polarsniper i VarangerfjordenJames Robert Wilson10 0002 mottakere2013Delvis innvilget, Delvis innvilget
grønnliGeir Glømme2 mottakere2013Ikke realitetsbehandlet
Poster per side541 - 570 of 4645 items