Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Flaggermusprosjekter 2014NORSK ZOOLOGISK FORENING 2 mottakere2014Ikke behandlet
Kartlegging av hjortestammen i ØstfoldRakkestad kommune50 0002 mottakere2014Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Norsk Elgfestival TrysilTrysil Utmarkstjenester 2 mottakere2014Ikke behandlet
Kjeveinnsamling og -granskingVillreinutvalet for Nordfjella 2 mottakere2014Ikke behandlet
Integrert forvaltning av skog och elgHøgskolen i Hedmark 2 mottakere2014Ikke behandlet
Kartlegging av dverglo og sandsvale i N-TrøndelagTrondheimsfjorden våtmarkssenter 2 mottakere2014Ikke behandlet
Registrering - spillplasser for tiur i LillehammerGausdal Kommune - Landbrukskontoret i Lillehammerregionen 2 mottakere2014Ikke behandlet
Grågåsundersøkelser i NordlandNorsk institutt for naturforskning 2 mottakere2014Ikke behandlet
FoU Menneskelig aktivitet & villrein i ForollhognaNorsk Villreinsenter Nord 2 mottakere2014Ikke behandlet
Oter i fiskeruseNorsk instituut for naturforskning 2 mottakere2014Ikke behandlet
Kartlegging av barbastell i Larvik-områdetNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF) 2 mottakere2014Ikke behandlet
Jaktkurs Kanadagås Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus25 0002 mottakere2014Delvis innvilget, Delvis innvilget
Orrfuglleik registrering Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus2 mottakere2014Avslått, Avslått
Overvåking av grå skimmelflaggermus i OsloNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)2 mottakere2014Avslått, Avslått
Kartlegging av hekkende kongeørn på HelgelandNorsk institutt for naturforskning70 0002 mottakere2014Delvis innvilget, Delvis innvilget
Overvåking av sædgås i NorgeNorsk Ornitologisk Forening80 0002 mottakere2014Delvis innvilget, Delvis innvilget
Overvåking av hubro på Solværøyene 2014Norsk institutt for naturforskning175 0002 mottakere2014Delvis innvilget, Delvis innvilget
Overvåking av hekkelokaliteter - rødlistearterRøros kommune2 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget
Tiltak for skjeggmusøre ved Romsåsen gruverNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)2 mottakere2014Avslått, Avslått
Forskning og overvåking av kongeørn i FinnmarkNorsk Institutt for naturforskning450 0002 mottakere2014Delvis innvilget, Avslått
Observasjonshus jaktfalk Veines i KongsfjordBerlevåg og Båtsfjord Reiselivsforum2 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget
Hønsehauk og skogbruk i VesterålenNorsk institutt for naturforskning2 mottakere2014Avslått, Avslått
Fallviltarbeid i KristiansandKristiansand kommune, parkvesenet2 mottakere2014Avslått, Avslått
DNA-identifisering av ærfuglNorsk institutt for naturforskning2 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget
Overvintringsområder og trekkruter til tyvjoNorsk institutt for naturforskning2 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget
Kartlegging av trekkruter til tyvjo i FinnmarkNorsk institutt for naturforskning2 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget
Genetisk overvåking av jaktfalk i FinnmarkNorsk Institutt for naturforskning2 mottakere2014Avslått, Avslått
Kartlegging av trekk og vinterområder for brushaneNorsk Ornitologisk Forening2 mottakere2014Avslått, Avslått
Sildemåkeprosjektet i Troms og FinmarkNOF - Troms Fylkeslag2 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget
Grågåsundersøkelser i FinnmarkNorsk institutt for naturforskning40 0002 mottakere2014Delvis innvilget, Avslått
Poster per side451 - 480 of 4650 items