Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Undersøkelse av hønsehaukbestanden i N-TrøndelagNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2017Avslått
Jaktundersøkelser på grågåsNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2017Avslått
Kvalitetsnorm for lirypeNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2017Avslått
Kartlegging av hekkeområder for sædgås i Sør-NorgeNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2017Avslått
Prosjektet "Helt naturlig"VillmarksfotoMiljødirektoratet2017Avslått
Villrein som indikatorNINAMiljødirektoratet2017Avslått
Populasjonsøkologiske forhold hos nordlig sildemåkNINAMiljødirektoratet2017Avslått
Kartlegging av grågåsbestander i VesterålenSortland kommuneStatsforvalteren i Nordland2017Avslått
Predasjonsreduserende tiltak hos hekkende tjeld ogGeir Olav ToftStatsforvalteren i Rogaland2017Avslått
Jaktlederkurs - elgjaktNorges Jeger- og Fiskerforbund2 mottakere2017Avslått
Elgjaktopplæring - damer.Norges Jeger- og Fiskerforbund2 mottakere2017Avslått
Småviltjakt førstegangsjegere - damerNorges Jeger- og Fiskerforbund2 mottakere2017Avslått
Ettersøk vidregående - 3 kurs.Norges Jeger- og Fiskerforbund2 mottakere2017Avslått
statuskartlegging av orrfuglleiker i BuskerudGregersen, HåkonBuskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Avslått
overvåkning av utvalgte orrfuglleiker i HedmarkGregersen, HåkonHedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Avslått
overvåkning av utvalgte orrfuglleiker i Telemark Gregersen, HåkonTelemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Avslått
SkytetreningRødøy jeger og fiskeforeningNordland fylkeskommune2017Avslått
Opplæring vinterjakt for damerAlta Jeger og fiskerforeningFinnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Avslått
Kongeørn og sau - kameraovervåkingNorges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2017Avslått
Prosjekt ”Urbane måker” i Oslo 2017CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLOFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2017Avslått
Overvåkning av Snøhettaområdet 2014-2017Norsk Villreinsenter NordFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2017Avslått
Rehabilitering av skadede rovfugler og uglerNorsk Ornitologisk Forening, avd. OpplandFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2017Avslått
Arealbruk, habitatvalg og byttedyr hos lappugle Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitetMiljødirektoratet2017Avslått
vilttelefonen 2017 - prøveordningVestskog saMiljødirektoratet2017Avslått
Beitekartlegging villrein, Sogn og Fjordane, del 1Vest-Jotunheimen villreinutvalMiljødirektoratet2017Avslått
DNA-analyse av historisk brunbjørn i Sør-NorgeRandsfjordmuseeneStatsforvalteren i Møre og Romsdal2017Avslått
Prosjekt ”Urbane måker” i Rogaland i 2017CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLOStatsforvalteren i Rogaland2017Avslått
Prosjekt URBPOP i Hordaland 2017CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLOFylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2017Avslått
Hjortens bruk av over- og undergangar til vegkryssNorsk institutt for naturforskningFylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2017Avslått
DNA-basert overvåking av hubro i Hitra og FrøyaNorsk institutt for naturforskning (NINA)Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Avslått
Poster per side451 - 480 of 5086 items