Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Driftsplan småvilt ÅfjordSonja Ekker Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Levert
Driftsplanutvikling småvilt - Spekedalen/SølendaleHalgrim Breie Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Driftstilskudd Nasjonalt Kompetansesenter 2020Stiftelsen Norsk Hjortesenter1 200 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Driftstilskudd Nasjonalt Kompetansesenter 2021STIFTELSEN NORSK HJORTESENTER1 400 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Driftstilskudd Nasjonalt Kompetansesenter 2022STIFTELSEN NORSK HJORTESENTER1 400 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Drone til bestandsestimering av vilt og husdyrHøgskolen i HedmarkHedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Avslått
Drone-born monitoring of moose and browsing damageHØGSKOLEN I INNLANDET290 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Drone-born monitoring of moose and browsing damageHØGSKOLEN I INNLANDETMiljødirektoratet2021Avslått
Droneflygings effekter på hekkefuglerHøgskolen i Nord-Trøndelag Miljødirektoratet2015Levert
Drones for moose monitoringHøgskolen I InnlandetMiljødirektoratet2020Avslått
Dronning uten landArtic Light AS Miljødirektoratet2017Levert
Dronning uten landArtic Light AS150 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Dundrift - vern av kulturarvStiftelsen vegaøyan verdensarvStatsforvalteren i Nordland2018Avslått
Dundrift - vern av kulturarvStiftelsen vegaøyan verdensarv Statsforvalteren i Nordland2017Levert
DunprosjektetBirgitta Berglund40 0003 mottakere2019Delvis innvilget, Avslått, Avslått
DunprosjektetBirgitta Berglund40 0003 mottakere2018Delvis innvilget, Avslått, Avslått
DvergmusregistreringNaturformidling van der KooijFylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2016Avslått
Dvergmåke kartlegging og ringmerkingBIRDLIFE NORGEStatsforvalteren i Innlandet2022Avslått
Dyreposisjoner utvikling 2017Norsk institutt for naturforskning350 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Dyretragedier på jernbanenRoy SjaaengNordland fylkeskommune2017Avslått
ECOFUNC TARGETSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2022Avslått
ECOFUNC TARGETSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA30 00010 mottakere2022Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Effective brown bear monitoring in Norway by SNPsStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Effects and mitigation of renewable energy developStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaVest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Avslått
Effekt av turisme på sjøfuglNorsk Institutt for Naturforskning 2 mottakere2015Levert
Effekt på sjøfugl ved skadefelling av predator Norsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2013Avslått
Effekten av jakt på sosial organisering hos elgCentre for Biodiversity Dynamics, NTNU Miljødirektoratet2019Levert
Effekten av jakt på sosial organisering hos elgCentre for Biodiversity Dynamics, NTNU Miljødirektoratet2018Levert
Effekten av jakt på sosial organisering hos elgCentre for Biodiversity Dynamics, NTNU750 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Effekten av jakt på sosial organisering hos elgCentre for Biodiversity Dynamics, NTNU800 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Poster per side511 - 540 of 4578 items