Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Registrere elgtrekk ut av MurudalenFron fjellstyreFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2017Avslått
Registrere elgtrekk ut av MurudalenFron fjellstyre Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Levert
Registrering av trekkelg ut fra Murudalen 2020Fron Fjellstyre45 000Innlandet fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Registrering av trekkelg ut fra Murudalen.FRON FJELLSTYRE40 000Innlandet fylkeskommune2022Delvis innvilget
Registrering av trekkelgFRON FJELLSTYRE47 000Innlandet fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Temamøte for hjortFrøya kommune16 000Trøndelag fylkeskommune2019Innvilget som omsøkt
Kartlegging av hekkende jaktfalk i Buskerud Furuseth Lars-egil30 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Kartlegging av hekkende jaktfalk i BuskerudFuruseth Lars-egil30 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Innvilget som omsøkt
Kartlegging av hekkende jaktfalk i Buskerud 2022FURUSETH LARS-EGIL20 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Innvilget som omsøkt
Kartlegging av hønsehauk i øvre deler av Buskerud.FURUSETH LARS-EGIL40 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Innvilget som omsøkt
Kartlegging av hekkende jaktfalk i Buskerud 2021FURUSETH LARS-EGIL27 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Innvilget som omsøkt
Kunnskapsformidling om villrein og villreinfjellFylkesmannen I Agder50 0002 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Veg Store Urevatn - evaluering av ferdselFylkesmannen I Agder15 0003 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått
Diettanalyse av ørretFylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Miljødirektoratet2018Levert
BioakkustikkFylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Miljødirektoratet2018Levert
Registrering av truede fuglearter i NordlandFylkesmannen i Nordland30 000Statsforvalteren i Nordland2016Delvis innvilget
Sjøfuglteljing i Svellingsflaket lvoFylkesmannen I NordlandStatsforvalteren i Nordland2020Avslått
Kartlegging av jaktfalk på HardangerviddaFylkesmannen I Oslo Og VikenStatsforvalteren i Oslo og Viken2020Avslått
Hubro kartleggingFylkesmannen I Oslo Og Viken40 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Innvilget som omsøkt
Registrering av strandengfuglerFylkesmannen I Oslo Og Viken20 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Innvilget som omsøkt
sjøfugltellingFylkesmannen I Oslo Og Viken20 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Delvis innvilget
Vurdering av beitekvalitet/tilgang for hjorteviltFyresdal kommune25 000Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Digitalisering av tellende jaktareal hjorteviltFYRESDAL KOMMUNEVestfold og Telemark fylkeskommune2021Avslått
Registrering av villreinens områdebruk og jaktoppsFørdefjella Villreinutval5 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
OPPSYN AV VILLREIN I FØRDEFJELLAFØRDEFJELLA VILLREINUTVAL Miljødirektoratet2016Levert
Søknad om tilskudd til elgbeitetakseringGausdal fjellstyre Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Søknad om tilskudd til elgbeitetakseringGausdal fjellstyre Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Registrering av bever i Øyer statsallmenningGAUSDAL KOMMUNE30 000Innlandet fylkeskommune2022Delvis innvilget
Elgbeitetakst ØyerGAUSDAL KOMMUNE40 000Innlandet fylkeskommune2021Delvis innvilget
Registrering av spillplasser for storfugl i GausdaGausdal Kommune - Landbrukskontoret i Lillehammerregionen25 000Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Poster per side541 - 570 of 4578 items