Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Identifisering av vinterområder hos horndykkerNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
Er hjortevilt driver av rødrevens utbredelse? Norsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
Hvor mye rødrev finnes det?Norsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
Illegal jakt på gaupe i SkandinaviaNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
Learning more from "fallvilt"NINAMiljødirektoratet2014Avslått
Kråkefugler - interaksjoner fugl, dyr og menneskerNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
Hønseaukovervåking i Nord-TrøndelagNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
Vinduer og fugler i Norge.Norsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
Ny skala for miljøholdningerNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
Vill-mink eller farm-minkNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
Bestandsstatus og demografi hos hareNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
syntetisering og systematisering av høstingsmodellNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
Underartstilhørighet for norsk storskarvNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
ViltmatkursOlav SchrøderAust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
Ulvedrepte hunder i Norge – en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Avslått
Ulvedrepte hunder i Norge – en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2014Avslått
Ulvedrepte hunder i Norge – en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad Statsforvalteren i Nordland2014Avslått
KOAT - rypemodul VarangerUniversitetet i TromsøMiljødirektoratet2014Avslått
Tilrettelegging for jaktDagfinn FlottorpFylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2014Avslått
slakte hygiene og stell av knivSiljan Jeger- og FiskerforeningTelemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
Drift/administrasjon av Viltlaget SørLindesnes Sør ViltlagVest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
SAU-HUBRO: INTERAKSJONER & HEKKESUKSESS Høgskolen i Innlandet, Evenstad Statsforvalteren i Nordland2014Avslått
OtterawayNIBIO, fagavdeling utmarksressurser og næringsutvikling Statsforvalteren i Nordland2014Avslått
Søknad om tilskudd til viltformålSabimaMiljødirektoratet2014Avslått
Norsk Elgfestival TrysilTrysil Utmarkstjenester2 mottakere2014Avslått
Bistand Viltforvaltning Norges Jeger- og Fiskerforbund - AkershusAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
Oppdatering av jaktkart for AkershusNorges Jeger- og Fiskerforbund - AkershusAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
Elgmerkeprosjektet i Akershus 2008-2014 Faun Naturforvaltning ASAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
Smågnagertaksering Norges Jeger- og Fiskerforbund - AkershusAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
Merking av av laksand og kvinand med lysloggereCEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLOAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
Poster per side511 - 540 of 4578 items