Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Villrein-Områdebruk-Randsonene i RondaneNord-Fron kommune60 0002 mottakere2013Delvis innvilget
Grågåsundersøkelser i Nord-TrøndelagNorsk institutt for naturforskning 2 mottakere2013Ikke behandlet
Viltkart- oppdatere, kvalitetssikre, digitalisereRøros kommune 2 mottakere2013Ikke behandlet
Søknad om støtte til prosjekt ”Urbane måker”CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO 2 mottakere2013Ikke behandlet
Grågåsundersøkelser i Sør-TrøndelagNorsk institutt for naturforskning 2 mottakere2013Ikke behandlet
Rødlistearter- overvåking kjente hekkelokaliteterRøros kommune 2 mottakere2013Ikke behandlet
Grågåsundersøkelser i FinnmarkNorsk institutt for naturforskning 2 mottakere2013Ikke behandlet
Revidering av viltkartverket i Tydal kommuneTydal kommune 2 mottakere2013Ikke behandlet
Skyte opplæring av nye unge storviltjeger 16 År.+ Torridal Skytterlag V/ Arne Brøvig 2 mottakere2013Ikke behandlet
Prosjekt på jaktfalk og vandrefalk i NordlandStatskog Fjelltjenesten 2 mottakere2013Ikke behandlet
Overvåking av hubroNorsk Ornitologisk Forening 2 mottakere2013Ikke behandlet
Grågåsundersøkelser i Møre og RomsdalNorsk institutt for naturforskning 2 mottakere2013Ikke behandlet
Vinterofring av rådyrKonnerud Jeger og Fiskeforening 2 mottakere2013Ikke behandlet
Habitatbruk, prod & næring hos kongeørn i FinnmarkNorsk Institutt for naturforskning450 0002 mottakere2013Delvis innvilget, Avslått
Huskatters påvirkning på ulike viltarterNorsk institutt for naturforskning45 0002 mottakere2013Delvis innvilget, Avslått
Genetisk overvåking av jaktfalk i FinnmarkNorsk Institutt for naturforskning2 mottakere2013Avslått, Avslått
Kartlegging av trekk og vinterområder for brushaneNorsk Ornitologisk Forening2 mottakere2013Avslått, Delvis innvilget
Kartlegging av vannriksas forflytninger i A-ANorsk Ornitologisk Forening avd. Aust-Agder2 mottakere2013Avslått, Avslått
Flaggermusprosjekter 2013NORSK ZOOLOGISK FORENING195 5002 mottakere2013Innvilget som omsøkt
Vindkraftutbyggingens påvirkning på naturNaturRestaurering AS2 mottakere2013Avslått, Delvis innvilget
Grågåsundersøkelser i HordalandNorsk institutt for naturforskning2 mottakere2013Avslått
Søknad om støtte til prosjekt ”Urbane måker” CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO2 mottakere2013Avslått
Bedre jakt i BuskerudNorges jeger- og fiskerforbund Buskerud2 mottakere2013Ikke realitetsbehandlet
Søknad om støtte til prosjekt ”Urbane måker”CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO 2 mottakere2013Ikke behandlet
Hubro og kraftforsyning på Solværøyene, Lurøy kommNorsk institutt for naturforskning 2 mottakere2013Ikke behandlet
"alternativ jakt" rettet mot skoler/ungdomRøros kommune 2 mottakere2013Ikke behandlet
Grågåsundersøkelser i NordlandNorsk institutt for naturforskning 2 mottakere2013Ikke behandlet
Uttesting av et nytt overvåkingssystem for oterNorsk instituut for naturforskning 2 mottakere2013Ikke behandlet
Sjøfugløy på Munkholmen - teknisk utredningTrondheim kommune, Miljøenheten 2 mottakere2013Ikke behandlet
Kartlegging av hekkende kongeørn på HelgelandNorsk institutt for naturforskning 2 mottakere2013Ikke behandlet
Poster per side511 - 540 of 4174 items