Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Bekjempelse av mink NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2019Ikke behandlet
Fangst og jakt på kråkefugl og småpredatorerNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2019Ikke behandlet
Gjess i Vestfold; overvåking og konfl.foreb.tiltakNorsk institutt for naturforskning 3 mottakere2019Ikke behandlet
Overvåking av villsvinNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2019Ikke behandlet
ViltforvaltningsbokHøgskolen I Innlandet Miljødirektoratet2019Ikke behandlet
Grågåsundersøkelser i Vestfold og TelemarkNorsk institutt for naturforskning Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2019Ikke behandlet
Hekkesuksess hos kongeørnNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2019Ikke behandlet
Lyngbrenning for lirype ved BlåfjellendenEcofact sørvest AS Rogaland fylkeskommune2019Ikke behandlet
Skogfugl - habitatval, overleving og reproduksjon Høgskolen I Innlandet Miljødirektoratet2019Ikke behandlet
Kartleg. av overlevelse og trekkruter hos dverggåsNorsk Ornitologisk Forening Miljødirektoratet2019Ikke behandlet
SunnHjort - Et merkeprosjekt for hjort på SunnmøreNIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2019Ikke behandlet
Internasjonalt dverggåsarbeidNorsk Ornitologisk Forening Miljødirektoratet2019Ikke behandlet
Overvåking av dverggås i NorgeNorsk Ornitologisk Forening Miljødirektoratet2019Ikke behandlet
Organisering av gåsejaktområderUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold 2 mottakere2019Ikke behandlet
Kartlegging av storspove (sårbar) i OpplandNorsk Ornitologisk Forening, avd. Oppland Statsforvalteren i Innlandet2019Ikke behandlet
Tellinger av hekkende sjøfugl 27 sjøfuglreservaterNOF Telemark Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2019Ikke behandlet
Kartlegging av lerkefalk i OpplandNorsk Ornitologisk Forening, avd. Oppland Statsforvalteren i Innlandet2019Ikke behandlet
Overvåkning av overvintrende vannfugl i BuskerudLarsen Naturundersøkelser Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Ikke behandlet
Villrein - prosjekt for trinn 9 i ungdomsskoleneForollhogna Villreinområde Statsforvalteren i Innlandet2019Ikke behandlet
supplerende fugleregistreringer, ValdresflyiKistefos Skogtjenester As Statsforvalteren i Innlandet2019Ikke behandlet
SNØUGLAS ØKOLOGI OG BESTANDSFORHOLDNorsk Institutt for naturforskning 8 mottakere2019Ikke behandlet
Grunneierbasert tiltaksplan for kontroll av villsvUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold 5 mottakere2019Ikke behandlet
Effekter av klimastress på beiteplanter - 2019NIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2019Ikke behandlet
Kurs i minkfangstUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold 3 mottakere2019Ikke behandlet
Gåsejakt i Sandebukta - Praktisk iverksettingSande kommune  Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2019Ikke behandlet
hønsehauk 2019, reirplasser i EtnedalKistefos Skogtjenester As Statsforvalteren i Innlandet2019Ikke behandlet
Byttedyr hos kongeørn: Videoovervåking Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet Statsforvalteren i Innlandet2019Ikke behandlet
Nasjonal kartlegging av storspove årets fuglNorsk Ornitologisk Forening 11 mottakere2019Ikke behandlet
Bruk av drone for å finne rådyrkalver i engAverøy kommune Møre og Romsdal fylkeskommune2019Ikke behandlet
Overlevelse hos utsatt Rapphøns og Fasan i NorgeStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina 6 mottakere2019Ikke behandlet
Poster per side541 - 570 of 4606 items