Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Organisering jakt Vestvågøy kommuneVestvågøy jeger- og fiskeforening 3 mottakere2016Ikke behandlet
Oppsyn under villreinjsktVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre 2 mottakere2016Ikke behandlet
OPPSYN AV VILLREIN I FØRDEFJELLAFØRDEFJELLA VILLREINUTVAL Miljødirektoratet2016Ikke behandlet
Registrering av villreinens områdebruk NordfjellaVillreinutvalet for Nordfjella Miljødirektoratet2016Ikke behandlet
Tilskuddsordning villreintiltak - oppsynTrollbua Eggedal AS Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2016Ikke behandlet
Kartlegging av vierspurvbestanden i Hedmark 2016Kjetil Hansen Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2016Ikke behandlet
Taksering av hønsefuglMøre og Romsdal Fuglehundklubb 2 mottakere2016Ikke behandlet
Oppsyn VillreinSnøhetta villreinutvalg Miljødirektoratet2016Ikke behandlet
Bjørnebinner i HedmarkHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2016Ikke behandlet
Kartlegging av jaktfalk i Nord-TrøndelagNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Ikke behandlet
Forvaltinga av jerv - Målsetjing og effektarNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2016Ikke behandlet
Effektstudie av turisme på sjøfuglNorsk Institutt for Naturforskning 2 mottakere2016Ikke behandlet
Videreføring ettersøksundersøkelseNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2016Ikke behandlet
HjorteviltseminarNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2016Ikke behandlet
Opplæringsjakt småviltNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2016Ikke behandlet
HønsefugltakseringNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2016Ikke behandlet
Hjortebeiting i plantefelt og ung produksjonsskogNIBIO Fureneset Møre og Romsdal fylkeskommune2016Ikke behandlet
Hjortebeiting i plantefelt og ung produksjonsskogNIBIO Fureneset Rogaland fylkeskommune2016Ikke behandlet
Fiskeørn - kunstige reir 2016Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter 2 mottakere2016Ikke behandlet
Registrere elgtrekk ut av MurudalenFron fjellstyre Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Ikke behandlet
Registrering av spillplasser for storfugl i ØyerGausdal Kommune - Landbrukskontoret i Lillehammerregionen Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Ikke behandlet
Diett hos hubro i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening 4 mottakere2016Ikke behandlet
A.Arealbruk. B Villreinoppsyn. C SkoleprosjektForollhogna Villreinområde Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2016Ikke behandlet
Hvor mye rødrev finnes det - videreføring Norsk institutt for naturforskning 17 mottakere2016Ikke behandlet
Kartlegging av slagugle i Nord-TrøndelagTrondheimsfjorden våtmarkssenter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Ikke behandlet
forvaltning av hjortebestand 2013-2017Vestskog sa 4 mottakere2016Ikke behandlet
Informasjon- og opplæringstiltak i NTNJFF-Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2016Ikke behandlet
MIGRAPOPNorsk institutt for naturforskning 2 mottakere2016Ikke behandlet
HønsefuglportalenNorsk institutt for naturforskning 18 mottakere2016Ikke behandlet
Flaggermusundersøkelser i Nord-Trøndelag 2016NATUROBSERVATØREN Per Inge Værnesbranden Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Ikke behandlet
Poster per side481 - 510 of 4650 items