Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Fangst og GPS merking av ravn ved avfallsanleggStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2 mottakere2019Avslått, Avslått
felles Informasjon og forvaltnings arbeid Valhall elgregion32 0002 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Avslått
Elgbeitetaksering Vorma Storsjøen elgregionJohan Bergerud20 0002 mottakere2019Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Opplæring av grunneiere og jegere i gåsejakt.Borge Jeger- Og Fiskerforening2 mottakere2019Avslått, Avslått
The unique, straight-lined adder of NorwayDag Dolmen2 mottakere2019Avslått, Avslått
MIGRAPOP - vårregistreringer av gjessNorsk institutt for naturforskning50 0002 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Temakveld om rådyrforvaltningUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold2 mottakere2019Avslått, Innvilget som omsøkt
Temakveld om elg og hjortJohan Bergerud15 0002 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Avslått
GOOSEHUNT -Overvåking av gjess i TrøndelagNorsk institutt for naturforskning200 0002 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Organisering av gåsejaktområderUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold 2 mottakere2019Levert
prosjekt slagugleGunnar Christian Nyhus 2 mottakere2019Levert
Hva gjør vi når det blir bråstopp i silofôring av Høgskolen I Innlandet50 0002 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget
Vegetasjonsanalyser med hjorteviltuthengningerElgregionråd Øst 20 0002 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Kornkråke. Hekkeplasser og effekt av tapt areal. Christopher Reppe10 0002 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget
Kartlegging av horndykker i nordlig del av TrøndelNorsk Ornitologisk Forening100 0002 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Avslått
Rovviltforvaltning Øksnes Jeger og Fisk2 mottakere2019Avslått
Minkfritt Brensholmen/Sommarøy utviklingslag20 0002 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget
Beitetakst og bearbeiding av dataEikern/Lågen Elgregion10 0002 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget
Overvåking av sædgås i NorgeNorsk Ornitologisk Forening50 0002 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget
Horndykker i NordlandNorsk Ornitologisk Forening55 0002 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget
Overvåking av hvitkinngås langs norskekystenNorsk Ornitologisk Forening75 0002 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget
Kartlegging av trekk og hekkeområder hos lappspoveNorsk Ornitologisk Forening20 0002 mottakere2019Delvis innvilget, Avslått
Overvåking og ringmerking av havørn i HordalandKristian Elias Henriksen20 0002 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Avslått
Elgen i FinnmarkNIBIO70 0002 mottakere2019Delvis innvilget
Rapport – Skogsfuglen i Fjella 1985-2018Finne Natur 2 mottakere2019Levert
Vipeprosjektet i Aust-Agder 2019Norsk Ornitologisk Forening avd. Aust-Agder2 mottakere2019Avslått, Innvilget som omsøkt
Kartlegging og overvåking av hekkende vandrefalkRaptor Survey v/Odd Frydenlund Steen 2 mottakere2019Levert
Vurdering av funksjonsområder for villreinVoss Kommune45 0002 mottakere2019Innvilget som omsøkt
Ekstensiv overvåking av jaktfalk i Nordland 2019Tore Veisetaune60 0002 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget
Bestandsplan for Knutshø villreinområdeKnutshø Villreinutvalg10 0002 mottakere2018Innvilget som omsøkt
Poster per side4621 - 4650 of 5086 items