Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
MIGRAPOPNorsk institutt for naturforskning 2 mottakere2016Levert
Innkjøp av flaggermuskasser til parker i OsloOslo kommune, Bymiljøetaten, Miljødivisjonen 3 mottakere2016Levert
Demografi og stedtrohet hos svarthalespoveNorsk Ornitologisk Forening 5 mottakere2016Levert
Stedtrohet, habitatvalg og trekk hos åkerrikseNorsk Ornitologisk Forening 11 mottakere2016Levert
FoU-Menneskelig aktivitet & villrein i ForollhognaNorsk Villreinsenter Nord 2 mottakere2016Levert
A.Arealbruk. B Villreinoppsyn. C SkoleprosjektForollhogna Villreinområde Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2016Levert
Arealbruk, habitat og byttedyr hos lappugle Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2016Levert
Følgeprosjekt i Rondane villreinområdeNorsk Villreinsenter Nord 2 mottakere2016Levert
Kartlegging av fjellmyrløper i Nord-TrøndelagTrondheimsfjorden våtmarkssenter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Levert
Kartlegging av slagugle i Nord-TrøndelagTrondheimsfjorden våtmarkssenter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Levert
Grågåsundersøkelser i Nord-TrøndelagNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Levert
Hekke/vinterøkologi og overvåking av spurveugleNorsk Ornitologisk Forening avd. Nord-Trøndelags ugleprosjekter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Levert
Overvåking av vandrefalk i Nord-TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Levert
Flaggermusundersøkelser i Nord-Trøndelag 2016NATUROBSERVATØREN Per Inge Værnesbranden Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Levert
Småviltforvaltning; -smårovpattedyrPål Fossland Moa Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2016Levert
POPULASJONSDYNAMIKK HOS LIRYPER I LIERNEPål Fossland Moa Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2016Levert
SunnHjort - E merkeprosjekt for hjort på SunnmøreNIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2016Levert
Utstilling av gevirBjørg Rørtveit 2 mottakere2016Levert
Seminar- Hvorfor er hare på Rødlista?Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS, Pb. 135, 2882 Dokka Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Levert
Tilrettelagt hogst i vinterbeiteområder for elgNord-Fron kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Levert
Innkjøp av viltkameraStange kommune Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2016Levert
Overvåking av kattugle i Nord-TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening avd. Nord-Trøndelags ugleprosjekter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Levert
Fangst av mink - Ekne - AlstadhaugSkogn Folkehøgskole Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Levert
Søknad om midler til elgbeitetakseringSel kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Levert
Registrering av spillplasser for tiurNord-Fron kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Levert
Forprosjekt/tiltak - merkeprosjekt elgNord-Fron kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Levert
Tilretteleggingstiltak for ande- og gåsejakt på VaUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Levert
Forvaltningsplan for gås - Råde,Rygge og SarpsborgRåde Bondelag 2 mottakere2016Levert
Skogsfugltaksering i Fjellaområdet 2016Marker kommune Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Levert
Forvaltningsplan for gås i HaldenvassdragetUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold 4 mottakere2016Levert
Poster per side511 - 540 of 5086 items