Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Søknad om forberedelse av tiltak på linjenettet foNorsk Institutt for naturforskning127 850Statsforvalteren i Nordland2014Innvilget som omsøkt
Identifisering av vinterområder hos horndykkerNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt (HOP)Veterinærinstituttet3 400 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Er hjortevilt driver av rødrevens utbredelse? Norsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
Hvor mye rødrev finnes det?Norsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
Evaluering av metodikk for overvåking av gaupeNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2014Ikke behandlet
Accounting for lynx predation in roe deer harvest NINA Miljødirektoratet2014Ikke behandlet
Survey of roe deer management issuesNINA Miljødirektoratet2014Ikke behandlet
Illegal jakt på gaupe i SkandinaviaNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
Learning more from "fallvilt"NINAMiljødirektoratet2014Avslått
Kråkefugler - interaksjoner fugl, dyr og menneskerNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
OVERVÅKING, FOU FJELLREV OG FJELLØKOSYSTEM Norsk institutt for naturforskning1 350 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
JaktundersøkelserNorsk institutt for naturforskning150 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
GrågåsundersøkelserNorsk institutt for naturforskning200 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Halsmerking av grågåsNorsk institutt for naturforskning150 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Hønseaukovervåking i Nord-TrøndelagNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
Vinduer og fugler i Norge.Norsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
Effekter av vindkraftanlegg på hønsefuglNorsk institutt for naturforskning 4 mottakere2014Ikke behandlet
Ny skala for miljøholdningerNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
Vill-mink eller farm-minkNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
Trekk og overvintringsområder hos svartandNorsk institutt for naturforskning200 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Avlsprogrammet for fjellrev Norsk institutt for naturforskning2 900 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Hønsefuglportalen - søknad til MiljødirektoratetNorsk institutt for naturforskning300 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Bestandsstatus og demografi hos hareNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfuglNorsk institutt for naturforskning1 800 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
syntetisering og systematisering av høstingsmodellNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
Fangstminner som indikatorNINA150 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Tilskudd til jaktburer og utstyr for å øke effektiAnders Isak Mathisen GaupFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Ikke realitetsbehandlet
Underartstilhørighet for norsk storskarvNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
Feil i jegerrapporter og morløse kalver etter jaktNorsk institutt for naturforskning200 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Poster per side541 - 570 of 4647 items