Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Drift Salten Viltforvaltningsråd 2021NORGES BONDELAG50 000Nordland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Drift Salten Viltforvaltningsråd 2022NORGES BONDELAG50 000Nordland fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Drift/administrasjon av Viltlaget SørLindesnes Sør ViltlagVest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
Driftplanarbeid Grong storvald hjortevilt. (GSH)Arne Olav Aune30 000Trøndelag fylkeskommune2022Delvis innvilget
Driftsplan for småvilt i Åfjord statsallmenningLasse Frost Eriksen6 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Driftsplan hjortevilt - elg,hjort og rådyrDovre Elgutvalg2 mottakere2017Avslått
Driftsplan Raudafjell villreinområde.Aurland FjellstyreStatsforvalteren i Vestland2019Avslått
Driftsplan småvilt ÅfjordSonja Ekker Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Driftsplanutvikling småvilt - Spekedalen/SølendaleHalgrim Breie Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Driftstilskudd Nasjonalt Kompetansesenter 2020Stiftelsen Norsk Hjortesenter1 200 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Driftstilskudd Nasjonalt Kompetansesenter 2021STIFTELSEN NORSK HJORTESENTER1 400 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Driftstilskudd Nasjonalt Kompetansesenter 2022STIFTELSEN NORSK HJORTESENTER1 400 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Drone til bestandsestimering av vilt og husdyrHøgskolen i HedmarkHedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Avslått
Drone-born monitoring of moose and browsing damageHØGSKOLEN I INNLANDET Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Drone-born monitoring of moose and browsing damageHØGSKOLEN I INNLANDETMiljødirektoratet2021Avslått
Droneflygings effekter på hekkefuglerHøgskolen i Nord-Trøndelag Miljødirektoratet2015Ikke behandlet
Drones for moose monitoringHøgskolen I InnlandetMiljødirektoratet2020Avslått
Dronning uten landArtic Light AS Miljødirektoratet2017Ikke behandlet
Dronning uten landArtic Light AS150 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Dundrift - vern av kulturarvStiftelsen vegaøyan verdensarvStatsforvalteren i Nordland2018Avslått
Dundrift - vern av kulturarvStiftelsen vegaøyan verdensarv Statsforvalteren i Nordland2017Ikke behandlet
DunprosjektetBirgitta Berglund40 0003 mottakere2019Delvis innvilget, Avslått, Avslått
DunprosjektetBirgitta Berglund40 0003 mottakere2018Delvis innvilget, Avslått, Avslått
DvergmusregistreringNaturformidling van der KooijFylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2016Avslått
Dvergmåke kartlegging og ringmerkingBIRDLIFE NORGEStatsforvalteren i Innlandet2022Avslått
Dyreposisjoner utvikling 2017Norsk institutt for naturforskning350 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Dyretragedier på jernbanenRoy SjaaengNordland fylkeskommune2017Avslått
ECOFUNC TARGETSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2022Avslått
ECOFUNC TARGETSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA10 mottakere2022Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Effective brown bear monitoring in Norway by SNPsStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Poster per side511 - 540 of 4647 items