Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
A:Villreinens arealbruk. B: Støtte villreinoppsyneForollhogna Villreinområde Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Levert
Overvåking av villreinbestanden og dens livsmiljøForollhogna Villreinområde55 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
A:Villreinens arealbruk. B:Støtte villreinoppsynetForollhogna Villreinområde Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Levert
Opplæringsjakt i skolenForollhogna VillreinvaldStatsforvalteren i Innlandet2020Avslått
Tilskudd til villreinjaktoppsyn Forollhogna Villreinvald21 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Opplæringsjakt i skolenFOROLLHOGNA VILLREINVALD20 0002 mottakere2022Delvis innvilget, Avslått
VillreinjaktoppsynFOROLLHOGNA VILLREINVALD21 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Opplæringsjakt i skolenFOROLLHOGNA VILLREINVALD2 mottakere2021Avslått, Innvilget som omsøkt
VillreinjaktoppsynFOROLLHOGNA VILLREINVALD3 mottakere2021Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Kurs i ArtsobservasjonerForum For Natur Og Friluftsliv Agder20 000Agder fylkeskommune2020Delvis innvilget
Kurs for viderekommende i ArtsobservasjonerForum for natur og friluftsliv i Agder20 000Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Delvis innvilget
Kurs i rapportsystemet ArtsobservasjonerForum for natur og friluftsliv i Agder20 000Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
"Der Dronninga er Konge"FOTO ANDERS TVEITMiljødirektoratet2021Avslått
Fødselstid hos bever i Sør-NorgeFrank Narve Rosell450 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Modeller for lokal beverforvaltningFrank Narve Rosell35 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
EKSPONERING AV BEVEREN FOR JEGEREN UNDER VÅRJAKTAFrank Narve Rosell 10 mottakere2016Levert
EKSPONERING AV BEVEREN FOR JEGEREN UNDER VÅRJAKTAFrank Narve Rosell450 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Eksponering av beveren for jegerenFrank Narve RosellMiljødirektoratet2014Avslått
Eksponering av bever under vårjakta Frank Narve Rosell 19 mottakere2013Levert
Feltarbeid i forbindelse med masteroppgaveFredrik Gustavsen Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Levert
Flaggermuskasser i parklandskapFredrikstad Kommune12 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Delvis innvilget
Søknad om kartlegging av sitteplasser for hubroFREDRIKSTAD KOMMUNE30 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Delvis innvilget
Søknad om kartlegging av spillplasser for hønsefugFREDRIKSTAD KOMMUNE50 000Viken fylkeskommune2021Delvis innvilget
Utarbeidelse av forvaltningsplan gåsFredrikstad kommune avd Miljø og lanbruk 2 mottakere2015Levert
Flaggermuskasser i parklandskapFredrikstad kommune Miljø og landbruk Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2018Levert
Jaktlederkurs for elgjegereFredrikstad kommune, MIljø og landbruk15 000Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
Bestandsplanlegging i Fredrikstad kommuneFredrikstad kommune, MIljø og landbruk50 000Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Innvilget som omsøkt
Elgbeite i vest og øst- historisk utviklingFridtjof Denneche Miljødirektoratet2013Levert
Lærende elgforvaltning i Follo vestFrogn kommuneAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
skyteopplæring for damerFroland jffFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2013Avslått
Poster per side511 - 540 of 4578 items