Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Diverse naturforvaltningstiltakSabimaMiljødirektoratet2013Avslått
Dividalen FuglestasjonNOF avdeling Troms49 900Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
DNA- fingerprinting av ærfuglNorsk institutt for naturforskning3 mottakere2018Avslått, Avslått, Avslått
DNA: øke suksessen av feces-prøvene med gressStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina500 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
DNA-analyse av historisk brunbjørn i Sør-NorgeRandsfjordmuseene25 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
DNA-analyse av historisk brunbjørn i Sør-NorgeRandsfjordmuseeneStatsforvalteren i Møre og Romsdal2017Avslått
DNA-analyser av kongeørn i FinnmarkNorsk institutt for naturforskning (NINA)Miljødirektoratet2013Avslått
DNA-basert overvåking av fiskeørnSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2 mottakere2022Avslått
DNA-basert overvåking av fiskeørnSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2 mottakere2021Avslått
DNA-basert overvåking av fiskeørnStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2 mottakere2020Avslått
DNA-basert overvåking av hubroNorsk institutt for naturforskning (NINA)2 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget
DNA-basert overvåking av hubro Hitra-FrøyaNorsk institutt for naturforskning (NINA)15 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
DNA-basert overvåking av hubro i Hitra og FrøyaNorsk institutt for naturforskning (NINA)Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Avslått
DNA-basert overvåking av hubro i LurøyNorsk institutt for naturforskning (NINA)Statsforvalteren i Nordland2018Ikke realitetsbehandlet
DNA-basert overvåking av hubro på Hitra og FrøyaSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA25 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
DNA-basert overvåking av hubro på Hitra og FrøyaSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA30 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
DNA-basert overvåking av hubro på Hitra og FrøyaStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina25 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
DNA-basert overvåking av hubro på SolværøyeneNorsk institutt for naturforskning (NINA)Statsforvalteren i Nordland2016Ikke realitetsbehandlet
DNA-fingerprinting av ærfuglNorsk institutt for naturforskning3 mottakere2016Avslått, Avslått, Avslått
DNA-fingerprinting av ærfugl Norsk institutt for naturforskning 5 mottakere2019Ikke behandlet
DNA-fingerprinting av ærfugl Norsk institutt for naturforskning3 mottakere2017Avslått, Avslått, Avslått
DNA-fingerprinting av ærfugl Norsk institutt for naturforskning 3 mottakere2015Ikke behandlet
DNA-identifisering av ærfuglNorsk institutt for naturforskning2 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget
Dobbeltbekkasin i NordlandNORSK ORNITOLOGISK FORENINGStatsforvalteren i Nordland2021Avslått
Dobbeltbekkasin på HardangerviddaBIRDLIFE NORGE40 0002 mottakere2022Delvis innvilget
Dobbeltbekkasin på HardangerviddaNORSK ORNITOLOGISK FORENING40 0002 mottakere2021Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Dobbeltbekkasin på HardangerviddaNorsk Ornitologisk Forening35 000Statsforvalteren i Vestland2019Innvilget som omsøkt
Dobbeltbekkasin på HardangerviddaNorsk Ornitologisk Forening25 000Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Dobbeltbekkasin på Hardangervidda 2020Norsk Ornitologisk Forening3 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Drift av den norske ringmerkingssentralen i 2013Museum Stavanger, Ringmerkingssentralen500 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Poster per side451 - 480 of 4647 items