Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Utbredelse og habitatvalg hos piggsvin i ÅsInstitutt for naturforvaltning, NMBUFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2015Avslått
Kvinneaktiviteter 2015NJFF-HordalandFylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2015Avslått
NJFF-Hedmarks mårprosjekt 2015/2016NJFF HedmarkHedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Avslått
Kartlegging av hakkespetter på NordmøreoumStatsforvalteren i Møre og Romsdal2015Avslått
Kommunal hjorteviltplan for elg, hjort og rådyr Os kommuneHedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Avslått
Trekktelling av elgElgregionen Trysil-Rendalen-Åmot (TRÅ)Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Avslått
Kongeørn, kartlegging av forekomst 2015Kistefos Skogtjenester asFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015Avslått
Kongeørn, dokumentasjon av sårbarhetKistefos Skogtjenester asFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015Avslått
GauperegistreringNJFF-TromsFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Avslått
Børsteflaggermus i Hordaland - kartleggingMichaelsen BiometrikaFylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2015Avslått
Pattedyr i platanlønnskogMichaelsen BiometrikaStatsforvalteren i Møre og Romsdal2015Avslått
Jaktkurs for ungdom, kvinner og nye jegerprøvekandNorges Jeger- og fiskerforbund Østfold2 mottakere2015Avslått
Jaktkurs for vaksneOlav SchrøderAust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Avslått
Identifisering av vinterområder hos horndykkerNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
Er hjortevilt driver av rødrevens utbredelse? Norsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
Hvor mye rødrev finnes det?Norsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
Kråkefugler - interaksjoner fugl, dyr og menneskerNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
Learning more from "fallvilt"NINAMiljødirektoratet2014Avslått
Illegal jakt på gaupe i SkandinaviaNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
Vinduer og fugler i Norge.Norsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
Hønseaukovervåking i Nord-TrøndelagNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
Vill-mink eller farm-minkNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
Ny skala for miljøholdningerNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
Effekter av vindkraftanlegg på hønsefuglNorsk institutt for naturforskning4 mottakere2014Avslått
Underartstilhørighet for norsk storskarvNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
syntetisering og systematisering av høstingsmodellNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
Bestandsstatus og demografi hos hareNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
ViltmatkursOlav SchrøderAust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
Ulvedrepte hunder i Norge – en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2014Avslått
Ulvedrepte hunder i Norge – en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Avslått
Poster per side481 - 510 of 4650 items