Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Jaktkurs for ungdom, kvinner og nye jegerprøvekandNorges Jeger- og fiskerforbund Østfold20 0002 mottakere2014Delvis innvilget, Avslått
Elektronisk Løpende Elgbane Torridal Skytterlag V/ Arne Brøvig2 mottakere2014Avslått, Avslått
Ettersøk av skadet hjorteviltErling Kjelvik10 0002 mottakere2014Delvis innvilget, Avslått
Reduksjon av elgpåkjørsler - Rana kommuneRana kommune 2 mottakere2014Ikke behandlet
Elgmerkeprosjekt i Valdres og HallingdalGol kommune 2 mottakere2014Ikke behandlet
Havørn etablering i Aust-AgderMorten Erichsen12 8002 mottakere2014Delvis innvilget, Avslått
Forvaltning av rev/rovviltÅmli jeger- og fiskeforneing10 0002 mottakere2013Delvis innvilget, Avslått
Konfliktdempende fallviltÅmli jeger- og fiskeforneing2 mottakere2013Avslått, Avslått
Prosjekt slagugleGunnar Christian Nyhus 2 mottakere2013Ikke behandlet
Patogene bakterier i flått samlet fra mårAgder flått- og Viltundersøkelser2 mottakere2013Avslått, Delvis innvilget
rev/mår og hjortedyr forvaltningTveit Viltlag 2 mottakere2013Ikke behandlet
Elgbeitetaksering 2013-2017Målselv kommune 2 mottakere2013Ikke behandlet
Skyte opplæring av nye unge storviltjeger 16 År.+ Torridal Skytterlag V/ Arne Brøvig 2 mottakere2013Ikke behandlet
Søknad om støtte til prosjekt ”Urbane måker”CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO 2 mottakere2013Ikke behandlet
Prosjekt på jaktfalk og vandrefalk i NordlandStatskog Fjelltjenesten 2 mottakere2013Ikke behandlet
Bedre jakt i BuskerudNorges jeger- og fiskerforbund Buskerud 2 mottakere2013Ikke behandlet
Overvåking av hubroNorsk Ornitologisk Forening 2 mottakere2013Ikke behandlet
Overnattende kråkerNOF avdeling Rogaland 2 mottakere2013Ikke behandlet
Opplæringsjakt på elg og rådyr Norges jeger- og fiskerforbund Buskerud 2 mottakere2013Ikke behandlet
Grågåsundersøkelser i FinnmarkNorsk institutt for naturforskning 2 mottakere2013Ikke behandlet
Viltkart- oppdatere, kvalitetssikre, digitalisereRøros kommune 2 mottakere2013Ikke behandlet
Observasjonshus jaktfalk Veines i KongsfjordBerlevåg Reiselivsforum 2 mottakere2013Ikke behandlet
Søknad om støtte til prosjekt ”Urbane måker”CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO 2 mottakere2013Ikke behandlet
Flaggermusprosjekter 2013NORSK ZOOLOGISK FORENING 2 mottakere2013Ikke behandlet
Grågåsundersøkelser i Sør-TrøndelagNorsk institutt for naturforskning 2 mottakere2013Ikke behandlet
Revidering av viltkartverket i Tydal kommuneTydal kommune 2 mottakere2013Ikke behandlet
Grågåsundersøkelser i Møre og RomsdalNorsk institutt for naturforskning 2 mottakere2013Ikke behandlet
Uttesting av et nytt overvåkingssystem for oterNorsk instituut for naturforskning 2 mottakere2013Ikke behandlet
Grågåsundersøkelser i NordlandNorsk institutt for naturforskning 2 mottakere2013Ikke behandlet
Villrein-Områdebruk-Randsonene i RondaneNord-Fron kommune 2 mottakere2013Ikke behandlet
Poster per side511 - 540 of 4647 items