Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Grunneierorg. og tilrettelegging for gåsejaktNorges Bondelag2 400 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Deltakelse på European Bat Research SymposiumNORSK ZOOLOGISK FORENING20 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Villreinens områdebruk i OttadalsområdetReinheimen-Breheimen villreinutvalg50 0007 mottakere2014Delvis innvilget, Avslått
VILLREINFOLDER 2014Setesdal Ryfylke Villreinlag30 5002 mottakere2014Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til forsøk med flaggermuskasserMichaelsen Biometrika Miljødirektoratet2014Levert
Oppsyn villreinjaktSetesdal Ryfylke Villreinlag68 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Registrering av villrein i Setesdal RyfylkeSetesdal Ryfylke Villreinlag50 0002 mottakere2014Delvis innvilget, Delvis innvilget
HEKKING OG BESTANDSDYNAMIKK HOS HUBRO UTEN MINKHøgskolen i Innlandet, Evenstad 80 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Tilskudd til villreintiltakRondane Sør villreinutvalg60 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Oppsyn villreinjaktRondane Sør villreinutvalg21 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Villreinoppsyn i Rondane NordVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre13 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Registrering av villreinen sin områdebruk RondaneVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre80 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
VillreintiltakSetesdal Austhei Villreinlag22 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Villreinjaktoppsyn Nordfjella 2014Villreinutvalet for Nordfjella50 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Registrering av områdebruk villreinVillreinutvalet for Nordfjella20 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
VillreintiltakSetesdal Austhei Villreinlag20 0002 mottakere2014Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Bruk av område. Utveksling mellom villreinområderBrattefjell - Vindeggen villreinutval2 mottakere2014Avslått, Avslått
Registrering av villreinens områdebrukKnutshø Villreinutvalg30 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Søknad om midler til villreinjaktoppsynKnutshø Villreinutvalg20 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Villreinoppsyn i Sunnfjord 2014Sunnfjord Reinsdyrlag6 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Sunnfjord Reinsdyrlag overvåking og telling.Sunnfjord Reinsdyrlag20 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
BJØRN-ULV-INTERAKSJONER OG SKANDINAVISK ØKOSYSTEMHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Levert
EKSPANSJON AV BJØRNEBINNER I HEDMARKHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Levert
Natur- og miljøbarometeret 2014TNS Gallup120 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Valg og håndtering av byttedyr hos kattugle Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet6 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Søknad om forberedelse av tiltak på linjenettet foNorsk Institutt for naturforskning127 850Statsforvalteren i Nordland2014Innvilget som omsøkt
Identifisering av vinterområder hos horndykkerNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt (HOP)Veterinærinstituttet3 400 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Er hjortevilt driver av rødrevens utbredelse? Norsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
Hvor mye rødrev finnes det?Norsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
Poster per side511 - 540 of 5095 items