Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Drift Dividalen FuglestasjonNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVDELING TROMS30 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Ugleprosjektet 2021NORSK ORNITOLOGISK FORENING AVDELING TROMS15 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Skogsfugltaksering i Fjellaområdet 2021MARKER KOMMUNE66 000Viken fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Sjøfugl og taretråling, konflikt eller samkvem?STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA400 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Desimering av vilmink i KristiansandKRISTIANSAND KOMMUNE25 000Statsforvalteren i Agder2021Delvis innvilget
Regional elgbeitetaksering i AgderVENNESLA KOMMUNEAgder fylkeskommune2021Avslått
Kartlegging av sporvefugl i flaumskogmark i SøyaNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2021Ikke behandlet
Beste forvaltningspraksis hønsefuglNORD UNIVERSITET60 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Trykking av temahefte om skadd rovfuglNORSK FALKEJAKT FORBUNDMiljødirektoratet2021Avslått
Minkjakt og fangst i søgne, vassdrag og sjærgårdSØGNE JEGER OG FISKERFORENING20 000Statsforvalteren i Agder2021Innvilget som omsøkt
Prosjekt havørn i Steigen 2021Aasmund Gylseth15 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Kartlegging av småspove i Romsdal og NordmøreNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. MØRE OG ROMSDAL27 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Delvis innvilget
Kartlegging av fuglefaunaen i Nålbogen naturreservSELBU FJELLSTYREStatsforvalteren i Trøndelag2021Avslått
Kartlegging av tretåspett i Surnadal og TingvollNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. MØRE OG ROMSDALStatsforvalteren i Møre og Romsdal2021Avslått
Plan for hjorteviltforvaltningLILLESTRØM KOMMUNE39 999Viken fylkeskommune2021Delvis innvilget
Kartlegging av Hønsehauk i Hemnes kommuneKristian Sivertsen15 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Reirhyller i krykkjekoloni på OnaONA OG HUSØY VELFORENINGStatsforvalteren i Møre og Romsdal2021Avslått
Reinaversjon for hundBODØ JEGER- OG FISKERFORENING23 000Nordland fylkeskommune2021Delvis innvilget
Etablere bestandsplan Villrein 2021-2023VEST-JOTUNHEIMEN VILLREINUTVAL30 000Statsforvalteren i Vestland2021Innvilget som omsøkt
Kartlegging av hønsehauk i Grane og HattfjelldalPer Arnstein Lorentzen15 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Revidering av forvaltningsplan for grågåsPORSANGER KOMMUNE40 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Videreføring - bestandsovervåking på gås PORSANGER KOMMUNE40 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Taksering av lirypebestandSELBU FJELLSTYRE5 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Registrering av sangsvane om sommeren i Lofoten.NOF LOFOTEN LOKALLAG10 000Statsforvalteren i Nordland2021Innvilget som omsøkt
Jakt for jenter i BJFBERGENS JÆGER- OG FISKERFORENINGMiljødirektoratet2021Avslått
Villreinjakt for ferske jegereNJFF AUST-AGDER6 000Statsforvalteren i Agder2021Innvilget som omsøkt
Kurs i taksering av hønsefuglNJFF AUST-AGDER2 500Agder fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Taksering HovdenNJFF AUST-AGDER21 600Agder fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
COAT rypemodule - JaktfalkovervåkningUNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET150 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Kartlegging av hønsehauk i deler av M&RFAUNAFOKUS AS45 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Delvis innvilget
Poster per side511 - 540 of 4298 items