Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Innkjøp av hagle og rifleNamdalseid jeger og fiskarlag Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2016Ikke behandlet
Jaktcamp for ungdomNamdalseid jeger og fiskarlag Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2016Ikke behandlet
Slakte og parteringskurs for storviltjegereNamdalseid jeger og fiskarlag Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2016Ikke behandlet
Seminaret Hjortevilt 2016Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) 5 mottakere2016Ikke behandlet
Litteraturbase villrein og kraftNorsk Villreinsenter Sør 9 mottakere2016Ikke behandlet
informasjonstiltak for Hjorteviltforvaltning, Stiftelsen Elgen 12 mottakere2016Ikke behandlet
Elgmerkeprosjekt i Valdres og HallingdalGol kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Ikke behandlet
Norsk ViltsykehusNorsk Viltsykehus 2 mottakere2016Ikke behandlet
Kartlegging og overvåking av vandrefalkOdd Taale Frydenlund Steen 3 mottakere2016Ikke behandlet
Produksjon/trykking av medlemsbladNorsk Ornitologisk Forening, avd. Telemark Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2016Ikke behandlet
Predasjonskontroll i SølendalenRendalen østfjell småviltsamarbeid Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Ikke behandlet
Hønsefugltaksering 2016Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Ikke behandlet
Registrering av sett-elg-data for Finnmark 2016Finnmarkseiendommen Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Ikke behandlet
Mottak for skadd rovfuglTom Roger Østerås Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Ikke behandlet
Søknad om tilskudd til elgbeiteregistreringRakkestad kommune Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2016Ikke behandlet
Søknad om midler som tilskudd til tannanlyse elg Rakkestad kommune Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2016Ikke behandlet
Feltarbeid i forbindelse med masteroppgaveFredrik Gustavsen Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Ikke behandlet
Naturdatas viltkonferanse 2016Naturdata as 2 mottakere2016Ikke behandlet
METODEUTVIKLING SNP-TEKNOLOGINIBIO Svanhovd, Laboratoriet Miljødirektoratet2015Ikke behandlet
Optimalisere gjenkjenningssystem for fuglelyd-appablemagic as Miljødirektoratet2015Ikke behandlet
Registrering kalvingsområderVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre Miljødirektoratet2015Ikke behandlet
Reg. av villreinens områdebruk i Gråhøa og KuvaVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre Miljødirektoratet2015Ikke behandlet
Minimums- og strukturtelling i Rondane NordVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre Miljødirektoratet2015Ikke behandlet
Kartlegging av vierspurvbestanden i Hedmark i 2015Kjetil Hansen Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
Villreinoppsyn Sunnfjord Villreinutval 2015Sunnfjord Reinsdyrlag 2 mottakere2015Ikke behandlet
Bjørnebinner i HedmarkHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
Byttedyr levert på reir av hubro Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet Miljødirektoratet2015Ikke behandlet
Viltsikring, skogrydding langs vegLevanger kommune Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2015Ikke behandlet
Human jakutøvelse og bruk av ettersøkshundHordaland Elghundklubb 6 mottakere2015Ikke behandlet
Bats in Norway. Filling knowledge gaps.NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ORG.NR : 969 159 570 MVA Miljødirektoratet2015Ikke behandlet
Poster per side541 - 570 of 4650 items