Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
GPSprosjekt på villrein i Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør 3 mottakere2016Ikke behandlet
Kartlegging av fugl ifm vårjakt på grågåsJomfruland fuglestasjon Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2016Ikke behandlet
SunnHjort - E merkeprosjekt for hjort på SunnmøreNIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2016Ikke behandlet
Seminar- Hvorfor er hare på Rødlista?Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS, Pb. 135, 2882 Dokka Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Ikke behandlet
Innkjøp av viltkameraStange kommune Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2016Ikke behandlet
Fangst av mink - Ekne - AlstadhaugSkogn Folkehøgskole Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Ikke behandlet
Tilrettelagt hogst i vinterbeiteområder for elgNord-Fron kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Ikke behandlet
Overvåking av hekkende horndykker i Troms i 2016. Norsk institutt for naturforskning 3 mottakere2016Ikke behandlet
Søknad om midler til elgbeitetakseringSel kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Ikke behandlet
Skogsfugltaksering i Fjellaområdet 2016Marker kommune Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Ikke behandlet
Etablering av elgregion vest for Glomma i ØstfoldUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Ikke behandlet
Overvåking Hvitryggspett Tinn/NotoddenBioFokus Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2016Ikke behandlet
Forprosjekt/tiltak - merkeprosjekt elgNord-Fron kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Ikke behandlet
Tilretteleggingstiltak for ande- og gåsejakt på VaUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Ikke behandlet
Rovdyrbekjempelse, uttak av mår, røsket og minkNamdalseid jeger og fiskarlag Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2016Ikke behandlet
Registrering av spillplasser for tiurNord-Fron kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Ikke behandlet
Forstyrrelser og ulovlig jaktInnherred Grunneierlag for fellesforvaltning av gås Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Ikke behandlet
Kartlegging av vilt (Ungdom)Sarpsborg & Omegn Jeger og Fiskerforening Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Ikke behandlet
Kunstig revehi og hundetreningsområde v/SkaretNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2016Ikke behandlet
Elgforvaltning med ulvUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold 3 mottakere2016Ikke behandlet
Revejaktportal Møre og RomsdalNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2016Ikke behandlet
Leie av jaktterreng for opplæringsjakt på hjortNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2016Ikke behandlet
Opplæringsjakt storviltjakt 2016NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2016Ikke behandlet
Elg - trafikk 2015/16Stor-Elvdal Grunneierforening 2 mottakere2016Ikke behandlet
Registrering av spillplasser for storfuglSel kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Ikke behandlet
EKSPONERING AV BEVEREN FOR JEGEREN UNDER VÅRJAKTAFrank Narve Rosell 10 mottakere2016Ikke behandlet
Opplæringsjakt for jenterNamdalseid jeger og fiskarlag Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2016Ikke behandlet
Jaktcamp for ungdomNamdalseid jeger og fiskarlag Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2016Ikke behandlet
Slakte og parteringskurs for storviltjegereNamdalseid jeger og fiskarlag Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2016Ikke behandlet
Innkjøp av hagle og rifleNamdalseid jeger og fiskarlag Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2016Ikke behandlet
Poster per side451 - 480 of 4165 items