Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Elgforvaltning Follo ElgregionHOLTHE VIDAR20 000Viken fylkeskommune2021Delvis innvilget
Handlingsplan mot mink i Porsgrunn og Skien.SKIEN KOMMUNE Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Uttak av mink i fuglefredningsområder BYGGMESTER OG TAKSTMANN SKAAR10 000Statsforvalteren i Vestland2021Delvis innvilget
Registrering av trekkelgFRON FJELLSTYRE47 000Innlandet fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Forebygging av viltpåkjørsler Målselv kommune 2021MÅLSELV KOMMUNE100 000Troms og Finnmark fylkeskommune2021Delvis innvilget
Ettersøk Videregående del 2NORGES JEGER OG FISKERFORBUND TROMS10 800Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
NJFFs kvinnesatsing NORGES JEGER OG FISKERFORBUND1 300 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
VesthjortNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI 2 mottakere2021Ikke behandlet
Hjort- Årlig registrering og statistikkUTMARKSFORVALTNINGEN AS30 000Viken fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Tiltak for bakkehekkende fugler i kulturlandskapNOF HADELAND LOKALLAG50 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
Bestandsplan Sørreisa Bestandsplanområde SØRREISA KOMMUNE10 000Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Informasjon og skoleringstiltak vilt 2021NORGES JEGER OG FISKEFORBUND - NORD TRONDELAG85 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Flaggermus og klimaMICHAELSEN BIOMETRIKA AS300 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Scenario analyse Øyulvsbu og formidlingSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAStatsforvalteren i Agder2021Avslått
Fagsamling/kurs for ettersøkspersonellMOSS KOMMUNE15 000Viken fylkeskommune2021Delvis innvilget
Innkjøp av drone til bruk i viltforvaltningenMOSS KOMMUNEViken fylkeskommune2021Avslått
Søknad om kartlegging av sitteplasser for hubroFREDRIKSTAD KOMMUNE30 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Delvis innvilget
Vintertelling av elgBARDU KOMMUNE50 000Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Søknad om kartlegging av spillplasser for hønsefugFREDRIKSTAD KOMMUNE50 000Viken fylkeskommune2021Delvis innvilget
Minkfangst i skærgårdenNORGES JEGER OG FISKEFORBUND VESTFOLD Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Opplæringsjakt i skolenFOROLLHOGNA VILLREINVALD15 0002 mottakere2021Innvilget som omsøkt, Avslått
Villreinjaktoppsyn/tellinger 2021SNØHETTA VILLREINUTVALG42 0004 mottakere2021Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått
HjorteviltplanDØNNA KOMMUNE20 000Nordland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Gjødsling av beite for hvitkinngåsHERØY KOMMUNE50 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Skytesimulator for jakttreningKILSFJORD GRENDAHUS AKTIVITETSLAG Møre og Romsdal fylkeskommune2021Ikke behandlet
Villreinens områdebruk i Reinheimen-BreheimenREINHEIMEN-BREHEIMEN VILLREINUTVALG3 mottakere2021Avslått, Avslått, Avslått
Oppsyn i VillreinjaktaREINHEIMEN-BREHEIMEN VILLREINUTVALG56 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Jenter klar for jaktNAMDALSEID JEGER OG FISKARLAG90 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Holdninger til (re)etablering av villsvin i NorgeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2021Avslått
Oppsynsmidler til villreinjakta 2021SØLNKLETTEN VILLREINOMRÅDE17 500Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Poster per side481 - 510 of 4298 items