Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Drift av Dividalen fuglestasjonNOF avdeling Troms20 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Drift av Dividalen fuglestasjonNOF avdeling Troms20 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Drift av Dividalen FuglestasjonNOF avdeling Troms38 300Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Drift av HjorteviltportalenStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina400 700Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Drift av HjorteviltportalenStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina400 700Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Drift av Ringmerkingssentralen 2021MUSEUM STAVANGER AS750 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Drift av ringmerkingssentralen i 2014Museum Stavanger, Ringmerkingssentralen500 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Drift av Ringmerkingssentralen i 2022MUSEUM STAVANGER AS750 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Drift Dividalen FuglestasjonNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVDELING TROMS35 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Drift Dividalen FuglestasjonNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVDELING TROMS30 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Drift Dividalen FuglestasjonNorsk Ornitologisk Forening50 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Drift Dividalen FuglestasjonNOF avdeling Troms50 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Delvis innvilget
Drift Hardangervidda villreinutvalHardangervidda Villreinutvalg219 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Drift Hardangervidda villreinutvalHardangervidda Villreinutval108 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Delvis innvilget
Drift Hardangervidda villreinutvalHardangervidda Villreinutval Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2018Levert
Drift Hardangervidda villreinutvalHardangervidda Villreinutval253 791Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Drift Hardangervidda villreinutvalHardangervidda Villreinutval160 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Drift Hardangervidda villreinutvalHardangervidda Villreinutval Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2015Levert
Drift Hardangervidda villreinutvalHardangervidda VillreinutvalFylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2013Avslått
Drift Helgeland Viltforvaltningsråd 2021NORGES BONDELAG50 000Nordland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Drift Helgeland Viltforvaltningsråd 2022NORGES BONDELAG50 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Drift jegerperøven 2013Norges Jeger- og Fiskerforbund Miljødirektoratet2013Levert
Drift Ringmerkingssentralen 2016Museum Stavanger, Ringmerkingssentralen500 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Drift Salten Viltforvaltningsråd 2021NORGES BONDELAG50 000Nordland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Drift Salten Viltforvaltningsråd 2022NORGES BONDELAG50 000Nordland fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Drift/administrasjon av Viltlaget SørLindesnes Sør ViltlagVest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
Driftplanarbeid Grong storvald hjortevilt. (GSH)Arne Olav Aune30 000Trøndelag fylkeskommune2022Delvis innvilget
Driftsplan for småvilt i Åfjord statsallmenningLasse Frost Eriksen6 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Driftsplan hjortevilt - elg,hjort og rådyrDovre Elgutvalg 2 mottakere2017Levert
Driftsplan Raudafjell villreinområde.Aurland FjellstyreStatsforvalteren i Vestland2019Avslått
Poster per side481 - 510 of 4578 items