Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Utdanning av instruktører hundetreningNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2015Ikke behandlet
Skyteopplæring/våpenNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2015Ikke behandlet
Forvaltning av hjortebestand 2013-2017Vestskog sa 2 mottakere2015Ikke behandlet
Revitalisering av Grong UtmarksrådGrong Fritid Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2015Ikke behandlet
Bestandsituasjon for dykkender på HardangerviddaNNI Resources AS Miljødirektoratet2015Ikke behandlet
viltkamera hjortevilt og mindre rovviltNorsk institutt for naturforskning 7 mottakere2015Ikke behandlet
Kamerafeller for smågnagere Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
Stedtrohet, habitatvalg og trekk hos åkerrikseNorsk Ornitologisk Forening 12 mottakere2015Ikke behandlet
Bestandsvurdering av elg i Nedre HallingdalFlå kommune Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Ikke behandlet
Fagdag rådyrforvaltningUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold 2 mottakere2015Ikke behandlet
Jaktlederkurs FolloUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold 2 mottakere2015Ikke behandlet
Jakt i LierneLierne kommune Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2015Ikke behandlet
kontroll av rev og mår for å øke skogsfuglbestandeInstitutt for naturforvaltning Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
Vurdering av hjortebestand - fortsettelseUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Ikke behandlet
Overvaking av havørn i Sogn og FjordaneNorsk Ornitologisk Forening Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
Temakveld om elg og hjortUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold 3 mottakere2015Ikke behandlet
Overvåking av kattugle i Nord-TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening avd. Nord-Trøndelags ugleprosjekter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Ikke behandlet
Hekke/vinterøkologi og overvåking av spurveugleNorsk Ornitologisk Forening avd. Nord-Trøndelags ugleprosjekter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Ikke behandlet
Overvåking av Vandrefalk i Nord-TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Ikke behandlet
Hubroens territoriebruk i ulike habitattyperNorsk Ornitologisk Forening 15 mottakere2015Ikke behandlet
Lappuglas vandringsmønster og habitatbrukNorsk Ornitologisk Forening 5 mottakere2015Ikke behandlet
Mobilisering av vannfugldata til ArtsobservasjonerNordre Øyeren fuglestasjon 3 mottakere2015Ikke behandlet
FoU-Hønsefugl HiNT 2015Pål Fossland Moa Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2015Ikke behandlet
Grågåsundersøkelser i Nord-TrøndelagNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Ikke behandlet
Forstyrrelser og ulovlig jaktInnherred Grunneierlag for fellesforvaltning av gås 3 mottakere2015Ikke behandlet
Utvidelse av forvaltningsområdeInnherred Grunneierlag for fellesforvaltning av gås 3 mottakere2015Ikke behandlet
DNA-fingerprinting av ærfugl Norsk institutt for naturforskning 3 mottakere2015Ikke behandlet
Biotopforbedrende tiltak Holmevassheia, SirdalEcofact sørvest AS Rogaland fylkeskommune2015Ikke behandlet
Stor salamanderNorsk Ornitologisk Forening, Våtmarksgruppa Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
Merkeprosjekt Hjort i ØstfoldFaun Naturforvaltning AS Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Ikke behandlet
Poster per side511 - 540 of 4650 items