Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Feltskyting for ungdommerGRATANGEN JEGER- OG FISKERFORENING4 500Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
overvåkning av utvalgte orrfuglleiker i Telemark Gregersen, HåkonTelemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Avslått
statuskartlegging av orrfuglleiker i BuskerudGregersen, HåkonBuskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Avslått
overvåkning av utvalgte orrfuglleiker i HedmarkGregersen, HåkonHedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Avslått
overvåkning av utvalgte orrfuglleiker i Oppland Gregersen, Håkon Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Ikke behandlet
Overvåkning av orrfuglleiker i TelemarkGregersen, HåkonTelemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
overvåkning av utvalgte orrfuglleiker i Buskerud fGregersen, Håkon Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Overvåkning av orrfugl BuskerudGregersen, Håkon Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Overvåkning av utvalgte orrfuglleik lokaliteterGregersen, Håkon Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Videreutvikling og fornying av GSHGrong Fritid Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2015Ikke behandlet
Revitalisering av Grong UtmarksrådGrong Fritid Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2015Ikke behandlet
Omorg og drift av Grong Storvald hjorteviltGrong Fritid Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Spesielle utfordringer i viltforvaltningaGrong kommune Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Oppstart av kommunal ettersøksordning under jaktGrong kommune Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Ny kartlegging av hønsehauk i Hordaland - 2018 Gunnar Bergo25 000Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Ny kartlegging av hønsehauk i HordalandGunnar Bergo40 000Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Kartlegging av kongeørn på OsterøyGUNNAR BERGO Statsforvalteren i Vestland2022Ikke behandlet
Prosjekt slagugleGunnar Christian Nyhus30 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Prosjekt slagugleGunnar Christian Nyhus15 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
prosjekt slagugleGunnar Christian Nyhus30 0002 mottakere2019Delvis innvilget
Prosjekt slagugleGunnar Christian Nyhus25 0002 mottakere2018Delvis innvilget
Prosjekt slagugleGunnar Christian Nyhus25 0002 mottakere2017Delvis innvilget
Prosjekt slagugleGunnar Christian Nyhus25 0002 mottakere2016Innvilget som omsøkt
Prosjekt slagugleGunnar Christian Nyhus25 0002 mottakere2015Delvis innvilget
Prosjekt slagugleGunnar Christian Nyhus25 0002 mottakere2014Innvilget som omsøkt
Prosjekt slagugleGunnar Christian Nyhus25 0002 mottakere2013Delvis innvilget
Termografisk drone i viltforvaltningenGUSTAVSEN NATURANALYSER2 mottakere2021Avslått, Delvis innvilget
Kartlegging flaggermus Trøndelag 2020 - viltformålHabitatdesign Eva Tilseth20 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Kartlegging flaggermus Trøndelag 2019 - viltformålHabitatDesign Eva Tilseth35 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Kartlegging flaggermus Trøndelag 2018HabitatDesign Eva Tilseth40 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Poster per side541 - 570 of 4298 items