Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Hønsefugltaksering 2014Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Hønsefugltaksering- kjøregodtgjøringFinnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Telling av grågåsreir i Finnøy og Rennesøy kommuneFinnøy kommune30 000Statsforvalteren i Rogaland2015Delvis innvilget
Telling av grågåsreir i Finnøy kommuneFinnøy kommune18 000Statsforvalteren i Rogaland2014Innvilget som omsøkt
Aldersbestemming av hjorteviltFjaler kommune Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Prosjekt Forvaltning av hjortebestand 2013-2017Fjaler kommune Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Oppretting og drift av regionalt hjorteutvalFjell kommune2 mottakere2015Avslått, Delvis innvilget
Oppsynn VillreinjaktFjellheimen Grunneigarsamskipnad Og Villreinutval21 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Teljing av villreinFjellheimen Grunneigarsamskipnad Og Villreinutval32 000Statsforvalteren i Vestland2020Innvilget som omsøkt
oppsyn under villreinjaktFJELLHEIMEN GRUNNEIGARSAMSKIPNAD OG VILLREINUTVAL Statsforvalteren i Vestland2022Ikke behandlet
teljing av villreinFJELLHEIMEN GRUNNEIGARSAMSKIPNAD OG VILLREINUTVAL32 000Statsforvalteren i Vestland2022Innvilget som omsøkt
teljing av villreinFJELLHEIMEN GRUNNEIGARSAMSKIPNAD OG VILLREINUTVAL32 000Statsforvalteren i Vestland2021Innvilget som omsøkt
oppsyn under villreinjaktFJELLHEIMEN GRUNNEIGARSAMSKIPNAD OG VILLREINUTVALStatsforvalteren i Vestland2021Avslått
JaktistjørdalFjellstyrene i Stjørdal Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2015Ikke behandlet
Innsamling av slakteavfall etter elgjakta.Fjellstyrene i Stjørdal Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Jaktistjordal- økt jakt på smårovvilt.Fjellstyrene i Stjørdal Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Feltoppsyn og oppsyn villreinjaktFlaten Jan-ove Miljødirektoratet2020Ikke behandlet
Elgbeitetaksering i Flekkefjord KommuneFlekkefjod Kommune32 000Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
Bestandsvurdering av elg i Nedre HallingdalFlå kommune Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Ikke behandlet
Oppdatering av karttemaet vilttrekk i FolloFollo landbrukskontor25 0002 mottakere2016Delvis innvilget, Delvis innvilget
Viltgjerde til Voksenenga nærmiljøhageForeningen Voksenenga NærmiljøhageOslo fylkeskommune 2017Avslått
Konflikt mellom tam- og villrein i ForrolhognaForollhogna VillreinområdeStatsforvalteren i Trøndelag2019Avslått
Villrein - prosjekt for trinn 9 i ungdomsskoleneForollhogna Villreinområde Statsforvalteren i Innlandet2019Ikke behandlet
Tilskudd til villreinoppsyn 2019Forollhogna Villreinområde24 500Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Registrering av villrein og tamrein øst i Forollh.Forollhogna Villreinområde Miljødirektoratet2018Ikke behandlet
Villrein - prosjekt for trinn 9 i ungdomsskoleneForollhogna Villreinområde Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Tilskudd vilreinoppsyn 2017Forollhogna Villreinområde28 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Tilskudd vilreinoppsyn 2017Forollhogna Villreinområde 2 mottakere2017Ikke behandlet
Villreinens arealbruk i ForollhognaForollhogna Villreinområde Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2017Ikke behandlet
SkoleprosjektetForollhogna VillreinområdeSør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2017Ikke realitetsbehandlet
Poster per side481 - 510 of 4650 items