Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Gåse- og svanetellingerNOF avdeling Rogaland25 0002 mottakere2013Delvis innvilget
Overnattende kråkerNOF avdeling Rogaland2 mottakere2013Avslått
Hubro og kraftforsyning på Solværøyene, Lurøy kommNorsk institutt for naturforskning300 0002 mottakere2013Delvis innvilget
Søknad om støtte til prosjekt ”Urbane måker” CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO2 mottakere2013Avslått
Grågåsundersøkelser i TromsNorsk institutt for naturforskning30 0002 mottakere2013Delvis innvilget
Villrein-Områdebruk-Randsonene i RondaneNord-Fron kommune60 0002 mottakere2013Delvis innvilget
Søknad om støtte til prosjekt ”Urbane måker”CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO 2 mottakere2013Levert
Grågåsundersøkelser i Møre og RomsdalNorsk institutt for naturforskning 2 mottakere2013Levert
Grågåsundersøkelser i Sør-TrøndelagNorsk institutt for naturforskning 2 mottakere2013Levert
Grågåsundersøkelser i Nord-TrøndelagNorsk institutt for naturforskning 2 mottakere2013Levert
"alternativ jakt" rettet mot skoler/ungdomRøros kommune 2 mottakere2013Levert
Viltkart- oppdatere, kvalitetssikre, digitalisereRøros kommune 2 mottakere2013Levert
Rødlistearter- overvåking kjente hekkelokaliteterRøros kommune 2 mottakere2013Levert
Uttesting av et nytt overvåkingssystem for oterNorsk instituut for naturforskning 2 mottakere2013Levert
Grågåsundersøkelser i NordlandNorsk institutt for naturforskning 2 mottakere2013Levert
Revidering av viltkartverket i Tydal kommuneTydal kommune 2 mottakere2013Levert
Sjøfugløy på Munkholmen - teknisk utredningTrondheim kommune, Miljøenheten 2 mottakere2013Levert
Elgbeitetaksering Øvre Romerike ElgregionUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold 2 mottakere2013Levert
Kartlegging av hekkende kongeørn på HelgelandNorsk institutt for naturforskning 2 mottakere2013Levert
HordaHjortNIBIO 2 mottakere2013Levert
Elgbeitetaksering Østmarka ElgregionUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold35 0002 mottakere2013Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Aldersanalyse av elgUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold10 0002 mottakere2013Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Jakt på storviltOlav Schrøder6 0002 mottakere2013Innvilget som omsøkt, Avslått
Vårtrekk av polarsniper i VarangerfjordenJames Robert Wilson10 0002 mottakere2013Delvis innvilget, Delvis innvilget
Kartlegging av hekkende vepsevåkOdd Taale Frydenlund Steen 2 mottakere2013Levert
Rovvilt beskatningglomsrudkollen jæger og fiskerforening 2 mottakere2013Levert
Vegetasjonsanalyser med hjorteviltuthegningerElgregionråd Øst35 0002 mottakere2013Innvilget som omsøkt
SmågnagertakseringStatskog SF, region Helgeland 2 mottakere2013Levert
Digitalisering av LRSK-arkivNorsk Ornitologisk Forening avd. Nord-Trøndelag 2 mottakere2013Levert
GPS-merkeprosjekt på villrein i Setesdal Vesthei-RNorsk Villreinsenter Sør 2 mottakere2013Levert
Poster per side511 - 540 of 4578 items