Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Overvintringsområder og trekkruter til tyvjoNorsk institutt for naturforskning2 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget
Kartlegging av trekkruter til tyvjo i FinnmarkNorsk institutt for naturforskning2 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget
Fallviltarbeid i KristiansandKristiansand kommune, parkvesenet2 mottakere2014Avslått, Avslått
Forskning og overvåking av kongeørn i FinnmarkNorsk Institutt for naturforskning450 0002 mottakere2014Delvis innvilget, Avslått
Oter i fiskeruseNorsk instituut for naturforskning2 mottakere2014Avslått
Overvåking av hekkelokaliteter - rødlistearterRøros kommune2 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget
Observasjonshus jaktfalk Veines i KongsfjordBerlevåg og Båtsfjord Reiselivsforum15 0002 mottakere2014Delvis innvilget, Avslått
Tiltak for skjeggmusøre ved Romsåsen gruverNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)2 mottakere2014Avslått, Avslått
Kartlegging av dverglo og sandsvale i N-TrøndelagTrondheimsfjorden våtmarkssenter 2 mottakere2014Ikke behandlet
Restaurering av Sør-Nyp vatnet, LeinstrandTrondheim kommune, Miljøenheten15 0002 mottakere2014Delvis innvilget
Hekkeplattform for sjøfugl utenfor VæresbuktaTrondheim kommune, Miljøenheten2 mottakere2014Avslått
Forvaltningsplan for villsvin i ØstfoldUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold10 0002 mottakere2014Delvis innvilget, Avslått
telling av grågåsDønna kommune2 mottakere2014Avslått
Viltkartlegging i Ørsta og Volda kommuneØrsta kommune 2 mottakere2014Ikke behandlet
Kartlegging av hønsehauk i indre ØstfoldMats Finne30 0002 mottakere2014Delvis innvilget, Avslått
"Bygging og hantering av revbåsMålselv JFF2 mottakere2014Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget
GOOSEHUNT 2014Norsk institutt for naturforskning145 0002 mottakere2014Delvis innvilget
Hekke- og myteområder for sædgås i Nord-TrøndelagNord universitet 100 0002 mottakere2014Delvis innvilget
Rapport "Elg og hjort i Vest-Agder"Vest-Agder fylkeskommune2 mottakere2014Avslått, Innvilget som omsøkt
Revejaktkurs 2014Ernst Ketil Eriksen 2 mottakere2014Ikke behandlet
Søknad om støtte til prosjekt ”Urbane måker”CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO 2 mottakere2014Ikke behandlet
Fellefangst i NordBodø jeger-og fiske forening2 mottakere2014Ikke realitetsbehandlet
KråkefotBodø jeger-og fiske forening2 mottakere2014Ikke realitetsbehandlet
Prosjekt ”Urbane måker” i Vest-AgderCEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO30 0002 mottakere2014Delvis innvilget, Avslått
prosjekt ”Urbane måker” i Stavanger og SandnesCEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO2 mottakere2014Avslått
Prosjekt: Smittekilder til klauvråte på villreinRondane Sør villreinutvalg 2 mottakere2014Ikke behandlet
radiobjeller til sauHermann Abelsen2 mottakere2014Ikke realitetsbehandlet
Uttak av mink i fuglefredningsområderRaymond skaar 2 mottakere2014Ikke behandlet
Analyse av sett hjort i Oslo og AkershusUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold20 0002 mottakere2014Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Elgbeitetaksering Vorma Storsjøen ElgregionUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold20 0002 mottakere2014Delvis innvilget
Poster per side451 - 480 of 4166 items