Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Registrering g overvåking av rovfuglreir.Sør-OpplaNOF HADELAND LOKALLAG25 000Statsforvalteren i Innlandet2022Innvilget som omsøkt
Kartlegging av tiurleikerThor Erik Jelstad15 000Viken fylkeskommune2022Avlyst
Kartlegging av hønsehauk i deler av BuskerudThor Erik Jelstad Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Kartlegging av kongeørn på OsterøyGUNNAR BERGO20 000Statsforvalteren i Vestland2022Delvis innvilget
Jenter klar for jakt- en videreføring av prosjektNAMDALSEID JEGER OG FISKARLAG65 750Trøndelag fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Kartlegging av hønsehauk i Grane og HattfjelldalPer Arnstein Lorentzen12 500Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Oppsyn villreinjakta 2022SØLNKLETTEN VILLREINOMRÅDE17 500Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Oppsyn villreinjakta 2022SØLNKLETTEN VILLREINOMRÅDEStatsforvalteren i Innlandet2022Avslått
Rehabilitering av syk og skadet rovfugl Geir Sjøli Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Kartlegging av havørn i Vestfold og TelemarkJan Erik Tangen Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Ikke behandlet
Kartlegging av fiskeørn og kongeørnPER OLE HALVORSENMiljødirektoratet2022Avslått
Bedre reg. av observert sjøfugl/sel av NJFF-medlNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND ØSTFOLD20 000Viken fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Helikopter telling elgVADSØ KOMMUNE100 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Delvis innvilget
Digitalisering av artsdata fra Nordre ØyerenNORDRE ØYEREN FUGLESTASJON20 000Viken fylkeskommune2022Delvis innvilget
Digitalisering av artsdata fra Nordre ØyerenNORDRE ØYEREN FUGLESTASJON20 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
Bokutgivelse: "På leiting etter havørna" Trond Vidar JohnsenMiljødirektoratet2022Avslått
Hjorten i Nordfjella - del 3NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI500 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Opplæringsjakt i skolenFOROLLHOGNA VILLREINVALD20 0002 mottakere2022Delvis innvilget, Avslått
Aktivitetsdager ungdoms, skyting og opplæringNORDREISA JEGER OG FISKERLAG43 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Delvis innvilget
Mottak for skadde rovfuglerTom Roger Østerås20 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Bedre tilrettelegging for opplæringsjaktSTATSKOG SF65 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Delvis innvilget
VillreinjaktoppsynKNUTSHØ VILLREINUTVALG21 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
VillreinjaktoppsynFOROLLHOGNA VILLREINVALD21 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Elgbeitetakst 2022 Våler og Åsnes kommuneVÅLER KOMMUNE80 000Innlandet fylkeskommune2022Delvis innvilget
Fangst av mink og røyskattDYRSTAD UTMARKSLAG7 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Telling av elg med helikopterIBESTAD KOMMUNE65 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Delvis innvilget
Kartlegging av tellende areal - Sørfold kommuneNORGES BONDELAG40 000Nordland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Bruk av dronesystemer i effektiv viltforvaltningDØNNA KOMMUNENordland fylkeskommune2021Avslått
ElgbeitetakseringDØNNA KOMMUNE Nordland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Vilttiltak - forvaltningsplan og elgtellingVESTVÅGØY KOMMUNE99 500Nordland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Poster per side451 - 480 of 4650 items