Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Sjøfugltellinger i Færder Nasjonalpark 2022STORE FÆRDER ORNITOLOGISKE STASJON Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Ikke behandlet
Sjøfuglregistreringer langs VestfoldkystenStore Færder Ornitologiske Stasjon20 000Vestfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Innvilget som omsøkt
Kartlegging av sjøfugl langs VestfoldkystenStore Færder Ornitologiske Stasjon 2 mottakere2013Ikke behandlet
Prosjekt ØrnStord Fitjar Landbruks- og Miljøkontor2 mottakere2015Avslått, Avslått
Predatorkartlegging - bakkehekkende fuglerStoravatnet Storvald3 mottakere2017Avslått, Avslått
Elgbeitetaksering i StjørdalSTJØRDAL KOMMUNE100 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Forvaltningsråd for elg i Stjørdal og MeråkerStjørdal Kommune125 000Trøndelag fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
ViltmottakStig Johnsen Nordland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Overvåking av sjøfugl ved Muddvær FFOSTIFTELSEN VEGAØYAN VERDENSARVNordland fylkeskommune2021Avslått
Kartlegging av overvintrende ærfugl i Vegaøyan Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv40 000Statsforvalteren i Nordland2019Delvis innvilget
Sjøfuglkartlegging i Vegaøyan VerdensarvområdeStiftelsen Vegaøyan VerdensarvStatsforvalteren i Nordland2018Avslått
Bli kjent med naturen i VegaøyanStiftelsen Vegaøyan VerdensarvStatsforvalteren i Nordland2017Avslått
sjøfuglkartlegging i Lånan/Flovær og Hysvær/SølaStiftelsen Vegaøyan Verdensarv Statsforvalteren i Nordland2017Ikke behandlet
Viltkartlegging i Vegaøyan verdensarvområdeStiftelsen Vegaøyan Verdensarv25 000Statsforvalteren i Nordland2016Delvis innvilget
Viltkartlegging i Vegaøyan verdensarvområde Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv30 000Statsforvalteren i Nordland2015Delvis innvilget
Viltkartlegging i Vegaøyan VerdensarvStiftelsen Vegaøyan Verdensarv50 000Statsforvalteren i Nordland2014Delvis innvilget
Minkbekjempelse i Vegaøyan VerdensarvområdeStiftelsen Vegaøyan Verdensarv 2 mottakere2014Ikke behandlet
Viltkartlegging Vegaøyan verdensarvområdeStiftelsen Vegaøyan Verdensarv Statsforvalteren i Nordland2013Ikke behandlet
Predatorbekjempelse i Vegaøyan verdensarvområdeStiftelsen Vegaøyan Verdensarv Statsforvalteren i Nordland2013Ikke behandlet
Dundrift - vern av kulturarvStiftelsen vegaøyan verdensarvStatsforvalteren i Nordland2018Avslått
Dundrift - vern av kulturarvStiftelsen vegaøyan verdensarv Statsforvalteren i Nordland2017Ikke behandlet
Viltvarsling langs jernbanenStiftelsen Ruralis Institutt For Rural- Og RegionalforskningMiljødirektoratet2019Avslått
GPS-merkeprosjektet på villrein på HV -FerdselSTIFTELSEN NORSK VILLREINSENTER300 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Arbeidsseminar om Fokusområder HardangerviddaSTIFTELSEN NORSK VILLREINSENTERMiljødirektoratet2021Avslått
Videføring av følgeprosjekt i Rondane villreinomr.Stiftelsen Norsk Villreinsenter300 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Nytt villreinprosjekt i Setesdal VestheiStiftelsen Norsk Villreinsenter4 mottakere2020Ikke realitetsbehandlet, Avslått, Avslått
Nytt villreinprosjekt Setesdal VestheiStiftelsen Norsk Villreinsenter30 0004 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått
Nytt villreinprosjekt Setesdal VestheiStiftelsen Norsk Villreinsenter50 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Villreinprosjektet i SA&BV med kamerasendararStiftelsen Norsk Villreinsenter100 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Villreinprosjektet i SA&BV med kamerasendararStiftelsen Norsk Villreinsenter50 0002 mottakere2020Innvilget som omsøkt
Poster per side481 - 510 of 4606 items