Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Hønsefugltaksering 2016Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Ikke behandlet
Registrering av sett-elg-data for Finnmark 2016Finnmarkseiendommen Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Ikke behandlet
Mottak for skadd rovfuglTom Roger Østerås Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Ikke behandlet
Søknad om tilskudd til elgbeiteregistreringRakkestad kommune Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2016Ikke behandlet
Søknad om midler som tilskudd til tannanlyse elg Rakkestad kommune Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2016Ikke behandlet
Feltarbeid i forbindelse med masteroppgaveFredrik Gustavsen Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Ikke behandlet
METODEUTVIKLING SNP-TEKNOLOGINIBIO Svanhovd, Laboratoriet Miljødirektoratet2015Ikke behandlet
Optimalisere gjenkjenningssystem for fuglelyd-appablemagic as Miljødirektoratet2015Ikke behandlet
Minimums- og strukturtelling i Rondane NordVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre Miljødirektoratet2015Ikke behandlet
Registrering kalvingsområderVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre Miljødirektoratet2015Ikke behandlet
Reg. av villreinens områdebruk i Gråhøa og KuvaVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre Miljødirektoratet2015Ikke behandlet
Kartlegging av vierspurvbestanden i Hedmark i 2015Kjetil Hansen Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
Bjørnebinner i HedmarkHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
Byttedyr levert på reir av hubro Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet Miljødirektoratet2015Ikke behandlet
Viltsikring, skogrydding langs vegLevanger kommune Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2015Ikke behandlet
Bats in Norway. Filling knowledge gaps.NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ORG.NR : 969 159 570 MVA Miljødirektoratet2015Ikke behandlet
Jakt i elgens brunstperiodeNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2015Ikke behandlet
Effekt av turisme på sjøfuglNorsk Institutt for Naturforskning 2 mottakere2015Ikke behandlet
Droneflygings effekter på hekkefuglerHøgskolen i Nord-Trøndelag Miljødirektoratet2015Ikke behandlet
Migrasjon, snø og beitetilgangNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2015Ikke behandlet
Trekk og overvintringsområder hos svartandNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2015Ikke behandlet
Delegasjonstur til Hjortevilt 2015Aust-Agder fylkeskommune Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Ikke behandlet
Konflikter mellom sørhare og stedegen hare Norsk institutt for naturforskning 2 mottakere2015Ikke behandlet
Nasjonalt overvåkingsprogram for fjellrevNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2015Ikke behandlet
Kartlegging av biologisk mangfoldNOF avd. Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
Utdanning av ettersøksekvipasjer, villsvinNorges Jeger- og fiskerforbund Østfold Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Ikke behandlet
Overnattende kråkefuglNOF avdeling Rogaland Rogaland fylkeskommune2015Ikke behandlet
Effekter av klimastress på hjortens vinterbeiter NIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2015Ikke behandlet
Kartlegging av slagugle i Nord-TrøndelagTrondheimsfjorden våtmarkssenter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Ikke behandlet
Havørn; etablering i Aust-AgderMorten Erichsen 2 mottakere2015Ikke behandlet
Poster per side451 - 480 of 4647 items