Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Jaktfalkundersøkelser i Trøndelag 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA90 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Flaggermuskartlegging i nordre TrøndelagNATUROBSERVATØREN Per Inge Værnesbranden5 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Grågåsundersøkelser i TrøndelagSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA20 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Søknad om vilttiltak 2021 – GOOSEHUNTSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA100 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Kartlegging av jaktfalk i TrøndelagNORSK ORNITOLOGISK FORENING20 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Overvåking av vandrefalk i nordlige TrøndelagNORSK ORNITOLOGISK FORENING25 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Overvåking av hønsehauk i Trøndelag (sør-delen)NORSK ORNITOLOGISK FORENING45 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
Økologi og overvåking av spurveugleIngar Jostein Øien10 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Overvåking av kattugle i nordlige TrøndelagIngar Jostein Øien10 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Overvåking av sædgås i BørgefjellNORD UNIVERSITET30 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Adaptive mink management in NorwayNORD UNIVERSITETStatsforvalteren i Trøndelag2021Avslått
Flaggermuskasser til hytterNaturobservatøren - Per Inge Værnesbranden5 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Flaggermus i Trøndelag 2021 - VilttiltakHABITATDESIGN EVA TILSETH10 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Kartlegging av småpattedyr i TrøndelagBANGJORD20 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Utarbeide regional forvaltningsplan for grågås P H PEDERSEN NATUR- OG MILJØRÅDGIVNINGStatsforvalteren i Trøndelag2021Avslått
DNA-basert overvåking av hubro på Hitra og FrøyaSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA30 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Kartlegging av fuglefaunaen i Nålbogen naturreservSELBU FJELLSTYREStatsforvalteren i Trøndelag2021Avslått
Mottak for skadde rovfuglerTom Roger Østerås15 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Kartlegging og overvåkning av jaktfalk i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening30 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Jaktfalkundersøkelser i TrøndelagStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaStatsforvalteren i Trøndelag2020Avslått
Grågåsundersøkelser i TrøndelagStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina20 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
DNA-basert overvåking av hubro på Hitra og FrøyaStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina25 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Økologi og overvåking av spurveugleIngar Jostein Øien10 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Overvåking av kattugle i nordlig del av TrøndelagIngar Jostein Øien10 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Hønsehaukundersøkelser i TrøndelagStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina34 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Kartlegging flaggermus Trøndelag 2020 - viltformålHabitatdesign Eva Tilseth20 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Tiltak for lappmeis i FemundsmarkaNorsk Ornitologisk Forening, Avdeling Røros Lokallag16 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Kartlegging av småpattedyr i TrøndelagBangjord15 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Kartlegging av flaggermus i Nord-Trøndelag 2020Naturobservatøren Per Inge Værnesbranden20 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Overvåking av vandrefalk i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening20 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Poster per side511 - 540 of 4176 items