Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Illegal jakt på gaupe i SkandinaviaNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
Learning more from "fallvilt"NINAMiljødirektoratet2014Avslått
Kråkefugler - interaksjoner fugl, dyr og menneskerNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
OVERVÅKING, FOU FJELLREV OG FJELLØKOSYSTEM Norsk institutt for naturforskning1 350 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
JaktundersøkelserNorsk institutt for naturforskning150 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
GrågåsundersøkelserNorsk institutt for naturforskning200 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Halsmerking av grågåsNorsk institutt for naturforskning150 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Hønseaukovervåking i Nord-TrøndelagNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
Vinduer og fugler i Norge.Norsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
Evaluering av metodikk for overvåking av gaupeNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2014Levert
Accounting for lynx predation in roe deer harvest NINA Miljødirektoratet2014Levert
Survey of roe deer management issuesNINA Miljødirektoratet2014Levert
Effekter av vindkraftanlegg på hønsefuglNorsk institutt for naturforskning 4 mottakere2014Levert
Ny skala for miljøholdningerNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
Vill-mink eller farm-minkNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
Trekk og overvintringsområder hos svartandNorsk institutt for naturforskning200 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Avlsprogrammet for fjellrev Norsk institutt for naturforskning2 900 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Hønsefuglportalen - søknad til MiljødirektoratetNorsk institutt for naturforskning300 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Bestandsstatus og demografi hos hareNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfuglNorsk institutt for naturforskning1 800 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
syntetisering og systematisering av høstingsmodellNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
Fangstminner som indikatorNINA150 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Underartstilhørighet for norsk storskarvNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
Feil i jegerrapporter og morløse kalver etter jaktNorsk institutt for naturforskning200 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Lundens populasjonsøkologi på RøstNorsk institutt for naturforskning480 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Populasjonsøkologiske forhold hos nordlig sildemåkNINA200 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Bestandstetthet og ungeproduksjon hos havørn i VesNINA100 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Prosjekt slagugleGunnar Christian Nyhus25 0002 mottakere2014Innvilget som omsøkt
ViltmatkursOlav SchrøderAust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
Kurs i harejakt for damer.Olav Schrøder1 500Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
Poster per side541 - 570 of 4578 items