Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Vurdering av beitekvalitet/tilgang for hjorteviltFyresdal kommune25 000Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Digitalisering av tellende jaktareal hjorteviltFYRESDAL KOMMUNEVestfold og Telemark fylkeskommune2021Avslått
Registrering av villreinens områdebruk og jaktoppsFørdefjella Villreinutval5 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
OPPSYN AV VILLREIN I FØRDEFJELLAFØRDEFJELLA VILLREINUTVAL Miljødirektoratet2016Ikke behandlet
Søknad om tilskudd til elgbeitetakseringGausdal fjellstyre Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Søknad om tilskudd til elgbeitetakseringGausdal fjellstyre Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Elgbeitetakst ØyerGAUSDAL KOMMUNE40 000Innlandet fylkeskommune2021Delvis innvilget
Registrering av spillplasser for storfugl i GausdaGausdal Kommune - Landbrukskontoret i Lillehammerregionen25 000Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Registrering av spillplasser for storfugl i GausdaGausdal Kommune - Landbrukskontoret i LillehammerregionenFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2017Avslått
Registrering av spillplasser for storfugl i ØyerGausdal Kommune - Landbrukskontoret i Lillehammerregionen Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Ikke behandlet
Spillområder for storfugl i LillehammerGausdal Kommune - Landbrukskontoret i Lillehammerregionen15 000Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Registrering - spillplasser for tiur i LillehammerGausdal Kommune - Landbrukskontoret i Lillehammerregionen2 mottakere2014Ikke realitetsbehandlet
Registrering av beverlokaliteter - Rinna og AuggaGausdal Kommune - Landbrukskontoret i Lillehammerregionen Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
grønnliGeir Glømme2 mottakere2013Ikke realitetsbehandlet
Predasjonsreduserende tiltak hos hekkende tjeld ogGeir Olav ToftStatsforvalteren i Rogaland2017Avslått
Rehabilitering av syk og skadet rovfugl Geir Sjøli10 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Innvilget som omsøkt
Rehabilitering av syk og skadet rovfuglGeir Sjøli10 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
hjorts ødeleggelser av rundballGeir Ståle Landsverk3 mottakere2018Avslått, Avslått
Kartlegging av småpattedyr i FinnmarkGeorg Bangjord20 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Kartlegging av småpattedyr i NordlandGeorg BangjordStatsforvalteren i Nordland2018Avslått
Kartlegging av småpattedyr i TrøndelagGeorg Bangjord20 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Kartlegging av småpattedyr i Sør-Trøndelag i 2017Georg Bangjord10 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Delvis innvilget
Kartlegging av småpattedyr i Finnmark 2017Georg BangjordFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2017Avslått
Kartlegging av flaggermus i Nord-Trøndelag i 2017Georg Bangjord Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Ikke behandlet
Vandringsmønster hos fjæreplytt i VarangerGeorg Bangjord15 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Kartlegging av småpattedyr i Sør-TrøndelagGeorg Bangjord12 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Delvis innvilget
Kartlegging av småpattedyr i Sør-TrøndelagGeorg Bangjord10 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Delvis innvilget
Kartlegging av småpattedyr i Sør-TrøndelagGeorg Bangjord10 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Delvis innvilget
Småpattedyr i Sør-TrøndelagGeorg Bangjord Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
ElgtellingGildeskål kommune3 mottakere2015Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget
Poster per side481 - 510 of 4176 items